Press "Enter" to skip to content

STUDENTER OG ELEVER HAR OGSÅ AVTALERETTSLIGE RETTIGHETER

KAN ARBEIDSGIVER FRITT KANSELLERE SOMMERJOBBER?

Mange studenter og skoleelever har gjort avtale og inngått kontrakt om sommerjobb. I flere tilfeller kan det synes som om arbeidsgivere har glemt at inngåtte arbeidsavtaler er bindende og skal overholdes.

Flere har opplevd at da tiden for arbeidsstart nærmer seg, får de melding om at det ikke er behov for deres arbeidskraft denne sommeren. Begrunnelsen kan være så mangt. Arbeidsgiver opplyser sjelden at studentene har noen rettigheter i slike situasjoner. De tilbyr heller ingen kompensasjon.

Det må være et saklig grunnlag for å heve en slik kontrakt. Ofte begrunnes det med at markedet og etterspørselen den siste tiden har forandret seg. Selv om det er noe uklare juridiske regler, er dette verken overraskende eller uforutsette endringer. Urettmessige hevinger vil således gi grunnlag for krav på erstatning. Om ikke AML gjelder, kan studenter/elever ha et avtalerettslige krav.

Sommerjobber er svært ofte elever/studenter sine første kontakter med arbeidslivet. Det er derfor viktig at unge mennesker får en god opplevelse som de kan ta med seg videre i livet. Her pålegges arbeidsgiver et stort ansvar.

Fagforbundet er en organisasjon som har medlemmer både blant skoleelever og studenter. Skulle noen komme i en slik uønsket situasjon og har behov for bistand er det bare å ta kontakt med fagforeningskontoret.