Press "Enter" to skip to content

REGJERINGEN TAR FRA RIKE OG GIR TIL FATTIGE

BÆRUM ER BLANT TAPERNE NÅR REGJERINGEN LEGGER OM INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE

Kommende tirsdag vil kommunalminister Sande legge frem det nye inntektssystemet på hvordan kommunenes skattepenger skal fordeles fremover.  De endringene som regjeringen foreslår vil medføre at de fattigste kommunenes inntekter øker til 95 % av gjennomsnittskommunene, mot 93 % i dag. Dermed øker skatteinntektene for de fattigste kommunene.

Men da noen får mer, vil andre få mindre. Det medfører at  flere kommuner vil få reduserte skatteinntekter. Blant de som rammes hardest er Bærum kommune, sammen med Oslo. Bærum kommune vil tape 485 millioner i året, mens Oslo taper 452 millioner. Også Asker taper 256 millioner kroner i året og Stavanger går 40 millioner kroner i minus.

Omleggingen er mest dramatisk for Bærum og Asker, som i snitt får kuttet henholdsvis 3711 kroner og 2614 kroner per innbygger. Oslo mister 635 kroner per innbygger. En av grunnene til at disse kommunene rammes hardt, er at Regjeringen foreslår å halvere kommunenes andel av formuesskatten i løpet av 2026. I tillegg foreslår de at kommunene ikke lenger skal motta utbytteskatt fra innbyggerne fra 2025. Dette vil spesielt ramme kommuner med innbyggere med høye formuer som Bærum.

Skatten folk betaler, vil ikke endre seg. Kun hvilke skatter som går til stat og kommune. Dette vil medføre betydelig reduserte skatteinntekter til Bærum kommune.