Press "Enter" to skip to content

FAGFORBUNDET BÆRUM Posts

DELTIDSANSATTE FÅR NYE RETTIGHETER

Et nytt lovforslag skal sikre at heltid blir hovedregelen, og at deltidsansatte får sterkere fortrinnsrett.

Regjeringens hovedgrep i lovforslaget som er sendt Stortinget er en normgivende bestemmelse i arbeidsmiljøloven som sier at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid. Behov for deltidsansettelse skal dokumenteres av arbeidsgiver. Arbeidstilsynet får samtidig myndighet til å kontrollere at denne dokumentasjonsplikten etterleves.

I tillegg styrkes deltidsansattes fortrinnsrett på to områder. Det første er en presisering om at deltidsansattes rett til utvidet stilling også skal gjelde framfor ny innleie. Det andre er at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravakter.

Lovforslaget som nå kommer til behandling i Stortinget, må regjeringen søke flertall for det i samarbeid med andre partier.  Forslaget forventes å bli behandlet i høstsesjonen.

Lovforslaget kan leses her…

Comments closed

HER ER ALT DU TRENGER Å VITE OM FERIE

LOs ferielovguide gir svarene.

Lo-advokatene har med bakgrunn i ferieloven utarbeidet LOs ferielovguide som besvarer spørsmål som kan være aktuelle problemstillinger rundt ferie.

Hvem har rett på ferie? Får du lengre ferie med tariffavtale? Hva skjer med ferien om du blir syk? Og mange relevante spørsmål bevares i guiden.

Les LOs ferielovguide her…

Comments closed

PENSJONENE ØKER

Foto: Ole Palmstrøm

Pensjonene øker fra 1. mai 2022. Det betyr at mange får etterbetalt økningen i trygder og pengestøtte.

Det nye grunnbeløpet er fastsatt til 111 477 kroner. Grunnbeløpet var tidligere 106 399 kroner, så økningen er på 5078 kroner eller 4,77 prosent,

Grunnbeløpet er avgjørende for store grupper som uføretrygdede og de som mottar alderspensjon får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet får fra 1. mai en inntektsøkning på 4,77 prosent. Økningen fra 1. mai blir utbetalt sammen med månedsutbetalingen 20. juni.

Comments closed

FAGFORBUNDET NÅ: 400 000 MEDLEMMER

Fagforbundet har nådd en ny milepæl: Vi er blitt 400 000 medlemmer!

Foto: Lars Helgerud

I en hilsen til fagforeningene sier forbundsleder Mette Nord: Tusen takk for fantastisk innsats fra medlemmer og tillitsvalgte. Det er deres innsats som har gjort Fagforbundet til et større og enda sterkere lag.

Hun fortsetter – Det høye medlemstallet gjør at Fagforbundet kan stille makt bak kravene våre, sikre at vi kan gå i kampen for våre medlemmer. Mer enn noen gang ser vi at vi må stå sammen og drive lagarbeid.

Les mer her…

Comments closed

LO KONGRESSEN AVSLUTTET – SISSEL SKOGHAUG VALGT TIL 1. NESTLEDER

Valgene på LO kongressen ble udramatiske. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Fagforbundets nestleder Sissel Skoghaug ble valgt til 1. nestleder etter Roger Heimli som går tilbake til Fagforbundet.

Sissel Skoghaug er bare 50 år og vil således være en aktuell kandidat som LO leder kanskje allerede på neste kongress om tre år.

I debatten på kongressen var frontene om olje og klima steile, men de samlet seg til slutt om et kompromiss som begge fløyene kan leve godt med. Dette er den viktigste delen av vedtaket: «LO vil utvikle, ikke avvikle sektoren. LO mener at de ressursene som bygges ut må være økonomisk og klimamessig bærekraftige. Det vil medføre at deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt.»

I god tradisjon har LO satt seg som mål å påvirke politikk og samfunnsliv. Det lover godt for framtidens utvikling – først og fremst i Norge, men også internasjonalt.

Les de 10 viktigste sakene fra LO kongressen…

Comments closed

SUKSESSFULLT SOMMERMØTE AVHOLDT

Etter to år med pandemi-utsatte møter kunne vi endelig invitere våre medlemmer til en sammenkomst med god mat og drikke, sosialt samvær, fengende underholdning og smittsom latter. Med rekordmange påmeldte kunne vi se frem til en hyggelig aften sammen.

Vår nye fagforeningsleder, Zlata Ljubicic, åpnet møte og ønsket salen velkommen. Hun presenterte seg selv for de som ikke var kjent med hvem hun var, og informerte deretter om de mest sentrale sakene vi har holdt på med i forbundet lokalt den siste tiden. Arbeidet rundt streiken og resultatene av denne ble hovedtema for kvelden. Hun overlot ordet til Bjørn M Johnsen, som la frem resultatene av lønnsforhandlingene og forklarte hvordan tabellene skulle forstås. Da han var ferdig tok Zlata nok en gang ordet for en liten overraskelse – markeringen av årene vi har vært så heldige å ha Bjørn som Fagforbundet Bærum sin leder. Med en kort tale om hvor takknemlige vi er for å ha fått muligheten til å samarbeide med og lære av ham, overrakte hun ham en gravert penn, en blomsterbukett og et kort som alle i salen hadde skrevet under på.

Deretter var det klart for mat, drikke og underholdning.

Store reker, vin og mineralvann, vår egne Elvis – Johnny Reel og en stemning uten like ble måten vi avsluttet dette møtet. Vi er veldig fornøyde med hvor mange som kom og gleder oss til mange flere møter av ulik art etter sommeren. Vi har mye å ta igjen etter pandemien.

Comments closed

MARTIN KOLBERG FIKK LOs HEDERSPRIS

Ingen politiker i Norge har vært så opptatt av fagbevegelsen som Ap-veteran Martin Kolberg. Nå er han også hedret med den høyt hengende æresbevisningen «LOs hederspris».

«Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen» var de berømte ordene Martin Kolberg (73) en gang sa og som har blitt stående ved han.

Fagbevegelsen tilhører den politiske bærebjelken i min politiske filosofi. Som jeg har sagt til deg og alle andre før: Uten fagbevegelsen er sosialdemokratiet intet, sa Martin Kolberg da han mottok hedersprisen. Jeg føler meg utrolig beæret. For meg er dette den største æren jeg kan få. Jeg hadde overhodet ikke tenkt tanken en gang. Det var en stor overraskelse, fortsatte Kolberg foran en applauderende LO Kongress.

Martin Kolberg satt på Stortinget frem til valget i 2021. Før det var han partisekretær i Ap gjennom en årrekke. Kolberg har vært LO-medlem siden han var 15 år og var tillitsvalgt på Norsk Kabelfabrikk, før han ble politisk aktiv. 

I høst gav han ut sin bok under tittelen «Tillitsmannen» om sine år som tillitsvalgt og politiker.  En bok som kan anbefales å lese av alle som er samfunnsengasjerte.

Comments closed

I DAG STARTER LO KONGRESSEN

Fagforbundets nestleder, Sissel Skoghaug, er foreslått som ny nestleder i LO etter Roger Heimli.

Ett år på etterskudd samles delegater fra hele landet til LO-kongress. Kongressen skulle ha vært avholdt i fjor, men ble utsatt til i år på grunn av koronapandemien. Derfor er kommende kongressperiode på tre og ikke fire år. Den neste ordinære kongressen skal avholdes som planlagt i mai 2025.

Det store bakteppet for LO-kongressen kunne knapt vært mer krevende. Ulikhet i samfunnet, økte renter og en kraftig prisvekst globalt. Krigen i Europa og faren for matmangel og sult. En voksende klimakrise og det grønne skiftet. Antidemokratiske og høyreekstreme krefter som styrker seg i en rekke land.

Samtidig vil det bli en diskusjon om oljeutvinningen  i Norge, hvor det er uenighet mellom Fagforbundet og Fellesforbundet

Comments closed

HVA BLIR MIN NYE LØNN?

Etter et lønnsoppgjør er spørsmålet alltid: Hva blir min nye lønn?

Resultatet i kommuneoppgjøret er høyere enn rammen i årets frontfagsoppgjør, fordi avtalen tar inn etterslep fra lønnsoppgjøret i fjor. Alle ansatte er sikret et tillegg i årslønna på mellom 12 000 og 16 800 kroner.

Ansiennitetsstigen endres for alle stillingsgrupper, utenom stillinger uten særskilt krav til utdanning. 0- og toårstrinnet fjernes og det nåværende fireårstrinnet blir nytt 0-årstrinn.

De ansatte med kortest ansiennitet løftes dermed ytterligere for å komme opp på det nye 0-årstrinnet. (Se tabell under.) Det betyr at begynnerlønna økes vesentlig.

Kveldstillegget beholdes på 56 kroner per time (fram til kl. 21.00), mens satsene for nattillegget økes til 25 prosent av timelønna, minimum 70 kroner per time. Satsen for lærlinger og unge arbeidstakere økes til 32 kroner per time. Lørdags- og søndagstillegget endres til 22 prosent av lønna, minimum 70 kroner per time.

Les Riksmeklingsmannens møtebok her…

Les den nye lønnstabellen her…

Comments closed

INGEN STREIK I KOMMUNEOPPGJØRET

13 timer på overtid ble partene enige i Kommuneoppgjøret.

Det blir ingen storstreik i kommunene. Partene kom til enighet tirsdag ettermiddag – over et halvt døgn på overtid. Partene har kommet til enighet om en ramme på 3,84 prosent. Det vil gi alle ansatte et sentralt tillegg på mellom 12 000 og 16 800 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet.

Dermed kan fagforeningen legge bort alle streikeplakatene. Mer informasjon kommer.

Les mer om resultatet her…

Les Fagforbundets første kommentarer til oppgjøret her…

Comments closed

DET MEGLES PÅ OVERTID I KOMMUNEOPPGJØRET

Det mekles fortsatt i kommuneoppgjøret. Meklingen går nå på overtid hos Riksmeglingsmannen.

Dersom partene ikke lykkes vil det være streik for nærmere 10 000 av Fagforbundets medlemmer, hvorav 268 er fagforeningens medlemmer. Meklingen berører 190 000 ansatte i fem forbund. 

Foto: Nils Fredrik Hansen / Fagforbundet

Jeg håper vi skal klare å komme i mål. Pr nå har vi ikke noe brudd, så jeg er optimistisk. Vi vil jobbe målrettet fremover nå, uttalte riksmegler Mats Ruland i morgentimene i dag. Ruland sier han håper å være ferdig før kvelden.

Alle streikeuttatte går på jobb i dag tirsdag og avventer ny melding fra fagforeningen. Vi oppdaterer denne siden så snart det foreligger noe nytt.

Comments closed

YTTERLIGERE STREIKEUTTAK LEVERT KOMMUNEDIREKTØREN I DAG

Fagforeningen har i dag tatt ut ytterligere 312 medlemmer i en eventuell streik og ny streikeliste er overlevert Kommunedirektøren.

Dette er andre fase hvor ytterligere 312 av fagforeningsmedlemmer vil gå ut i streik fra og med arbeidsdagens begynnelse 30. mai, såfremt partene ikke kommer til enighet i natt.

Dette streikeuttaket omfatter stort sett barnehager. Med disse to streikeuttakene har fagforeningen nå varslet plassfratredelse for nærmere 600 ansatte i Bærum kommune.

Comments closed

FAGFORENINGEN KLAR TIL STREIK

Nå pågår meklingen for fullt og dermed kommer ingenting ut fra forhandlingene før det hele er avgjort. Under meklingen er det bare Riksmeglingsmannen som kan uttale seg.

Fagforeningen er klar til streik. Vi har selv laget streikeplakater og streikefolder til utdeling til publikum. Streikevaktene til første vakt er informert og vil være på plass til rett tid.

Blir det streik vil Fagforbundet sende en SMS til ansatte i Bærum kommune så snart resultatet foreligger. Dermed kan det komme en melding til alle i natt. Det medfører ikke at flere enn de som allerede er streikeuttatt skal ut i streik. Ved en streik er det viktig at de som ikke er med på første uttak stiller på jobb som vanlig. Det er også viktig at de påser at ingen gjør de streikendes arbeidsfunksjoner.

Skulle det bli enighet med KS vil fagforeningen sende en SMS til de som er streikeuttatt og samtidig legge forhandlingsresultatet ut på denne internettsiden.

Comments closed

VARSLER STREIK FOR 10000 KOMMUNEANSATTE

Det er fare for kommunestreik over hele landet. Dersom meklingen mellom LO Kommune og KS ikke fører frem vil Fagforbundet ta ut 9862 medlemmer i konflikt fra arbeidsdagens begynnelse tirsdag 24. mai., hvorav Oslo har tatt ut 1325.

For oss i Fagforbundet er det helt avgjørende at hele laget skal komme godt ut av årets lønnsoppgjør. Det er i særdeleshet de med lavere lønninger som merker at dagligvarer, strøm, boliglån og drivstoff har blitt dyrere i det siste. Vi krever reallønnsøkning, og det betyr at vi må ha en fordeling av lønnspotten som ikke bidrar til større forskjeller mellom kommuneansatte, sier forbundsleder Mette Nord i forkant av den avgjørende meklingen.

Se hvilke kommuner det kan bli streik i fra tirsdag 24. mai

Comments closed

KONFLIKT 2022 – LISTE OVER STREIKEUTTAK OVERLEVERT KOMMUNEDIREKTØREN

Fagforeningen har i dag kl 14.00 overlevert Kommunedirektøren en liste med navn på de av våre medlemmer som skal tas ut i streikens første fase i tilfelle konflikt i KS området.

Som kjent er det brudd i de sentrale lønnsforhandlingene og det pågår megling hos Riksmeglingsmannen. Oppnås det ikke enighet i meglingen vil Fagforbundet være i streik fra arbeidstidens begynnelse 24. mai.

Fagforbundet Bærum er av forbundet sentralt tatt ut i streikens første fase.  Alle medlemmer i Fagforbundet Bærum som er ansatt i Bærum kommune har i dag fått en SMS fra oss om mulig streik. De av våre medlemmer som er tatt ut i streik i første fase vil få en personlig meddelelse fra fagforeningen om uttaket og bli orientert om hvordan de skal forholde seg i tilfelle konflikt.

Uttaket er ment å ramme arbeidsgiver og i minst mulig grad skape problemer for innbyggerne. Bare en svært liten andel av fagforeningens 4500 medlemmer tatt i streikens første uttak. Fagforbundet har besluttet å skjemme barn og unge, eldre på institusjoner og andre svake grupper. Det er derfor ikke tatt ut noen i pleie- og omsorgsinstitusjonene eller i barnehager og skoler i dette uttaket. Vi har også unngått uttak på områder som kultur og barne- og ungdomsaktiviteter, samt Flyktningkontoret, NAV for å nevne noen. Dette uttaket setter på ingen måte liv og helse i fare.

Fagforeningen har en egen e-postadresse, streik@fagforbundetbaerum.no, som skal brukes til saker som relateres til denne konflikten.

Fagforeningen vil oppdatere denne nettsiden som en informasjonskanal ut til de streikende.   

Comments closed

DAGSEMINAR FOR VÅRE PTV

Fagforeningen har nå avholdt et dagseminar hvor alle plasstillitsvalgte var invitert. Tema var Ferieloven og AML.

Vi hadde fått advokat Thomas Urdal Johnsen til å gjennomgå disse lovene. Han var grundig i sin gjennomgang med flere «case». De tillitsvalgte var engasjerte og stilte flere spørsmål både om ferieloven og arbeidsmiljøloven. Interessen var stor og vi vil følge opp med ytterligere slike seminardager.

Mellom foredragene om de to lovene, kom Sparebank1 Østlandet og orienterte om de nye forsikringsreglene i LO-favør.

Comments closed

VOLD OG TRUSLER I BÆRUM KOMMUNE

Kontrollutvalget har fått foretatt en forvaltningsrevisjon om vold og trusler mot ansatte i Bærum kommune. Nå foreligger rapporten som er til politisk behandling.

Rapporten har vært til behandling i Kommunestyret som sendte den til sektorutvalgene for videre oppfølging.

Rapporten er ikke noe hyggelig lesing. Det registreres over 4 avvik om vold og trusler hver dag. Over 60% av de ansatte føler seg ikke ivaretatt etter en slik hendelse. Det fremkommer også at det er mangelfull opplæring av ansatte, spesielt de i deltidsstillinger og vikarer. Kommunestyret forventer at Kommunedirektøren følger opp de tiltakene som blir foreslått i rapporten.

Fagforeningen har gjennom årene tatt opp denne problemstillingen gjentatte ganger. Det gjelder blant annet registreringen i avvikssystemet og ikke minst oppfølging av avvikene. De som blir utsatt for vold må få tett oppfølging, og opplæringen må intensiveres og gjelde alle uansett stillingsstørrelse. Fagforbundet  forventer at det her settes inn snarlige tiltak.

Les hele rapporten her…

Les Kontrollutvalgets behandling her…

Comments closed

TILBUD OM GRATIS FAGUTDANNING

Benytt sjansen til en skolering for de som enda ikke er fagarbeidere i Helsefag eller som Barn- og Ungdomsarbeider. Tilbudet er GRATIS og gjelder både kommunalt og privat ansatte.  

  • Krav til opptak: Minimum 7000 timer dokumentert relevant erfaring, som tilsvarer 4 år med fulltid. Det er mulig å legge sammen deltidsprosenter i forskjellige stillinger over lengre tid.
  • Minimum 4 deltakere med voksenrett, det vil si over 25 år og ikke fullført videregående skole eller gjennomført 9-årig grunnskole fra hjemlandet og ikke fått godkjent annen utdanning i Norge.

Disse kursene kan gjennomføres gratis, det går over 1 skoleår med en undervisningskveld i uka. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensavgifter er også inkludert.

Les mer Helsefagutdanning her… og Barne- og ungdomsfaget her…

Comments closed