Press "Enter" to skip to content

FAGFORBUNDET BÆRUM Posts

RØD/GRØNN SEIER – NY REGJERING

Et samlet LO er svært godt fornøyd med valgresultatet.  

Det ble en rød/grønn valgseier, og nå får vi en ny regjering og en ny kurs. Det trenger Norge.

«Uten innsatsen til Fagforbundet hadde dette ikke vært mulig. Jeg er utrolig stolt av den jobben vi har gjort som et lag,» sier forbundsleder Mette Nord.

Vi i fagforeningen har også vært svært aktive i valgkampen og har vært ut på utallige arbeidsplasser, med oppfordring til å bruke stemmeretten. Denne anmodningen ble også sendt alle våre medlemmer på SMS.

Derfor har også fagforeningen all grunn til å feire valgresultatet.

Les kommentarer i Frifagbevegelse her …

Les Fagforbundets kommentar her…

Comments closed

TIL DEG SOM IKKE HAR STEMT – BRUK STEMMERETTEN

Til deg som ikke har stemt : mandag er siste sjanse!

Bruk stemmeretten. Da er du med på å avgjøre hvilken regjering vi får.

Den som stemmer er med og bestemmer. Her er det ingen angrefrist.

La det ikke bli en blåmandag. Løp og stem!

Comments closed

NÅ ER DET DIN TUR!

Stortingsvalget ser ut til å bli en thriller. Det er enda håp for at Fagforbundets ønske om en ny regjering av Ap, SV og Sp kan bli en realitet.  

Din stemme kan bli helt avgjørende.  Det er derfor viktig at alle tar ansvar og bruker stemmeretten.  Ingen grunn til å vente til valgdagen, bruk din mulighet til å forhåndsstemme.

Både fagforeningslederen og de HTV på kontoret har vært i stemmelokalet og gjort sin borgerplikt. Husk – den som stemmer, er med å bestemmer.

Les artikkelen om valget fra OSS tillitsvalgte på Fagforbundets nettside her…

Comments closed

LØNNSUTBETALING AV NY LØNN

Ny lønn etter de sentrale lønnsforhandlingene i kapittel 4 og for de lokale lønnsforhandlingene i kapittel 3 og 5 kommer nå ved lønnskjøringen 10. september. Da utbetales også etterbetalingen for august.
Etterbetalingen for de resterende månedene kommer enten ved en egen lønnskjøringen i slutten av september eller sammen med lønnen for oktober.
Dette gjelder for alle ansatte i Bærum kommune, med unntak av medlemmer som er organisert i UNIO.

Comments closed

RUNDREISE MED FAGFORBUNDETS BOBIL

Fagforeningen har brukt Fagforbundets bobil i sin valgkampanje foran årets Stortingsvalg.

Tirsdag startet vi kl 06.45 med stand ved bedriftene på Rud. Her tok vi imot de ansatte som kom på jobb med bananer, sjokolade og brosjyrer med «Bruk stemmeretten». Det ble mange gode samtaler både med medlemmer og andre ansatte.

Deretter reiste vi rundt til alle sykehjemmene og flere barnehager. Vi ble tatt godt imot av våre plasstillitsvalgte som fikk overlevert vår egen produserte konfekteske og valgmateriell til bruk på tjenestestedene.

Onsdag fulgte de hovedtillitsvalgte opp med besøk på flere barnehager og andre pleieinstitusjoner.  

Dette har vært svært to vellykkede valgdagsbesøk som skal være med å  bidra til en rød/grønn valgseier.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er DSC_0193.jpg
Comments closed

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER

De lokale lønnsforhandlingene i kapittel 3 og 5, mellom Fagforbundet og Bærum kommune, er nå avsluttet og protokollen underskrevet.

Alle våre medlemmer i disse kapitlene har fått brev hjem i postkassen med resultatet av forhandlingene og hva deres nye lønn blir. Forhandlingene hadde virkningsdato fra 1.1.21 og etterbetalingen forventes å komme i oktober.

Lønnsforhandlingene i kapittel 4.2.1, som gjelder forhandlinger av den potten som ble avsatt i vårens sentrale lønnsoppgjør, vil disse starte i slutten av september. Kravene sendes nå Forhandlingsutvalget og forhandlingene skal være avsluttet innen 15. oktober.

Comments closed

FAGFORBUNDET HAR SATT HELTID PÅ DAGSORDEN FØR VALGET

Heltid har blitt en av de viktigste sakene i valgkampen takket være aktive tillitsvalgte og medlemmer. Leder av Fagforbundet Mette Nord, har bare rosende ord å si om Fagforbundets aktiviteter.

«Jeg er stolt av våre tillitsvalgte og medlemmer som virkelig har løftet heltidsproblematikken og det har blitt en av de viktigste sakene i valgkampen. Dette viser styrken til vår organisasjon«, sier Mette Nord til OSS tillitsvalgte.

Vår fagforeningsleder hadde også et innlegg  i Budstikka i dag om heltidsproblematikken.

For øvrig har Fagforbundet en pågående underskriftskampanje for å lovfeste retten til heltid, denne finnes på forbundets nettside.

Les hele artikkelen i OSS tillitsvalgte her…

Les Bjørn M Johnsens innlegg i Budstikka her…

Comments closed

FAGFORENINGEN PÅ ARBEIDSPLASSBESØK

Nå foran Stortingsvalget reiser fagforeningen rundt på arbeidsplassene for å oppfordre ansatte til å bruke stemmeretten.

Vi har med oss valgmateriell som blant annet plakat «bruk stemmeretten», LO brosjyren «partiene svarer», Fagnytts valgblad og en Quiz.

Fagforeningen har også fått laget en egen konfekteske med påskriften «Bruk stemmeretten» som også blir levert ut på arbeidsplassene sammen med valgmateriellet.

Vi håper å kunne besøke nærmere 100 arbeidsplasser.

Ved siden av vårt valgblad som er sendt medlemmene, blir disse arbeidsplassbesøkene vårt viktigste bidrag til en rød/grønn valgseier.

Comments closed

KOMMUNEDIREKTØRENS INFORMASJON TIL BARNEHAGER OG SKOLER

Kommunedirektøren har i dag sendt ut ny informasjon til barnehager og skoler i Bærum.

Det blir nye testrutiner ved utbrudd av smitte for barn og unge under 18 år. Nytt fra 30. august er at det etter første test på teststasjonen innføres hjemmetesting.

Kommuneoverlegen viderefører grønt nivå i barnehager og skoler i Bærum kommune. Kommunen har fremdeles tilfredsstillende testkapasitet, men for å unngå for høyt press på testing innføres økt bruk av hurtigtester/hjemmetester. Kommunen vurderer nå tiltak for å fortsatt sikre tilfredsstillende kapasitet på smittesporingen.

Les hele informasjonsbrevet her…

Comments closed

Valgnytt 2021

I forkant av Stortingsvalget 2021 har vi som vanlig sendt ut en ekstra utgave av Fagnytt til alle våre medlemmer. Her kan dere lese hva fagforeningsleder Bjørn M Johnsen, forbundsleder Mette Nord og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har å si til medlemmene i forkant av valget. I tillegg kan dere lese noen av svarene som partiene har gitt på de mest sentrale spørsmålene som angår Fagforbundets medlemmer.

Les valgutgaven av Fagnytt her…

Comments closed

HVA STÅR PÅ SPILL?

Offentlig sektor – viktig del av den Norske modellen

Svekke eller bygge offentlig sektor?  Fagforbundet, Sykepleierforbundet, FO, LO og UNIO inviterer til en konferanse på teams torsdag 26. august kl 15.00-18.00 hvor noen av spørsmålene som skal diskuteres er:

  • Hva skjer med tryggheten og tilliten om du fjerner noen steiner i grunnmuren?
  • Hva skjer når politikk overstyrer fag og utførelse?
  • Hva skjer når de ansatte ikke har medinnflytelse?

Alle medlemmene av disse fagforbundene inviteres til å delta.

Se invitasjonen og meld deg på her…

Comments closed

DISSE PARTIENE VIL GJØRE DET BILLIGERE Å VÆRE FAGORGANISERT

Å øke fagforeningsfradraget til minst det dobbelte er en av LOs viktigste saker. Nå kan du sjekke hva partiene mener.

Alle som betaler kontingent til en fagforening kan trekke fra deler av dette på skatten. Slik blir det billigere å være fagorganisering.

Fagforeningsfradraget har stått stille på 3.850 kroner siden regjeringsskiftet i 2013. Dermed har fradraget reelt sett falt i verdi siden den gang. Fradraget skulle i dag vært på over 4.500 kroner dersom det hadde vært hevet i takt med priser og lønninger. Mange betaler også en del mer enn 3.850 kroner årlig for sitt medlemskap.

LO krever at fradraget blir doblet for å oppmuntre til at flere organiserer seg i en fagforening.

Sjekk hva partiene mener her…

Comments closed

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER KAP 4.

I de sentrale tarifforhandlingene i våres ble det avsatt en lokal pott på 1 % av lønnsmassen til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4.

Det blir forhandlinger i september. Individuelle lønnskrav til disse forhandlingene må sendes inn til fagforeningskontoret innen 26. august. Dette står det også omtalt om i juniutgaven av Fagnytt på side 8.

Comments closed

I DAG ÅPNER FORHÅNDSTEMMINGEN TIL STORTINGSVALGET

Åtte av ti medlemmer av Fagforbundet vil stemme for en ny regjering til høsten, viser forbundets medlemsundersøkelse.

Faktisk utgjør Fagforbundets medlemmer over ti prosent av de stemmeberettigede ved høstens valg. Det betyr at vi kan avgjøre dette valget. Hvis du går og stemmer kan du få ei regjering som setter dine og arbeidsfolks interesser først.  

Dette valget vil både bli jevnt og spennende. Hver stemme vil telle. Det er viktig å bruke stemmeretten.

Comments closed

REGJERINGEN VIL IKKE GI EN KRONE MER TIL AFP-ORDNINGEN

Erna Solberg svarer på direkte spørsmål fra FriFagbevegelse at det er uaktuelt å legge mer penger på bordet for å sikre partene i arbeidslivet en ny AFP-avtale. AFP (avtalefestet pensjon) er enkelt sagt arbeidslivets pensjonsordning for de som står i arbeid til de har fylt 62 år eller lenger.

Samtidig lover H, V og KrF nye kutt i formueskatten hvis de vinner valget. Her følger de opp kravet fra flere av de absolutt rikeste her i landet som har gått ut i media og krevd at formueskatten må fjernes – noe som vil føre til enda flere nullskatteytere.

Regjeringen ønsker altså ikke å bidra til en bedre AFP ordning for folk flest, men de kan kutte skatten for de med store formuer.

Dette viser denne regjeringens prioriteringer.  Er det rart at Fagforbundet ønsker seg en ny regjering etter valget? Husk å benytte stemmeretten, forhåndstemmingen begynner allerede 10. august.

Les mer om saken i FriFagbevegelse her…

Les LO lederens kommentar til saken her…

Comments closed

FAGNYTT JUNI 2021

Nå skal alle fagforeningens medlemmer fått sommerens medlemsblad i postkassen.  

Det er også mulig å lese denne utgaven på nett her…

Comments closed

DET VIKTIGSTE TIÅRET SIDEN KRIGEN

Vi er utvilsomt på vei inn i det viktigste politiske tiåret siden 2. verdenskrig. Vi skal løse både en ulikhetskrise og en klimakrise. Det er like mye et norsk og nordisk problem som det er et globalt problem, sier Trygve Svensson, leder for Tankesmien Agenda, til FriFagbevegelse.

Youngstorget er også utgangspunktet for denne artikkelen. Trygve Svensson skuer utover folkene som beveger seg over brosteinen. Han lar blikket falle på Folkets Hus og hovedkvarteret til LO.

Les hele artikkelen her…

Comments closed

MINNEMARKERING FOR 22.JULI I SANDVIKA

Torsdag 22. juli 2021 skal hele landet markere at det er ti år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya.  

Den offisielle markeringen i Asker og Bærum vil finne sted torsdag klokken 17:30, ved minnesmerket «Menneske som mangler» på Kjørbo i Sandvika.

Markeringen er åpen for alle og fagforeningen anbefaler alle som har anledning til møte opp

Comments closed

GOD FERIE – MEN DET HAR IKKE ALLTID VÆRT SLIK

Du kan takke fagbevegelsen for ferien.

De første som fikk en avtale om ferie i Norge, var typografene i Oslo. Tre dagers sommerferie ble framforhandlet på slutten av 1890-tallet.

Fagbevegelsen gikk stadig foran i kampen for ferie til alle. De ønsket at retten til sammenhengende fri skulle slås fast i loven, og kampen gikk i takt med den økende industrialiseringen i Norge. Resultatet var at flere yrkesgrupper etterhvert fulgte etter typografene. I 1915 ble en ukes ferie innført i trykkeriene, i bokbinderiene, i kjemigrafisk industri, og hos baker- og konditorfaget.

I 1916 ble retten til fire dagers ferie med lønn lovfestet. Statens tjenestemenn fikk lovfestet rett til to ukers ferie i 1918. Den første ferieloven kom 1947, den ga rett til tre ukers ferie, minst to uker skulle være sammenhengende. Etter hvert økte kravet om enda lengre ferie og i dag har vi 5 ukers ferie, med en ekstra uke for de over 60 år.

Les den historiske utvikling av ferieordningen her…

Comments closed