Get Adobe Flash player
Nye bilder i galleriet
Sommeravslutning 2019!
Klikk på bildet for å gå til galleriet
Arkiv
Linker
 
 

Valgnytt 2019

I forbindelse med høstens kommune- og fylkestingsvalg har Fagforbundet Bærum gitt ut en ekstra utgave av Fagnytt med fokus på valget. Her kan dere blant annet lese politikernes svar på spørsmålene som Fagforbundet sendte ut i våres.

Valgutgaven kan leses i sin helhet på nett her…

Fortsetter kampen for ansattes rettigheter

Fagforbundets leder i Bærum og hovedtillitsvalgt gjennom nesten 20 år slutter i kommunen. Men kampen for ansattes rettigheter fortsetter – på en ny arena.

Bjørn M. Johnsen fylte 70 år i mai og blir pensjonist etter å ha vært ansatt i Bærum kommune helt siden 1967. Fra 2001 har han vært heltids hovedtillitsvalgt for LO-forbundet Fagforbundets cirka 3.000 medlemmer som er ansatt i Bærum kommune. Fra samme tid har han vært leder av Fagforbundet i Bærum, som har cirka 4.200 medlemmer inkludert ansatte i private bedrifter og pensjonister.

Nå går han isteden inn i politikken, og med kumulert plass på listen til Bærum Ap er en plass i kommunestyret så å si garantert. Johnsen legger ikke skjul på at han tar med seg ansatte-perspektivet inn i politikken.

Les hele intervjuet med Budstikka her…

Lokale lønnsforhandlinger (4.2.2)

Det vil bli gjennomført forhandlinger i kap. 4, i form av 4.2.2, og kriteriene for å sende inn krav til disse er etter Hovedtariffavtalen følgende:

  • at det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer
  • at det er skjedd betydelige endringer i en stillings arbeids- ansvarsområde
  • at arbeids- og ansvarsområder er endret som følge av at arbeidstakeren har fullført kompetansegivende etter-/videreutdanning

Skjema for å sende krav er å finne på venstre hånd på vår nettside.

Medlemmer som har krav til 4.2.2 forhandlinger bes sende inn skjema forløpende etter at ett eller flere av disse kriteriene har blitt oppfylt. Disse kravene vil bli samlet på kontoret og oversendt arbeidsgiver når fristen for forhandlingene foreligger.

Fristen for å sende inn skjema i forkant av forhandlingene 2019 er satt til

Tirsdag 3.september

Fagnytt sommeren 2019

Alle våre medlemmer skal nå ha mottatt sommerutgaven av Fagnytt i postkassen.

Det er også mulig å lese denne utgaven på nett her…

Spørreskjema sendt til politikere

Fagforbundet Bærum har i forkant av kommunevalget sendt ut et spørreskjema til alle partiene som står på liste til valget.

Nedenfor kan dere se hvordan denne så ut, og i august kan dere i en valgutgave av Fagnytt se svarene til de ulike partiene.

Se alle spørsmålene her…

STEVNING MOT BÆRUM KOMMUNE GJORDE AT VIKAR BLE FAST ANSATTDa Fagforbundet tok ut stevning mot Bærum kommune fikk pipa en annen lyd

Etter at en driftsoperatør, som hadde vært sammenhengende midlertidig ansatt siden høsten 2017, ikke fikk en fast stilling etter utlysning, ble Fagforbundet Bærum kalt på banen for å undersøke hva som foregikk.

Det kom frem at driftsoperatøren ikke fikk forlenget sin kontrakt heller, og at det i stedet hadde blitt leid inn vikar fra vikarbyrå for å dekke behovet for mannskap.

Les hva som skjedde videre i saken, og hvordan LO advokaten kom inn i bildet her…

Sommermøte 2019!

Årets sommermøte ble flyttet til kantinen i Eivind Lyches vei , og lokalet ga oss akkurat nok rom for alle de oppmøtte medlemmene!

Det ble nemlig rekordfremmøte med mange nye ansikt til stede. Over 120 personer var med på å markere «starten på sommeren med en sommeravslutning».  Fagforeningsleder innledet møte med en oversikt over de viktigeste sakene som fagforeningen har arbeidet med.  Han orienterte også om organiseringen på fagforeningskontoret og om arbeidet rundt omorganiseringen i regionen.

Fagforbundets nestleder Odd Haldgeir Larsen holdt et godt innlegg om hvor viktig det kommende kommunevalget er for våre medlemmer. Her velges våre arbeidsgivere. Han henstilte alle til å bruke stemmeretten og Fagforbundet ønsket et mest mulig rødgrønt Kommunestyre. 

Kveldens underholder var Jan-Andre Olsen fra Drammen, som sang og spilte både ved innledningen av møtet og under avslutningen av måltidet som besto av store reker og godt tilbehør. Det var godt fornøyde, mette og glade deltagere som forlot møtet, og festkomiteen rundet av en allerede utmerket jobb med å rydde etter oss alle.


Se flere bilder i galleriet!

Rekordoppslutning på 1.mai

Fagforbundet Bærum var også i år med på 1.mai markering i Asker sentrum. Det var strålende sol, og over 350 oppmøtte på Torget i Asker deltok på feiringen. Det ble holdt appeller på torget, og vi gikk i tog til Venskaben. Hovedtaler for dagen var Bjørnar Moxnes.

Lønnsoppgjøret i havn, Fagforbundet er fornøyd med resultatet

Natt til 1. mai ble det oppnådd enighet i det sentrale lønnsoppgjøret på kommunale sektor. Fagforbundet og Ys ble enige med KS.  UNIO og AKAD brøt forhandlinger og for disse går oppgjøret nå til megling.

Dette er et godt lønnsoppgjør for Fagforbundets medlemmer. Vi har sikret kjøpekraftsutvikling, en god likelønnsprofil og god uttelling for kompetanse, sier Mette Nord, forhandlingsleder for LO Kommune. Dette er i tråd med våre krav.

Vi er glade for at oppgjøret har en tydelig likelønnsprofil. Det vil si at kvinners andel av menns lønn øker. Lønnsoppgjøret er et kompetanseløft, der utdanning og kompetanseheving gir uttelling. Vi er også glade for at fagarbeiderne og universitets- og høgskoleutdannede får et lønnsløft, og ikke minst at det er solide opprykk for dem med lengst ansiennitet, sier Mette Nord.

Les hele protokollen fra forhandlingene her…

Se oppdatert lønnstabell på fagforbundet.no

Barnehagene må få beholde nåværende arbeidstid

Fagforeningen har i dag sendt en informasjonsplakat til alle barnehagene med informasjon om de drøftingene som organisasjonene har med Kommunalsjefen om arbeidstiden i barnehagene.

Vi krever at nåværende arbeidstid beholdes.

Les hele informasjonsplakaten her…

LO og fagbevegelsen støtter elevene i klimastreik

Klimastreiken burde ikke gi fravær, mener Fagforbundet i Bærum.

Leder av Fagforbundet i Bærum kommune, Bjørn M Johnsen, forteller at de mener sterkt at elevene som tar til gatene under klimastreiken ikke burde få fravær.

– Vi synes det er et utrolig bra initiativ som ungdommene har tatt. Klimaet er en av vår tids største utfordringer og at ungdommen da engasjerer seg, er bare helt naturlig. LO og fagbevegelsen støtter dem, sier Johnsen.

Les hele uttalelsen i Budstikka her…

Stort oppmøte på Fagforeningens årsmøte

Fagforeningslederen ønsket en fullsatt sal velkommen til årsmøtet og uttrykte en stor glede over at forbundets nestleder Odd Haldgeir Larsen også i år hadde funnet anledning til å være tilstede.  Larsen hilste også årsmøtet og holdt et innlegg om sentrale saker.

Innledningsvis orienterte fagforeningslederen forsamlingen om de aktuelle sakene som fagforeningen i disse dager hadde øverst på sin agenda.  Blant dem var saken om konkurranseutsettingen av Lindelia sykehjem, organisasjonenes bekymringsbrev til Rådmann/Ordfører om problemene med ledelsen i Helse- og Sosial, ververesultatet og Fagforbundets Viken organisering, AMU saker og de hovedtillitsvalgtes problemer med å bli hørt og tatt på alvor. Han orienterte også medlemmene om sitt politiske engasjement som ble applaudert av forsamlingen.

Etter åpningen ble en fyldig beretning for 2018 gjennomgått og vedtatt, sammen med regnskap, budsjett og handlingsplan for 2019.  Vedlagt årsmeldingen fulgte også Fagforbundets etikkplakat og fagforeningslederens innspill i Budstikka om konkurranseutsetting.  Årsmøtet bevilget kr 63.000 til Fagforbundets barneby i Angola og kr 15.000 til julefest for flyktninger.
Valgkomiteens innstilling ble også enstemmig vedtatt.

Det ble deretter hyggelig sosialt samvær hvor det ble servert god mat og godt drikke og hvor «Elvis» underholdt med flere av de kjente sangene til stor begeistringen.

 

Se flere bilder i galleriet…

H og FrP snudde – Lindelia reddet fra privatisering

VANT FREM: Bjørn M Johnsen i Fagforbundet fikk det som han ville for Lindelia sykehjem.

Dette er en gladmelding til alle de berørte ansatte. De har hatt vonde dager over lang tid, med privatiseringsspøkelset hen­gende over seg. Nå kan de se frem til flytting over til det nye syke­hjemmet på Lindelia, sier Bjørn M Johnsen, som er leder i Fagfor­bundet i Bærum i et intervju i Budstikka.

Fagforbundet håper Høyre og FrP i frem­tiden tenker seg nøye om før de kommer med forslag som de tyde­ligvis ikke kjenner konsekvensene av.

Les hele intervjuet her…

Organisasjonene sender brev til Ordføreren


 

Ni fagforeninger sendte 18. desember brev til Rådmannen og ba om et møte, grunnet mistillit til kommunalsjef Syrdal. Siden det ikke kom noen møteinvitasjon fant organisasjonene det nødvendig å orientere det politiske miljø om forholdene.  Det ble derfor den 18. januar sendt et brev til Ordføreren om saken.

 

Les hele brevet til Ordføreren her…

Bærum kommune hindrer vernetjenesten innsyn

Bærum kommune hindrer oss å få full oversikt over saker der ansatte blir utsatt for vold og trusler sier hovedverneombudene Anne Kari Baarli og Jan Harald Eek i et intervju med Budstikka. Ledelsen i kommunen nekter oss innsynsrett, fortsetter de.  HR direktør Erdal er ikke enig i kritikken.

Hovedverneombudene får imidlertid full støtte av Bjørn M Johnsen i Fagforbundet som sier til avisen at innsyn er noe de har krav på.  Som ny AMU leder lover han å følge opp saken.

Les hele intervjuet her …

 

Budstikkas leder støtter også fullt opp om vernetjenesten.

Les Budstikkas leder her…

Ikke for sent å snu!

Etter felles-forslag fra H og Frp vedtok hovedutvalg for bistand og omsorg i Bærum i april 2018 at Rådmannen skulle starte arbeidet med å konkurranseutsette det nye sykehjemmet på Lindelia, samt ytterligere ett sykehjem og en omsorgsbolig.

Fagforbundet Bærum reagerer kraftig på dette.

«Gjennom alle mine år som tillitsvalgt for kommunale ansatte har jeg aldri opplevd et mer arbeidstagerfiendtlig vedtak enn det som Høyre og Frp nå har fått gjennom i hovedutvalg for bistand og omsorg i Bærum«, skriver leder av Fagforbundet Bærum, Bjørn M. Johnsen. «Bruk og kast-mentaliteten som her kommer til syne, vitner om en uforståelig og uansvarlig personalpolitikk«.

Les hele innlegget her…

Husk årsmøte 22. januar!

Fagforbundet Bærum sitt årsmøte vil bli avholdt tirsdag 22.januar i kantinen i kommunegården.
Vi ser frem til å se dere alle der!

Se invitasjonen her

Arbeidsorganisasjonene har ikke tillit til Kommunalsjef Syrdal

 

Ni arbeidstakerorganisasjoner (Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Sykepleierforbundet, Delta, Fellesorganisasjonen, Legeforeningen, Ergoterapeutforbundet, Fysioterapeutforbundet og Akademikerforbundet) sendte brev til Rådmannen den 14. desember, hvor de opplyser at de ser seg nødt til å rette en sterk bekymring rundt de prosessene som foregår i Helse- og sosial. De viser også tidligere bekymringsmelding til kommunaldirektøren og påpeker at det virker som om dette ikke har blitt tatt på alvor.

I brevet omtales de siste tids hendelser og avsluttes med at organisasjonene nå ikke kan ha tillit til at det vi har blitt enige om i medbestemmelse og område AMU blir fulgt opp. Vi ser oss derfor nødt til å vurdere samarbeidet med kommunalsjefen.

 

Les hele brevet fra fagforeningene her…

Julefest og språkkafe

Flyktningkontoret og Fagforbundet Bærum arrangerte også i år en førjulsfest for flyktninger, innvandrere og frivillige i Kunnskapssenteret den 21. desember.

Det ble en koselig samling med mange oppmøtte. Tjenesteleder Camilla Bildsten ønsket velkommen og det var også hilsninger fra Fagforbundets fagforeningsleder Bjørn M Johnsen, Rådmann Erik Kjeldstadli og velferdsdirektør Kristin Nilsen. 

Det var kaker og annet godt å spise. Det var også folkedans fra de forskjellige landene, hvor de inviterte også deltok. Representanter for flere av de frivillige var også til stede. Julefesten var et godt arrangement i arbeidet for å styrke samholdet i integreringsarbeidet.

I tillegg til julefesten på Kunnskapssenteret, har Fagforbundet Bærum også i år bidratt til Frelsesarmeens varmestue sin julefeiring.

Fagnytt desember 2019

 

Alle våre medlemmer skal nå ha mottatt desemberutgaven av Fagnytt i postkassen.

Det er også mulig å lese denne utgaven på nett her…

Leder
Bjørn M. Johnsen

Lederen har ordet

Privatiseringsvedtaket ble stoppet

I fjor ved disse tider hadde Høyre og Frp vedtatt at nærmere 1000 av kommunens ansatte skulle privatiseres. Det er nå ingen hemmelighet at det gjaldt sykehjemmene på Berger, Østerås og Nordraaks vei, samt Omsorgsboligen Gml. Drammensveien. Da jeg hørte om beslutningen, trodde jeg ikke det kunne være sant. Det ble også startsignalet til Fagforbundets største kampanje for å beholde de tusen kommunale stillingene.

 
Vi brukte alle de kanalene vi hadde. Det var innspill i media, kontakt og møter med politiske partier og ikke minst samtaler med administrasjonen. Vi benyttet enhver anledning til å informere om de konsekvensene dette ville få både for brukere, kommunen og ikke minst for alle de kommunale ansatte. Det var ikke tvil om at de ansatte ville måtte ta regningen med de betydelige reduserte lønn- og arbeidsvilkår som de ville få hos de private selskapene. Vår kampanje ble avsluttet med et stort innlegg i Budstikka under tittelen «Det er ikke for sent å snu».  
 
Til alles lettelse snudde til slutt H og Frp, og Formannskapet vedtok enstemmig for noen måneder siden at disse arbeidsplassene skulle forbli kommunale. Jeg er langt fra sikker på om dette ville blitt resultatet uten Fagforbundets store engasjement i denne saken. I møtet i Formannskapet opplyste en av Høyretoppene at de ikke hadde vært klar over konsekvensene av sitt første vedtak. Det er ikke til å tro. Her gjør Høyre Bærum kommunes største privatiseringsvedtak «ever» og i ettertid påstår de at de ikke skjønte konsekvensene av det de skulle vedta. Det er skremmende.  
 
Men Høyre og Frp har ikke latt seg skremme av det de ikke skjønte. I samme Formannskapsmøte vedtok de at neste sykehjem skulle konkurranseutsettes til private tilbydere. . Det er derfor viktig at Fagforbundet fronter kampen mot konkurranseutsetting videre i fremtiden. Det gjelder ikke bare i pleie og omsorg heller. På barnehagesektoren synker prosentandelen av kommunale barnehager fra år til år. Sakte, men sikkert. Det samme gjelder renholdstjenester.  
 
Vi ser nå også at et stort internasjonalt selskap prøver å etablere seg på tjenesteområder som alltid har vært kommunale Det gjelder HR, lønn og regnskapstjenester. Selskapet har inngått avtaler med flere kommuner og som de opplyser, er interessert i å lære de norske regler og systemer. Jeg ser nok av store utfordringer fremover.  
 
Disse utfordringene må vi ta med oss da vi går til stemmeurnene i september. Vi vet hvem våre venner er.  
 
Bjørn M Johnsen
Linker
 
 
 
 
40271-350d1e6242adea329a094b67c33f1e14-e723671860d11ad3f4559f21fd58b60ckaffekurs  
 
Hjemmehjelp  
Ansatte