Press "Enter" to skip to content

NYTT STUDIETILBUD FOR MEDLEMMER

PROSJEKTLEDELSE I OFFENTLIG SEKTOR ER ET NYTT STUDIETILBUD

Fagforbundet har et godt etablert samarbeid med Høgskolen i Innlandet hvor det tilbys studier kun for våre medlemmer. Høstsemesteret 2024 tilbyr de en ny studie: Prosjektledelse i offentlig sektor. Nå kan du søke studieplass!

Det er et studie som knytter faget prosjektledelse opp mot offentlig sektor. Det er derfor relevant også for de som jobber i kommunene. Emnet vil gi deg kunnskap om teorifundamentet og praktisk bruk av prosjekt som arbeidsform. Det er en arbeidsform som også brukes i Bærum kommune.

Studiet er nettbasert, men med en fysisk første samling den 3. og 4. september i Fagforbundets lokaler i Oslo. Studiet utgjør til sammen 7,5 studiepoeng og det er avsluttende eksamen i november/desember. Undervisningen går over ett semester. Søknadsfristen er 20. juni 2024.

Du kan lese mer om utdanningen og søke opptak, via Høgskolen i Innlandet sine nettsider. Har du spørsmål angående studier på Høgskolen i Innlandet kan du ta kontakt med lyra.lluka@fagforbundet.no