Press "Enter" to skip to content

NÅ STARTER TRYGDEOPPGJØRET

VIKTIG OPPGJØR FOR OVER 130.000 AV FAGFORBUNDETS PENSJONISTMEDLEMMER

Den 16. mai starter trygdeoppgjøret som omfatter flere enn én million alderspensjonister, 364.000 uføre og andre mottakere av NAV-ytelser. Over 130 000 av disse er fagforbundsmedlemmer.

Pensjonistforbundet og de øvrige organisasjonene som deltar, legger frem sine krav til regjeringen og tar opp eventuelle «særlige forhold» som det skal tas hensyn til. Arbeidet med oppgjøret fortsetter frem til 23. mai. Da avsluttes trygdeoppgjøret, og da får du vite hva forslaget til årets økning av pensjon, uføretrygd og grunnbeløp blir.

Tidlig i juni sender Regjeringen Stortingsmelding om regulering av pensjoner i 2024 og pensjonisters inntektsforhold til Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, og i midten av denne måneden fatter Stortinget endelig vedtak om oppregulering av alderspensjon, minstepensjon, garantipensjon, uføretrygd og grunnbeløp.

Det er opplyst at det den 20. juni kommer ny oppregulert pensjon til utbetaling, inkludert etterbetaling for mai måned.