Press "Enter" to skip to content

ENIGHET I KOMMUNEOPPGJØRET

LØNNSØKNING PÅ MINIMUM 22 000 KRONER

Det ble natt til 1. mai enighet mellom arbeidstakerorganisasjonene LO, UNIO og YS og kommunenes organisasjon KS om et sentralt lønnstillegg på 5,2 % som er på linje med frontfaget. Akademikerne brøt forhandlingene.

For over 400 000 kommunalt ansatte betyr dette et generelt lønnstillegg på minst 22 000 kroner. Det var også enighet om at kommunene skal utarbeide kompetanseplaner på alle nivåer, noe som var et av Fagforbundets krav. Samtidig er det satt av en pott på 1,1 % som det skal forhandles om lokalt. Disse forhandlingene skal være avsluttet innen 15. oktober.

Fagforbundets forbundsleder Mette Nord uttaler at det er et godt og rettferdig lønnsoppgjør for hele laget. Dette er en avtale som sikrer medlemmene økt kjøpekraft og som har en god fordeling mellom de ulike yrkesgruppene i kommunesektoren.

Da akademikerne i natt valgte å bryte forhandlingene går forhandlingene for 6 000 akademiker-medlemmer nå til mekling. Det er også brudd i forhandlingene i Oslo kommune som er et eget tariffområde. Det ble heller ikke enighet i statsoppgjøret. Disse tre oppgjørene kommer nå på Riksmeklerens bord og de har frist til å bli enige innen natt til 24. mai

Fagforeningen er enig med forbundslederen om at dette er et bra oppgjør som ivaretar kravet om økt kjøpekraft. Det er satt av en betydelig pott til lokale forhandlinger. Så må vi håpe at Bærum kommune også er innstilt på at disse forhandlingene skal omhandle «hele laget»