Press "Enter" to skip to content

NY LEDELSE VALGT

(Foto: Werner Juvik)

Landsmøtet har valgt den nye ledelsen for de neste tre årene.

Det var et samstemt Landsmøte som valgte Fagforbundets nye ledelse. Valgkomiteen la frem en enstemmig innstilling som Landsmøtet ikke hadde noen innsigelser til. Alle ble valgt med akklamasjon.

Det ble gjenvalg av Forbundsleder Mette Nord og nestleder Odd Haldgeir Larsen. Fagforbundet har hatt to nestledere, og ettersom nåværende nestleder Sissel Skogvang er valgt som nestleder i LO, ble Helene Harsvik Skeibrok valgt som Fagforbundets andre nestleder.

Skeibrok er 43 år gammel fra Hamar og er utdannet omsorgsarbeider. Hun har vært tillitsvalgt i 20 år, hvor hun har vært ungdomstillitsvalgt, yrkesseksjonsleder og opplæringsansvarlig. I de senere år har hun vært regionleder i Fagforbundet Innlandet.

Fagforeningen ønsker alle de som er nye i sitt verv velkommen, og synes dette er et godt mannskap til å lede «hele laget».

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.