Press "Enter" to skip to content

ARBEIDSTILSYNET TRUER BÆRUM KOMMUNE MED KJEMPEBOT

KOMMUNEN HAR FRIST TIL 01.12 MED TILSVAR I SAKEN.

En tragiske hendelse ved en av kommunens institusjoner for psykisk helse og rus, hvor det på området ble funnet en livløs mann med knivstikk som medførte at han døde. Dette skjedde i september i fjor.

På bakgrunn av denne alvorlige hendelsen har Arbeidstilsynet gjennomført et tilsyn. Tilsynet skulle undersøke om kommunen hadde et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for arbeidstagerne på tjenestestedet hvor hendelsen skjedde.

Arbeidstilsynet skriver i rapporten til Bærum kommune at de har avdekket seks brudd på arbeidsmiljøloven og forskjellige forskrifter og at antall brudd og grovhet er av en stor alvorlighetsgrad. Dette er bakgrunnen til grunnlaget for det store gebyret på kr 700 000. Kommunen har frist frem til 01. desember å inngi skriftlig tilbakemelding til Arbeidstilsynet om de mener beskrivelsene i rapporten ikke er korrekte og forslaget til gebyret som er foreslått.

Det er betryggende at Arbeidstilsynet går inn i slike alvorlige hendelser og det er viktig at kommunen følger opp de bruddene som er avdekket.