Press "Enter" to skip to content

TRYGDEOPPGJØRET I HAVN

Resultatet i trygdeoppgjøret er totalt på over åtte prosent.

Grunnbeløpet i folketrygden økes med 6,41 prosent til 118.620 kroner.  Selv om prisveksten skulle ende på 5,4 prosent, slik regjeringen legger til grunn i revidert nasjonalbudsjett, vil pensjonistene komme ut av året med en solid økning i realinntekten. Ifølge regjeringen blir økningen i pensjonistenes utbetalinger på 8,54 prosent fra 1. mai.

Den høye reguleringen i år må ses på bakgrunn av at fjorårets regulering bommet kraftig på både lønnsveksten og særlig prisveksten. Etter-reguleringene blir ekstra store i årets trygdeoppgjør. Resultatet er mer eller mindre i samsvar med kravet organisasjonene leverte ved starten av trygdedrøftingene for en drøy uke siden.

Ny pensjon og etterbetaling kommer i utbetalingen 20. juni.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.