Press "Enter" to skip to content

TRYGDEOPPGJØRET I HAVN

NÅ ER RESULTATET KLART FOR FAGFORENINGENS 1200 PENSJONISTER

Nå som trygdeoppgjøret er ferdig drøftet og i havn, skal resultatet behandles i Stortinget. Det skjer i begynnelsen av juni. Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen er misfornøyd med oppgjøret som han mener mangler en sosial profil. Han setter nå sin lit til at Stortinget sørger for å gi de med lavest og lavere pensjon et skikkelig løft.

Resultatet av trygdeoppgjøret viser at alderspensjonene i år øker med 4,58 prosent, med en økning fra 1. mai på 2,76 prosent. Uføretrygd og andre trygdeytelser for personer under 67 år øker med 5,15 prosent i år, med vekst på 4,56 prosent fra 1. mai, opplyser Arbeids- og inkluderingsdepartementet.  Grunnbeløpet i folketrygden økes med 5408 kroner til 124.028 kroner.

Pensjonister får et snitt av lønns- og prisvekst, mens de som mottar trygd, får en økning tilsvarende lønnsvekst. Selv om oppgjøret økte alderspensjonen med 4,58 %, øker pensjonene fra 1. mai bare med 2,76 %. Grunnen til det er at pensjonene økte ekstra mye i fjor og har dermed et betydelig overheng fra 2023. Samlet for hele 2024, betyr det at alderspensjonister får utbetalt 4,58 prosent mer i pensjon enn de gjorde i 2023. Ikke lett å forstå, men slik er beregningen.

Ny pensjon kommer til utbetaling 20. juni sammen med etterbetaling for mai.