Press "Enter" to skip to content

FORHANDLINGENE GJELDER IKKE BARE LØNN

FAGFORBUNDET KREVER EN ETTER- OG VIDEREUTDANNINGSREFORM

Lønn er det viktigste kravet for Fagforbundet i disse lønnsforhandlingene. Siden dette er hovedforhandlinger kommer forbundet også med flere andre krav. Deriblant fremmes det krav om å utvikle en modell for kommunene for etter- og videreutdannelse, en slik reform som de har blitt enige om i privat sektor. Det er viktig at forbundet får gjennomslag for en slik reform.  Kommunene trenger at ansatte får anledning til å øke sin kompetanse, for å møte fremtidens utfordringer. Det er mye bedre og billigere å videreutdanne egne ansatte enn ansette nye.

Fagforeningen mener det er viktig at det også i kommunene kommer på plass en endring som gjør det enklere for ansatte å ta etterutdanning. Her må det legges opp til en reform hvor det følger penger med. Kostnadene må dekkes av arbeidsgiver eventuelt i samarbeid med staten – det må være kostnadsfritt for de ansatte. Samtidig er det viktig at det må gjelde for alle grupper av ansatte.