Press "Enter" to skip to content

TOPPET BEMANNING I BARNEHAGENE, FIKK NED SYKEFRAVÆRET

Trondheim kommune testet å ha flere ansatte i barnehagene – da sank sykefraværet og kvaliteten økte.

Elleve barnehager i Trondheim testet å ha en ekstra ansatt, noe som fikk ned sykefraværet.

Lederen av Fagforbundet i Trondheim opplyser at det nå er foretatt en evaluering av prosjektet som viser at foruten et redusert sykefravær, så har kvaliteten i barnehagene økt. Tilbakemeldingene fra ansatte er en opplevelse av en mer forutsigbar arbeidshverdag, mer rom til å gjennomføre planlagte aktiviteter selv ved fravær, bedre forutsetninger for å møte eventuelt fravær og mer tid både til enkeltbarn og til hele barnegruppen.

Barnehagene melder også om mindre slitasje. Det er flere folk på jobb, som bidrar til at man ikke sliter seg ut på samme måten og at de ansatte har fått bedre tid til barna.  Statistikk fra Trondheim kommune viser at sykefraværet har holdt seg på et lavere nivå i de elleve forsøksbarnehagene enn i de andre kommunale barnehagene.

Evaluering av prosjektet Toppet bemanning har nå vært til behandling i Formannskapet i Trondheim. Prosjektet vil nå fremover bli utvidet til å gjelde flere barnehager. Varaordfører i Trondheim Mona Berger uttaler at hun mener det er fornuftig å fortsette prosjektet.

Fagforeningen vil orientere Direktør for Oppvekst og kommunalsjefene for barnehagene her i Bærum kommune om prosjektet, og anbefaler at vi også her starter opp et slikt prøveprosjekt.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.