Press "Enter" to skip to content

OPPFØLGNINGSSPØRSMÅL OM CARPE DIEM FRA RØDT I FORMANNSKAPET

KOMMUNEDIREKTØREN HAR SVART PÅ RØDTS STEIN STUGU SINE SPØRSMÅL OM SITUASJONEN PÅ CARPE DIEM

På bakgrunn av alle Fagforbundets bekymringsmeldinger fra ansatte ved Carpe Diem og det som fremkom på denne internettsiden om situasjonen, har Stein Stugu fra Rødt stilt flere spørsmål til Kommunedirektøren.

Representanten Stugu skriver innledningsvis til spørsmålene: «Meldingene synes å tegne et bilde av store problemer på Carpe Diem, både med kraftig underbemanning, for mye vikarbruk og manglende bemanning til å forebygge tendenser til vold fra pasienter».

Dette var mange detaljerte spørsmål som Kommunedirektøren har besvart skriftlig i fem punkter.  For øvrig har tjenestelederen ved Carpe Diem nå søkt og fått innvilget permisjon fra stillingen frem til nyttår. Kommunalsjef Therese Nitter funger også som tjenesteleder inntil videre.

Les spørsmålene og svarene her…