Press "Enter" to skip to content

FAGFORBUNDET BÆRUM Posts

Verving og arbeidsplassbesøk

   Fagforbundet har søkt, og fått innviglet 33 000,- fra Fagforbundet Akershus til verving og arbeidsplassbesøk til private og kommunale barnehager, og Fagforbundet vil stille med samme sum slik at prosjektet har kr 66.000,- til disponering i 2011. Arbeidsplassbesøk og verving vil bli sterk­ere aktivisert til neste år, og vi håper å se mange nye medlemmer i året som kommer.

Comments closed

Fase I kurs for plasstillitsvalgte

    Fase I kurs ble i år påbegynt i mai, men på grunn av streik og sommerferie ble den avsluttet i november. Her var fokus på rollen til de plasstillitsvalgte og medbestemmelsesordningen. Kurset skal styrke de plasstillitsvalgte i rollen de har tatt på seg. Under kurset ble deltakerne bedre kjent med hverandre, noe de vil dra god nytte av fremover i sine verv som plasstillitsvalgte.

Comments closed

Lederen har ordet

    Vi er nå på slutten av et svært arbeidskrevende år. Flere av oss har hatt arbeidsdager som går langt utover arbeidsmiljølovens regler. Det er derfor hyggelig å konstantere at resultatet for foreningen er veldig bra på våre sentrale områder. Arbeidsmengden har imidlertid ført til at jeg har vært nødt til å nedprioritere en del oppgaver som vi nå må gripe tak i.

   Streiken ble godt gjennomført. Vi hadde god kontakt med de streikende og stor publisitet i media. Stor honnør til alle som bidro. Samtidig ble streikebidraget på over seks millioner kroner utbetalt den enkelte steikende dagen før streiketrekket. Det var kanskje det mest imponerende, med tanke på at det gjaldt over åtte hundre medlemmer.

   Årets lønnsoppgjør har gitt de fleste av våre medlemmer et veldig bra lønnstillegg. De som ikke faller inn under den garanterte minstelønnsreglen fikk derimot bare moderate tillegg. Vi forsøkte å rette opp dette ved de lokale forhandlingene. Det lyktes vi delvis med. På noen sektorer medfører det lokale oppgjøret at våre medlemmer får en høyere lønnsramme enn andre ansatte. Det er vi spesielt godt fornøyd med. For øvrig er det er viktig at vi ser de sentrale og lokale oppgjørene i sammenheng. Våre medlemmer har gjennom flere lønnsoppgjør fått en god lønnsutvikling. Reallønnsøking har vært svært stor grunnet store lønnstillegg, samt lav prisstigning og rente.

   Årets HP 2011-2014 er ikke noe hyggelig lesning for ansatte i Bærum kommune. Det er vedtatt en rasering av personaltiltak med over 20 millioner kroner. Tiltakene som nå bortfaller ble innført så sent som i 2007 med stor applaus fra et enstemmig kommunestyre. Forutsigbarhet er tydeligvis ikke vår arbeidsgivers sterke side.

   Administrasjonens økonomiske prognoser for de nærmeste årene er svært negative og har medført at rådmannen har nedsatt «prosjekt 2012». Prosjektet har som oppgave å redusere budsjettet med to hundre millioner. Her vil det nok komme flere kreative forslag. Vi ser allerede nå at det i liberale kretser snakkes om å konkurranseutsette kommunale tjenester, igjen med luftige påstander om at privat drift er billigere. Kommende kommunestyrevalg kan fort resultere i at slike problemstillinger blir sentrale. Her er det viktig at vi er på banen.

   Jeg vil minne om årsmøtet vårt 24. januar. Det vil være fint om så mange som mulig av dere har anledning til komme. Vil samtidig benytte anledning til ønske dere alle en fredelig jul og et fremgangsrikt nytt år.

                                                                                      Bjørn M. Johnsen

Comments closed