Press "Enter" to skip to content

NYE TILLITSVALGTE PÅ FASE 1 KURS

FAGFORENINGEN HAR FÅTT MANGE NYE PLASSTILLITSVALGTE SISTE HALVÅR

Nye tillitsvalgte må få en grundig opplæring. Det er mange forventninger som stilles til dem, både fra medlemmene ute på arbeidsplassen og fra fagforeningen. Derfor er det viktig at nye PTV får en god innføring i rollen som plasstillitsvalgt. Etter hovedavtalen er det det fagforeningene som har ansvar for slik opplæring.

En viktig del av opplæringen som nye PTV må gå gjennom er Fase 1 kurs. Fagforeningen gjennomførte kurset over to dager i midten av april. Det var 18 deltagere og det ble holdt på Kunnskapssenteret
Sandvika. På kurset fikk de plasstillitsvalgte en innføring i Fagforbundets vedtekter og handlingsplan, grunnlag for vervearbeid, Bærum kommunes medbestemmelsesordning og andre viktige rammeverk som kommunen har.

De nye plasstillitsvalgte var både engasjerte og motiverte for å gjøre en god jobb i sitt nye
tillitsverv. Det ble stilt mange gode og relevante spørsmål. Nå skal de ut på tjenestestedene og
praktisere det de har lært.