Press "Enter" to skip to content

JONAS BALS MED NY VIKTIG BOK

VÅRE KAMPER: MOT RASISME OG FASCISME 1865-1940.

Historikeren Jonas Bals har skrevet en ny glitrende bok. Denne gangen om rasisme og fascisme i perioden frem til 1940, med spesiell vekt på mellomkrigsårene. Bals, som er oppvokst på Kolsås, er nå rådgiver i LO og har sin historieutdannelse fra Universitetet i København.

I sin grundig dokumenterte bok går forfatteren gjennom fascismens historie.  Han går inn i de historiske begivenhetene og diskuterer fascismens dyrking av vold. Historiene Bals forteller om i boken er rystende.

Han forteller om fascismen i Norge og den antifascismen som arbeiderbevegelsen og arbeiderpressen sto i spissen for her i landet. Han dokumenterer hvordan den borgerlige presse med Aftenposten i spissen «leflet» med fascistene.  Det var Einar Gerhardsen og andre arbeiderpolitikere som ledet kampen mot fascistene. I boka fortelles det om gatekampene i Oslo hvor fascistene ble jaget tilbake til vestkanten. Bals viser hvor viktig den politiske bevisstheten var i mellomkrigsårenes arbeiderbevegelse.

Boken er et vitnemål om hvor viktig det er å stå opp mot de fascistiske kreftene. Bals går her gjennom hva som fungerte og hvor det mislyktes i denne kampen. Han har utgitt et imponerende verk som viser fascismens historie både nasjonalt og internasjonalt, helt fra midten av 1800 tallet og frem til nazistene og Quisling tok makten i Norge. Denne historien må vi ikke glemme.