Press "Enter" to skip to content

NYTT STYRE I BÆRUM KOMMUNALE PENSJONSKASSE

DET ER OPPNEVNT NYTT STYRE I BKP FOR PERIODEN FREM TIL 2027.

Styret i Bærum kommunale Pensjonskasse oppnevnes for fire år og følger kommunestyreperioden.

Kommunestyret har nå oppnevnt nytt styre som består av følgende medlemmer: Styreleder Ida Espolin Johnson, nestleder Tore H Eilertsen samt styremedlemmer Jørgen Bock, Randi Wergeland Brekke og Bjørn M Johnsen. Vår tidligere fagforeningsleder er oppnevnt som ansattes styrerepresentant.

Du kan lese mer om pensjonskassen på www.bkp.no.