Press "Enter" to skip to content

Arbeidsorganisasjonene har ikke tillit til Kommunalsjef Syrdal

 

Ni arbeidstakerorganisasjoner (Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Sykepleierforbundet, Delta, Fellesorganisasjonen, Legeforeningen, Ergoterapeutforbundet, Fysioterapeutforbundet og Akademikerforbundet) sendte brev til Rådmannen den 14. desember, hvor de opplyser at de ser seg nødt til å rette en sterk bekymring rundt de prosessene som foregår i Helse- og sosial. De viser også tidligere bekymringsmelding til kommunaldirektøren og påpeker at det virker som om dette ikke har blitt tatt på alvor.

I brevet omtales de siste tids hendelser og avsluttes med at organisasjonene nå ikke kan ha tillit til at det vi har blitt enige om i medbestemmelse og område AMU blir fulgt opp. Vi ser oss derfor nødt til å vurdere samarbeidet med kommunalsjefen.

 

Les hele brevet fra fagforeningene her…

Comments are closed.