Press "Enter" to skip to content

RESULTATET FRA EN HISTORISK TARIFFUNDERSØKELSE

SE HVA MEDLEMMENE HELST VIL PRIORITERE VED VÅRENS LØNNSOPPGJØR.

For første gang har Fagforbundet spurt medlemmene direkte hva de ønsker seg mest i neste lønnsoppgjør. En slik undersøkelse er en utvidelse av medlemsdemokratiet.

Dette er dermed en ny mulighet for medlemmene til å si sin mening. Nesten 70 prosent av dem som har svart, har aldri tidligere kommet med innspill til forbundets tariffarbeid.

Her er resultatet fra undersøkelsen:

Det er ikke tvil hva medlemmene ønsker Fagforbundet skal prioritere ved lønnsoppgjøret 2024. I dagens økonomiske situasjon er det høyere lønn som gjelder. Ikke overraskende. Her har forbundet fått et tydelig signal. Noe mer overraskende er det kanskje at pensjon så tydelig var prioritert på annen plass.

Les resultatet av hele undersøkelsen her…