Press "Enter" to skip to content

LØNNSFORHANDLINGER KAP 3 OG 5

DE LOKALE LØNNSFORHANDLINGENE I KAP 3 OG 5 ER FERDIGFORHANDLET.

Siden slutten av mai har de lokale lønnsforhandlingene mellom Fagforbundet og Forhandlingsenheten i kapitlene 3 og 5 pågått. Som kjent så får alle ansatte som er plassert i disse kapitlene hele sitt lønnstillegg gjennom disse lokale forhandlingene.

Protokollen for forhandlingene er nå underskrevet og fagforeningen har nå sendt brev i posten til hvert enkelt medlem med informasjon om resultatet og hva ny lønn blir.