Press "Enter" to skip to content

NY MEDLEMSREKORD

FAGFORBUNDET PASSERT 410.000 MEDLEMMER

Fagforbundet har nå 410.112 medlemmer etter at 3.150 personer har meldt seg inn så langt i april. Aldri tidligere har Fagforbundet registrert så mange innmeldinger i april måned.

Det er ikke uvanlig at flere organiserer seg før og under et lønnsoppgjør. Det er naturlig, fordi Fagforbundet da kjemper for å styrke lønns- og arbeidsvilkårene til medlemmene. I år er dette spesielt viktig for folk da det har vært en betydelig prisvekst som har gitt medlemmene dårligere økonomi. En annen forklaring på medlemsveksten er at forbundet har redusert medlemskontingenten, samtidig som regjeringen har økt fagforeningsfradraget. Det har aldri vært billigere å være medlem av Fagforbundet.

For Fagforbundet er det viktig at folk skal ha råd til å være medlem. Når flere blir medlemmer, får vi også mer makt over lønns- og arbeidsvilkår. Fagforeningen var med og kjempet frem en lavere medlemskontingent, og resultatet viser seg å bli slik vi sa: Det blir færre utmeldinger og flere nye innmeldinger.