Press "Enter" to skip to content

FAGFORENINGEN INFORMERER VELFERDSDIREKTØR

BEKYMRINGSMELDINGER FRA ANSATTE I BARNEHAGENE

Fagforbundet har i den senere tid mottatt flere bekymringsmeldinger fra ansatte i barnehagene. De fleste av meldingene går på høyt sykefravær, bemanningen og utfordringer med vikarer. Derfor har fagforeningen funnet det nødvendig å bringe disse bekymringsmeldingene videre både til Direktøren for Velferd og til Kommunalsjefen for barnehagene.

I brevet blir det sitert fra en av bekymringsmeldingene som er representativ for de meldingene fagforeningen har mottatt i den senere tid. Problemstillingen ble også diskutert på vår tillitsvalgtsamling denne uken, hvor brevet også ble utdelt.

På bakgrunn av alle disse bekymringsmeldingene ønsker Fagforbundet et møte for å drøfte situasjonen og hvilke tiltak som bør igangsettes.