Press "Enter" to skip to content

I DAG STARTER LØNNSFORHANDLINGENE I KOMMUNESEKTOREN

NÅ SKAL LØNNEN BESTEMMES FOR OVER 450.000 ANSATTE I KOMMUNENE

I dag starter det største lønnsoppgjøret i Norge. Da møter kommunenes organisasjon, KS, på arbeidsgiversiden til forhandlinger. For arbeiderne møter LO, YS, Unio og Akademikerne.Tariffavtalene utløper 30.april, dersom partene ikke er enige, starter meklingen noen dager senere og det er ventet at fristen for meklingen blir 23. mai.

Fagforbundet har vært tydelig på at de vil kreve økt kjøpekraft for alle sine medlemmer. Forbundsleder Mette Nord uttaler at alle blir rammet av økte renter og matvarepriser, men de med lave inntekter blir hardere rammet enn dem med høye inntekter. Derfor er LO kommune tydelig på at de med minst må få mest, slik at forskjellene i samfunnet ikke øker.

Nå har også KS lettet litt på sløret. Forhandlingsdirektør Gangsø sier i en uttalelse at mangel på helsepersonell gjør at KS vil ha fokus på helsesektoren. I denne sektoren konkurrerer kommunene med staten og helsefortagene om disse yrkesgruppene. Både staten og helseforetakene ga større tillegg enn kommunene både i fjor, og de siste fem årene sett under ett. Forhandlingslederen mener også at det er viktig å få inn flere helsefagarbeidere i helsesektoren for å løse bemanningsutfordringene.

Forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio uttaler at han synes lite om signalene fra KS om å prioritere helsepersonell og arbeidstid i årets hovedoppgjør. Når KS nå signaliserer at de vil gjøre det igjen, gir det ikke grunn til å håpe på en forhandlingsløsning, sier Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i en podkast på Unios nettsider.

Etter UNIOs sine kommentarer, synes dette å kunne bli forhandlinger med mange utfordringer.  Fagforeningen er enig med KS om at ett av de største problemene i kommunesektoren er mangel på helsepersonell. Det er her det også er størst konkurranse om arbeidskraften. Ikke bare fra statlige foretak, men også fra de private. Det er viktig at kommunene ikke taper denne konkurransen. Barnehagesektoren har også noen av de samme utfordringene.