Press "Enter" to skip to content

NÅ PÅ KINO: SULIS 1907

EN FILM OM EN HEROISK ARBEIDKAMP

Nå er storfilmen om arbeideropprøret i gruvesamfunnet Sulitjelma i 1907 kommet på kino. Filmen forteller en viktig del av norsk arbeiderhistorie og LO er stolt samarbeidspartner. Nils Gaups film er om klassekampen som ble ført i det tøffe gruvesamfunnet i Suli

«Sulis 1907» gir et historisk bilde av arbeidsliv og arbeiderkamp på begynnelsen av 1900-tallet og starten på fagbevegelsen. Regissør Nils Gaup har også kalt filmen en «anti-Trump film» og mener den har paralleller til vår tid, der felleskap og det å stå sammen for saker man tror på, agitasjonens kraft og likeverd er sentralt.

Filmen skildrer arbeidslivet i det tøffe gruvesamfunnet i Sulis frem til 13. januar 1907 da gruvearbeiderne hadde fått nok av livsfarlige arbeidsforhold og grov underbetaling.  Denne dagen dro 1000 av dem fra gruvene oppe i de bratte fjellene og ned til det islagte Langvannet. Der samlet de seg til et massemøte og etablerte på sparket ti lokale fagforeninger.  Fjorten dager senere hadde de nye fagforeningene over 1600 nye medlemmer.

Opprøret i Sulis er fagforeningshistorie, men det er også Norges historie. I dag er revolveren som var et hyppig brukt våpen i datidens arbeidskonflikter, byttet ut med streikevåpen, lockout, lov- og avtaleverk og arbeidsrett for å avgjøre tvister og konflikter.

Dette er en film som alle bør se. Den gir et skremmende bilde av arbeidsforholdene den gangen og hvilken kamp arbeiderne måtte gjennom for å få mer levelige vilkår. Uten slike kamper ville vi hatt et helt annet samfunn i dag. Vi har mye å takke disse uredde arbeiderne for.