Press "Enter" to skip to content

Måned: juni 2024

PENSJONISTENE HAR VÆRT PÅ TUR

HYGGELIG SOMMERTUR TIL FREDRIKSTAD

I år gikk pensjonistenes årlige sommertur til Fredrikstad. Onsdag i forrige uke på regntung morgen i Sandvika, møtte 50 turglade pensjonister frem på bussterminalen, klar for en utflukt til Østfold. 

Første stopp var på kafé Øks hvor det ble servert kaffe og rundstykker, før ferden gikk videre til Gamlebyen i Fredrikstad hvor solen skinte godt. Her var det en guidet tur, hvor guiden med stor innlevelse tok deltagerne med tilbake til 1700- og 1800- tallets liv i byen.

Deretter ble det servert en bedre middag på Hos Martin, hvoretter fornøyde pensjonister tok fatt på bussturen tilbake til Sandvika.

Comments closed

TARIFFAVTALEN VEDTATT ETTER URAVSTEMNING

URAVSTEMNINGEN I KOMMUNEOPPGJØRET VISER ET KLART «JA» FLERTALL

Søndag den 26. mai var siste frist for å delta i uravstemningen for våre medlemmer i KS området. Avstemningen foregikk digitalt. Resultatet viser et stort ja flertall.

Hele 78 % stemte ja ved uravstemningen. Den 3. juni ble protokollen med KS underskrevet og kommunene kan dermed foreta utbetaling av ny lønn.

På vår forespørsel opplyser forbundet at det var 20 % av medlemmene som deltok i uravstemningen. Det vil si at bare en av fem stemte – dette selv om forbundet hadde sendt alle en e-post som skulle gjøre det enkelt å delta. Det ble også sendt en purring før fristens utløp. 

Fagforeningen registrer den lave deltagelsen, og det er urovekkende. Skal fagforeningsdemokratiet fungere er det viktig at medlemmene deltar og stemmer. Her har både forbundet sentralt og fagforeningen en jobb å gjøre frem mot neste hovedoppgjør.

Comments closed

KOMMUNESTYRET VEDTOK NY ARBEIDSGIVERPOLITIKK

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG OM FREMTIDSRETTET ARBEIDSGIVERPOLITIKK VEDTATT

Kommunedirektørens forslag til ny arbeidsgiverpolitikk har vært til politisk behandling i alle sektorutvalgene. Her fremkom det en mengde tilleggsforslag til forandringer fra mindretallspartiene (Ap, SV, MDG og Rødt). I Formannskapet ble alle disse forslagene oversendt til Kommunestyret uten debatt.

I debatten i Kommunestyret forrige onsdag ble mange av disse forslagene til forandringer og tillegg til Kommunaldirektørens forslag til ny arbeidsgiverpolitikk fremmet av mindretallspartiene. Men alle disse ble avvist av flertallspartiene (H, V, Frp og Kfp). Dermed ble KDs forslag vedtatt uten forandringer.

Fagforeningen synes at mange av de forslagene som mindretallspartiene fremmet var gode forslag som ville gjort arbeidsgiverpolitikken mer fremtidsrettet.

Comments closed

ENIGHET I LØNNSOPPGJØRET FOR PBL BARNEHAGENE

ØKT LØNN FOR TILLEGGS- OG VIDEREUTDANNING

Etter to lange dager med både krevende og konstruktive forhandlinger ble det enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i PBL-barnehager. 

Fagforbundets forhandlingsleder er godt fornøyd med et resultat på linje med kommuneoppgjøret. Det blir også økte satser for tilleggs- og videreutdanning, samt enighet om å styrke kompetansebestemmelsene i hovedavtalen. Ny lønn gjelder fra 1. mai.

Comments closed