Press "Enter" to skip to content

LØNNSKALKULATOREN ER OPPDATERT

KALKULATOR FOR KOMMUNEANSATTE

Lønnskalkulatoren for kommuneansatte er tilbake på forbundets nettside, etter en oppdatering. Her kan du regne ut alt fra årslønn til timelønn, se lørdags, søndags- og nattillegg, samt pensjonspremie.

I det siste kommuneoppgjøret for kommuneansatte ble det systemet for kvelds- og nattillegg endret. Endringen av satser og oppdeling av natt/kveldstillegg ligger nå inne i den oppdaterte lønnskalkulatoren. Kalkulatoren er å finne på forbundets nettside.

Fagforeningen må berømme forbundet for å ha fått frem en kalkulator som er lett å bruke. Veldig bra.

Trykk her for å komme til lønnskalkulatoren…