Press "Enter" to skip to content

ASKER VIL BLI SKATTEPARADIS

NEDSETTER UTVALG FOR Å VURDERE FORMUESKATTEN

Asker skal utrede en mulig reduksjon eller fjerning av den kommunale andelen av formuesskatten. Det har flertallspartiene Høyre, Venstre, KrF og Frp bestemt.

Skulle Asker fjerne formueskatten vil det medføre reduserte skatteinntekter på over 500 millioner kroner. Gruppeleder i Bærum Høyre, Morten Skauge, sier at Bærum ikke har noen planer om å kutte den kommunale delen av formueskatten. For Bærum ville et slikt tiltak koste kommunen betydelig mer enn de 500 millionene som Asker mister. Vi er nok da nærmere 1 milliard tapte skattekroner. I media har nå Asker kommune blitt til døpt skatteparadis-kommunen, ikke uten grunn.

Fagforeningen er helt uenig i dette Asker nå har startet på. En slik fjerning av formueskatten vil medføre betydelig reduserte skatteinntekter som vil gå utover kvaliteten på de kommunale velferdstjenestene, som i dag allerede er under sterkt press. Vi får nå inderlig håpe at de borgerlige politikerne i Bærum står ved sin uttalelse, om at dette er uaktuelt her i kommunen. Hvis Asker tror at dette tiltaket vil medføre at Røkke og andre millionærer som har flyttet til Sveits returnerer, så er nok det et bomskudd.