Press "Enter" to skip to content

INNSPILL TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLANEN 2024-2027

FAGFORENINGENS INNSPILL TIL POLITIKERNE

Etter at kommunedirektøren har lagt frem sitt budsjett for de neste fire årene, går saken nå til politisk behandling. Budsjettet blir først behandlet i sektorutvalgene før det blir endelig vedtatt i Formannskapet og Kommunestyret.

Fagforeningen har som tidligere år sendt inn sine innspill til budsjettet. Innspillet gjelder områder og saker som berører de ansatte. På disse områdene foreslår vi tiltak som gjør at budsjettet må styrkes, uten at vi har tallfestet budsjettøkningene.

Fagforeningen håper at politikerne følger opp våre innspill, noe som vil øke kvaliteten på de kommunale tjenestene og som vil bidra til å gjøre hverdagen enklere for de ansatte.