Press "Enter" to skip to content

FAGFORBUNDET BÆRUM Posts

Kommunedirektøren vil ikke ha med tillitsvalgte i kommunens kriseledelsen

Både fagforeningene og vernetjenesten krever at tillitsvalgte blir med i Bærum kommunes kriseledelse. Kommunedirektør Erik Kjeldstadli nekter å etterkomme kravet. Han mener tydeligvis at de ikke har noe der å gjøre.

Det mener imidlertid Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet som til Fagbladet uttaler: «Vanskelig å forstå hvordan kommuner tør å ikke ha med fagforeninger i korona-kriseledelse» og fortsetter «jeg mener de tillitsvalgtes rolle er helt avgjørende, spesielt under såpass store omveltninger som det har vært under koronakrisa. Også de tillitsvalgtes kunnskap er utrolig viktig»

Her er de tillitsvalgte og forbundsledelsen helt samstemte. De tillitsvalgte kjenner «grasrota» i kommunen og vil være et viktig supplement til ledelsen i kriseledelsens viktige arbeide. Vi får håpe at kravet modnes etter hvert. De tillitsvalgte vil ta opp kravet igjen til høsten.

Comments closed

Sommerquizen 2020!

Sommerquizen er i full sving!

I den nyeste utgaven av Fagnytt har vi valgt å utfordre medlemmene våre og se hvor godt de kjenner Bærum kommunes historie! Quizen vil løpe helt frem til 14.august, så her har dere god tid til å finne frem til svaret.


Førstepremien i denne runden vil bestå av 10 flax-lodd, men også en lekker kabinkoffert! Lykke til alle sammen!

 

For å se sommerquizen og forrige rundes vinnere, trykk på knappen nedenfor!

Comments closed

Fagforbundets stipendordningen er blitt enda bedre!

Gode nyheter for medlemmer som vil søke om støtte til etter- og videreutdanning: Maksimalsatsen på Fagforbundets stipend økte fra 12 000 til 15 000, med virkning fra 1. januar 2020. Ordningen gjelder for yrkesaktive medlemmer

Fagforbundet delte til sammen ut 27 millioner kroner i stipend i 2019, fordelt på 4500 søkere. Nå har den allerede populære medlemsfordelen blitt enda bedre. Maksbeløpet er hevet fra 12 000 kroner til 15 000 kroner til alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (f.eks studiepoeng). Dette omfatter også yrkessertifikater. Stipendet dekker 50 prosent av søkers dokumenterte utgifter.

For kortere kurs/utdanningstilbud gjelder en maksimal stipendutbetaling på kroner 3000, og  ordningen gjelder yrkesrelevante kurs/seminarer. Stipendet dekker 50 prosent av søkers dokumenterte utgifter.

Les mer om stipendordningen og hvordan søke på fagforbundet.no

Last ned oppdatert stipendbrosjyre

Comments closed

Arbeiderpartiet og Rødt vil gi innspill til tilsynet ved Vallerhjemmet. Høyre og Frp ber dem holde seg unna.

Kommunestyret i Bærum diskuterte i siste møte før sommerferien Vallerhjemmet, etter at Fylkesmannen har besluttet å åpne tilsynssak mot sykehjemmet.

Fagforbundet har hele tiden ment at tilsynet må utvides til å gjelde fra januar 2020. En av grunnene til dette er at det i ettertid er kommet frem at bedriftshelsetjenesten og vernetjenesten allerede i begynnelsen av februar tok kontakt med kommunens ledelse hvor de flere ganger etterspurte planer dersom det ble koronasmitte og påfølgende karantene. Det synes som om ledelsen ikke tok disse henvendelsene på alvor. 

Både Arbeiderpartiet og Rødt hadde forslag i Kommunestyret om å anmode Fylkesmannen om å utvide tilsynet til å gjelde fra 1. januar. Forslaget ble nedstemt av Høyre og Frp og fikk dermed ikke flertall. De mente at det var noe Fylkesmannen fikk vurdere selv.

Både for etterlatte og ansatte er det viktig at alle «steiner blir snudd», og derfor skjønner ikke Fagforbundet at Høyre og Frp ikke kunne støtte opposisjonens forslag.

Comments closed

Ukas quiz #5

Femte runde med quiz er nå i gang!

Forrige runde med quiz viste seg å være en liten utfordring, og alle som svarte med de riktige løsningsordene (OMTANKE, SOLIDARITET OG SAMHOLD) var med i trekningen på en av tre premier á 10 Flax-lodd.

Denne uken har vi valgt å prøve oss på litt lokale spørsmål og et litt lengre løsningsord, lykke til!

For å se denne ukens utfordring og forrige ukes vinnere, trykk på knappen nedenfor!

Comments closed

Fylkesmannen starter tilsyn med Vallerhjemmet

Fagforbundet har over lang tid krevd ekstern granskning av det som skjedde på Vallerhjemmet. Nå har Fylkesmannen i Oslo og Viken besluttet å foreta et tilsyn. Det er på høy tid at anmodningen fra kommunen etterkommes. Vi forutsetter at arbeidet påbegynnes uten opphold.

Fylkesmannen vil undersøke om pasientene har fått forsvarlig helsehjelp og om Vallerhjemmet gjorde de tiltakene som var forventet, gitt de vanskelige rammene som var i starten av koronapandemien. Tilsynet vil blant annet undersøke hvordan smitteutbruddet ble oppdaget, hendelsesforløpet, bemanningssituasjonen og hvilke smitteverntiltak institusjonen satte inn overfor de smittede pasientene og hvordan de friske pasientene ble beskyttet mot smitte. Fylkesmannen vil også vurdere hvordan ledelsen ved Vallerhjemmet og ledelsen i kommunen fulgte opp den alvorlige situasjonen.

Comments closed

Fagforbundet mener at etter krisen bør samfunnet vurdere lønn og status for mange yrker på nytt

Nå under koronakrisen har vi fått demonstrert hvor viktig alle funksjoner er, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Medlemmene våre stod i front i kampen mot pandemien, de pleier, de er i barnehage og SFO, er renholderne og sjåfører.  De opprettholder livsnødvendige tjenester mens landet mer eller mindre var stengt ned.

Svært mange av våre medlemmer er samfunnskritisk personell og etter krisen bør lønn og status vurderes på nytt for disse gruppene.

Les forbundslederens uttalelser her…

Comments closed

Urimelig kritikk av overtidsbetaling?

Budstikka har  i en lederartikkel tatt opp overtidsbetalingen for ledere i Bærum kommune. Vi kan dessverre  ikke  legge ut lederen her  da  den kun er tilgjengelig på Budstikka+. 

Sitat fra lederartikkel i Budstikka: Også Fagforbundet i Bærum er kritiske. I et debattinnlegg i Budstikka skriver hovedtillitsvalgt Zlata Ljubicic at kommuneledelsen i praksis bevilger seg ekstra lønn for jobbing under koronakrisen. «Hva skal vi si til de ansatte hvis vi kommer i en lignende situasjon igjen? Her snakker alle om en dugnad og at vi må stå sammen. Da blir det uakseptabelt at noen ledere får ekstra betalt.»

Så fortsetter lederartikkelen: For egen del klarer vi ikke å hisse oss opp over at 30 ledere får ekstra betaling for ekstra innsats. De har en fastlønn som også skal dekke overtid i en normalsituasjon, men her snakker vi om en unntakstilstand der enkelte har arbeidet opptil 70 timers uker. Vi kan heller ikke se at vedtaket innebærer forskjellsbehandling.

Foreningens nestleder har i et senere innlegg i Budstikka forklart grunnen til at fagforeningen mener det uakseptabelt med denne overtidsbetalingen.

Du kan lese hele Zlata sitt motinnlegg i Budstikka her…

Denne overtidsbetalingen blir omtalt i en ironisk artikkel i Nettavisen og er også omtalt i Kommunal  Rapport hvor andre kommuner ikke anbefales å følges Bærum sitt eksempel.

Les Nettavisens artikkel her …

Comments closed

Ekstern granskning for trygg omsorg

«Vi har nå fått sluttrapporten etter gjennomgangen av en av Bærum kommunes store tragedier gjennom historien», slik starter Bjørn M Johnsens sin artikkel i Budstikka.

Innledningsvis påpeker rapporten at «intern revisjon eller granskning med uavhengig fagekspert kunne kanskje i enda større grad avdekket konkrete avvik». Det er innlysende at det er viktig ekstern uavhengig granskning. De etterlatte har krav på en granskning slik at ingen kan stille spørsmål om habiliteten til granskerne. Det er også viktig for de nåværende brukere, de ansatte og for de kommende pleietrengende. Det er samtidig viktig at innbyggerne er trygge på bruken av våre institusjoner. Derfor må vi være sikre på at alle fakta i tragedien fremkommer.

Han avslutter artikkelen slik: «Det lå ikke i mandatet for gjennomgangen å vurdere hvor i organisasjonen det sviktet. Det er viktig at en ekstern granskning må gjelde en lengre periode enn det som nå er gjennomgått. En slik granskning vil gi oss grunnleggende forståelse om helheten i det som har skjedd og kunnskap om hvordan vi best kan sette inn rettede tiltak for å sikre våre innbyggere trygge helse- og omsorgstjenester. Det som nå har skjedd på Vallerhjemmet, må aldri få lov til å skje igjen.«

Les hele artikkelen i Budstikka her …

Comments closed

Lønnsforhandlinger 2020

Vi har fått flere henvendelser vedrørende lønnsforhandlingene i 2020.

De sentrale tarifforhandlinger som skulle startet nå i våres er utsatt til høsten. De antas å starte tidligst i september. Ved de sentrale forhandlinger i fjor ble det bestemt at det ved årets sentrale forhandlinger skulle settes av en betydelig «pott» til lokale forhandlinger. Dette gjelder ansatte som lønnes etter hovedtariffavtalens kap 4 og gjelder ca 95 % av de ansatte i Bærum kommune. Mye har forandret seg siden i fjor, så her er mye usikkert. Disse lokale pott- forhandlinger i kap 4 vil først komme etter at de sentrale forhandlingene er avsluttet. De vil dermed komme tidligst mot slutten av året.

Lokale forhandlinger etter HTA kap 3 og 5 vil heller ikke kunne starte før de sentrale forhandlingene er avsluttet. Disse gruppene får ikke sentrale tillegg, men har en ramme for de lokale forhandlingene som er på linje med resultatet i kap 4.

Da det gjelder de lokale forhandlingene etter kap 4.2.2., fremmet fagforeningen sine lønnskrav i februar og forhandlingene skulle avholdes i mars. Disse forhandlingene ble også utsatt. Nå er det bestemt at disse nå gjenopptas om kort tid og forventes avsluttet i løpet av juni.

Comments closed

Ukas quiz #4

Fjerde runde med quiz er nå i gang!

Alle som svarte med det riktige løsningsordet på forrige ukes quiz (LØNN) var med i trekningen på en av tre premier á 10 Flax-lodd.

Denne uken har vi valgt å gjøre ting litt annerledes, så her er det bare å prøve seg frem!

For å se denne ukens utfordring og forrige ukes vinnere, trykk på knappen nedenfor!

Comments closed

Vallerhjemmet: «En prekær mangel på personell. Usikkerhet og utrygghet hos ansatte»

Fagbladet skriver i en artikkel om Vallerhjemrapporten at Bærum kommune har gransket seg selv, og peker på mange ulike hendelser og systemfeil som årsak til at koronasmitten rammet både beboere og ansatte på Vallerhjemmet så hardt.

Tolv pasienter er døde, og 35 ansatte har vært koronasyke på Vallerhjemmet i Bærum. Hvordan kunne det gå så galt? Bærum kommunes egen gjennomgang gir ingen klare svar. Nå krever Fagforbundet ekstern gransking.

De ansatte har gjort en fantastisk innsats i en krisesituasjon, sa Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) da Bærum kommunes eget granskingsutvalg la fram sin rapport om Vallerhjemmet.

Flere ansatte mener smittesituasjonen ikke ble tatt på alvor tidlig nok. Dette skapte usikkerhet og utrygghet, både blant medarbeidere og pårørende. En medarbeider skal ha slått alarm da pasientene spiste og trente i fellesskap, dagen etter at regjeringen «stengte» Norge

Les hele artikkelen i Fagbladet her…

Comments closed

Tre partier reagerte på lederlønninger under koronakrisen i Formannskapet

Overtidsbetaling til ledere i kommunen som har jobbet ekstra under koronakrisen ble tema på formannskapsmøtet onsdag, skriver Budstikka.

Budstikka har tidligere skrevet at Bærum kommune har vedtatt å betale overtid til 30 ledere som jobber overtid på grunn av korona. Dette har skapt reaksjoner. I formannskapet onsdag kom både Rødt, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de grønne med innspill. 

Jeg opplever at dette har skapt en uro det ikke burde ha skapt. Jeg mener derfor vi bør ta til vurdering om man kan utvide rammene for godtgjørelse, sa Stein Stugu i Rødt. 

Kjell Maartmann-Moe i Arbeiderpartiet sa at diskusjonen vi har reist i mediene ikke handler om at vi ikke unner de som har gjort en ekstraordinær innsats en ekstra påskjønnelse, men at det må gjelde alle. 

Signe Bakken Sølberg (MDG) sendte på forhånd spørsmål om kommunen kan gjøre om beslutningen. I et notat fra kommunedirektøren fikk hun avslag på dette.

Det er ikke gjort noe politisk vedtak som førte til lønnsøkningen. Jeg er skuffet over at det ikke åpnes for å reversere vedtaket, sier hun. 

I Formannskapet opplyste Ordføreren at forslag om overtidsgodtgjørelsen til lederne kom fra Sykepleierforbundet og ble støttet av UNIO.

Fagforbundet som har som kjent protestert kraftig mot forslaget og er enig med Sølberg at det er skuffende at Kommunedirektøren ikke ville reversere forslaget. Overtidsgodtgjørelsen har engasjert både ansatte i kommunen og innbyggerne. Det uvanlige er at vi har mottatt en mengde henvendelser fra mennesker som vanligvis ikke kontakter fagforeningen. De gir oss honnør for å ha frontet motstanden mot forslaget. Kommunedirektøren levnes liten ære.   

Comments closed

Kaoset på Vallerhjemmet må gjennomgås av eksterne

I en artikkel i Budstikka skriver fagforeningens nestleder om hennes mange mottatte vitnesbyrd fra ansatte på Vallerhjemmet. Her forteller hun om ansattes opplevelser under perioden med smitte og karantene. Det var en vanskelig og vond tid, hvor Vallerhjemmet var uten fungerende ledelse og alt virket kaotisk. Hun stiller også spørsmålet om kommunen hadde noen plan for smittearbeidet.

Hun avslutter artikkelen med at Fagforbundet krever, på bakgrunn av alle tilbakemeldingene og samtaler med ansatte, en ekstern granskning av det som skjedde på Vallerhjemmet.  

Les hele artikkelen i Budstikka her …

Comments closed

Kommunens sluttrapport: Intern gjennomgang Vallerhjemmet

Kommunedirektøren har nå lagt frem sluttrapporten om den interne gjennomgangen av Vallerhjemmet. Tragedien som medførte at 12 brukere døde av koronaviruset. Gjennomgangen har vært utført av en arbeidsgruppe bestående av en kommunal prosjektleder, kommunalsjefen i helse- og sosial og kommunens kontroller.

I rapporten fremgår det at arbeidsgruppen «ikke har gått detaljert inn og undersøkt i praksis for å verifisere konkrete avvik på Vallerhjemmet ift gjeldende krav og prosedyrer på de ulike tidspunktene. Det har heller ikke vært foretatt befaring eller inspeksjon på Vallerhjemmet. Intern revisjon eller granskning med uavhengig fagekspert kunne kanskje i enda større grad avdekket konkrete avvik»

Videre står det i rapporten fra arbeidsgruppen at «dette er ikke en «granskning» med fokus på lovbrudd og avvik»

Fagforbundet er enig med arbeidsgruppen om at en uavhengig fagekspert kunne avdekke større avvik. Dette bekrefter Fagforbundets krav om at det må nedsettes en ekstern ekspertgruppe til å gjennomgå hendelsene ved Vallerhjemmet. Det er således særlig viktig å gjennomgå avvikene med tanke på læring av hendelsene, slik at dette ikke gjentar seg ved senere anledninger.

Les hele rapporten om Vallerhjemmet her …

Comments closed

Statsråd Astrup (H): Vi trenger alle med på dugnaden

Statsråd Nicolai Astrup skriver over en hel side i LO Aktuelt nr 5/2020 at regjeringen har kalt innsatsen mot koronaviruset for en dugnad og forsetter.

Dugnad betyr hjelp, god gjerning eller kraft, og innebærer at hver enkelt bidrar for å løse fellesskapets utfordringer.

Dugnad er typisk norsk, sier Astrup videre.

Statsråden fortsetter: Den siste tiden har vært utfordrende, men nå ser vi også noen lyspunkter. For det første gjør mange en formidabel innsats. Helsepersonell, lærere, rengjøringspersonell, butikkansatte, bussjåfører og mange andre holder hjulene i gang.

Astrup avslutter med: Vi trenger alle  med på dugnaden.

Stortinget og regjering skjønner det. KS og Fagforbundet skjønner det: Dugnaden må gjelde alle.

Kommuneledelsen i Bærum skjønner det ikke. Her i kommunen gjelder dugnad bare for vanlig ansatte, toppledere er unntatt, de kan få ekstra overtidsbetaling.

Har Bærum kommune meldt seg ut av Norge, eller lever toppledelsen i sin egen boble?

Les hele artikkelen til Statsråden i LO Aktuelt her …

Comments closed

Bærum kommune åpner pengesekken og utbetaler overtid til 30 ledere som har jobbet ekstra under koronakrisen. Urettferdig, mener Ap-politiker.

30 ledere får ekstra lønn for sin koronainnsats. Sånt blir det bråk av.

Foto: Karl Braanaas

Ledere i Bærum kommune, som har overtid og avspasering innbakt i sine lønnsavtaler, har fått mulighet for ytterligere ekstra godtgjørelse under korona-pandemien. Arbeiderpartiets gruppeleder Kjell Maartmann-Moe reagerer på at det kun er ledere som er plukket ut til å få en påskjønnelse for ekstrainnsats.

Saken var nylig oppe i utvalget for samarbeid i kommunen som har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalgsleder Bjørn Røtnes (H) sier han ikke ser grunn til å kritisere kommunedirektørens beslutning. 

Nestleder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Bærum, Zlata Ljubicic, har skrevet et leserinnlegg i Budstikka hvor hun reagerer på at kommuneledelsen i Bærum i praksis bevilger seg selv ekstra lønn på grunn av jobb under koronakrisen. Hva skal vi si til de ansatte hvis vi kommer i en lignende situasjon igjen? Her snakker alle om en dugnad og at vi må stå sammen. Da blir det uakseptabelt at noen ledere får ekstra betalt, sier Ljubicic.

Comments closed

Fagforbundet Bærum vil ha ekstern granskning av sykehjem

OSS tillitsvalgte har omtalt Vallerhjemmet i siste utgave som er sendt til alle Fagforbundets tillitsvalgte.

Vallerhjemmet er det nest hardest rammede sykehjemmet i Norge under koronakrisen.
Kommunedirektøren har sagt det skal bli en intern gjennomgang av det som har skjedd på Vallerhjemmet. I gruppa som skal foreta granskningen er det oppnevnt tre interne ansatte, hvor den ene er kommunalsjef Syrdal, som selv sitter i kommunens øverste koronaledelse. Fagforbundet krever en ekstern granskning. Dette er meldt til kommunedirektøren.

Les hele artikkelen fra OSS tillitsvalgte på Fagforbundet.no her…

Comments closed

Ukas quiz #3

Da starter tredje runde med spørsmål!

Nok en gang er vi imponert med responsen på forrige ukes quiz, og alle som svarte med det riktige løsningsordet (HELTID) var med i trekningen på en av tre premier á 10 Flax-lodd.


For å se denne ukens spørsmål og forrige ukes vinnere, trykk på knappen nedenfor!

Comments closed

Ledere kan få 70.000 kroner i tillegg: Kommune belønner sjefene ekstra for innsatsen under koronakrisen

«Rundt 70 ledere i Bærum kommune kan nå få utbetalt over 100 timer overtid for ekstra korona-arbeid. Det får de selv om overtidskompensasjon alt er bakt inn i lønna deres» , slik starter Fagbladet sin store artikkel om Bærum kommune sitt vedtak om overtidsbetaling til ledere.

Hvoretter de fortsetter med at Fagforbundet protesterer kraftig på vedtaket.

I denne artikkelen får alle uttale seg. Her blir kommunikasjonssjefen og HR direktør intervjuet sammen med flere politikere, samt arbeidslivsdirektør Gangsø i KS, som er Bærum kommunes arbeidsgiverorganisasjon. Gangsø opplyser at han ikke kjenner til lignede vedtak i andre kommuner og han anbefaler ikke kommunene å gjøre denne type vedtak.

Det er tydeligvis bare Bærum kommune av alle Norges kommuner hvor dugnad gjelder for ansatte, men ikke gjelder for høyt lønnede ledere. Hvordan tenker kommunens toppleder?

Les hele Fagbladets artikkel her… 

Comments closed