Press "Enter" to skip to content

FAGFORBUNDET BÆRUM Posts

DAGENS SÆRALDERSGRENSE FOR PENSJON SKAL VURDERES

Særaldersgrenene er svært viktig for mange av Fagforbundets medlemmer.

En ny arbeidsgruppe skal vurdere dagens ordning med særaldersgrenser, altså yrkesgrupper med lavere aldersgrense for pensjon enn 70 år.

Regjeringen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal gjøre en gjennomgang og vurdering av særaldersgrensene. De skal også vurdere tiltak som kan legge til rette for at folk i stillinger med særaldersgrense kan jobbe lenger eller gå over i annet arbeid.

Dette gjelder for mange av Fagforbundets medlemsgrupper som helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, renholdere, brannfolk med flere. Disse gruppene har i dag en særaldersgrense på 65 år, med mulig for tjenestepensjon allerede fra 62 år hvis alder og tjenestetid er 85 år.

Først skal arbeidsgruppen bli enige om hvordan pensjonssystemet for særaldersgrenser skal bli i fremtiden. Det skal være klart 1. juli. Hvilke stillinger som i fremtiden skal ha særaldersgrense eller hvilke aldersgrenser som skal gjelde, skal avklares etter at partene har avtalt pensjonsregler.

Hvem de nye særaldersgrensene skal omhandle blir nok et stridsspørsmål sammen med tidspunktet for mulig fratredelse.

Comments closed

FORMANNSKAPET DRØFTET KOMMENDE LØNNSOPPGJØR

I formannskapsmøtet onsdag ble kommunens innspill til tariffoppgjøret 2023 behandlet.

Kommunedirektøren foreslo i sitt saksfremlegg at Formannskapet skulle anbefale KS om at mest mulig av lønnstilleggene i de kommende tarifforhandlinger skulle forhandles lokalt.

Arbeiderpartiet og Rødt foreslo i møtet at mest mulig av tilleggene skulle gis i de sentrale forhandlingene. Det ville ikke flertalspartiene og dermed ble Kommunedirektørens innstilling vedtatt.

Fagforeningen ønsker at lønnstilleggene i sin helhet skal gis sentralt, noe som også er vanlig i et mellomoppgjør. Samtidig har vi med erfaring fra de siste lokale forhandlingene registrert at dette ikke er reelle forhandlinger, men mer et diktat fra arbeidsgiver. Dette har vi også meldt inn til forbundet. Samtidig ser vi at våre store medlemsgrupper kommer svært dårlig ut ved de lokale forhandlingene her i Bærum kommune, og at tilleggene i stor grad går til andre grupper. Dette er en villet politikk som tydeliggjør hvor viktig det er at lønnstilleggene gis ved de sentrale forhandlingene.

Det er helt klart at Fagforbundet, under de sentrale forhandlingene, har en mye større innflytelse på resultatet enn under de lokale «skinnforhandlinger» som gjennomføres her i kommunen. Derfor må Fagforbundet stå sterkt på sentrale lønnstillegg.

Les Kommunedirektørens saksfremlegg her…

Les Bærum kommunes høringssvar her…

Les KS debatthefte 2023 her…

Comments closed

LO ADVARER MOT NYTT RENTEHOPP

Norges Bank varsler nytt rentehopp – får kritikk fra LO

Som ventet valgte Norges Bank torsdag å holde styringsrenten uendret på 2,75 prosent. Men sentralbanken står fast på at det trolig kommer en ny økning i mars.

LO ber sentralbanken droppe alle eventuelle økninger gjennom hele 2023.

Alt tyder på at utviklingen i norsk økonomi går verre enn det Norges Bank har sett for seg. Så jeg tror at Norges Bank vil måtte moderere seg og kanskje redusere renten etter hvert, sier sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, til Kommunal Rapport. Den kraftige prisveksten demper etterspørselen mye i seg selv, og de med lavest inntekt bærer den største byrden. Det er nå snarere behov for å demme opp for konsekvensene av prisveksten for husholdninger, bedrifter og kommuner, sier han.

Norges Bank har hevet renten på hvert rentemøte siden mai, totalt seks ganger i 2022. Dette har Bjørnstad vært kritisk til. Han mener sentralbanken bruker feil medisin når de legger importert inflasjon til grunn for renteøkningene.

Fagforeningen er enig i at høyere rentekostnader ikke løser problemene med inflasjonen, og kan heller forsterke de økonomiske problemene for folk flest. Vi er også enig i at importinflasjonen er en av grunnene til den sterke prisveksten og at denne ikke kan vektlegges på samme måte som innenlands inflasjon, da styringsrenten skal fastsettes.

Comments closed

SI DIN MENING PÅ 1-2-3 OM HVA LO SKAL PRIORITERE

Hva skal vi gjøre for å bedre velferdstjenestene og skape et tryggere arbeidsliv i kommunene? 

Alle Fagforbundets medlemmer har fått tilsendt en epost med muligheten til å besvare noen spørsmål om hva slags saker forbundet skal prioritere opp mot det kommende valget.

Denne undersøkelsen gjennomføres av LOs medlemsdebatt for å få medlemmenes innspill i forkant av kommune- og fylkestingsvalget 2023. Undersøkelsen blir grunnlaget for LOs spørsmål til de politiske partiene om hva de synes er de viktigste sakene både for å forbedre helse- og omsorgstjenestene og styrke barnehager og undervisning. 

Gå inn i innboksen din, bruk noen få minutter på å fortelle hva du mener, bli med på å sette linjen for hva Fagforbundet skal jobbe for. Det gjør du ved å besvare de spørsmålene som LO stiller. 

Comments closed

BILLIGERE MEDLEMSKAP I FAGFORBUNDET

Fra nyttår ble fagforeningskontingenten billigere.

Landsmøtet vedtok lavere fagforeningskontingent fra 2023. Samtidig doblet regjeringen skattefradraget for kontingenten.  Det vil medføre at kontingenten blir billigere fra og med denne måneden. Skattefradraget vil du først merke da skatteseddelen kommer.

I en tid med økte priser og stor usikkerhet er det viktigere enn noen gang å være organisert. Da må alle ha råd til å være medlem. Derfor blir det billigere medlemskap for mange medlemmer i Fagforbundet.

Fagforbundet har laget en kontingentkalkulator, hvor du kan legge inn egen årslønn og du se hva kontingenten i realiteten koster. Den er svært enkel å bruke.

Prøv kalkulatoren her…

Comments closed

NY ORGANISASJONSMODELL

Vi har fått en ny organisasjonsmodell i Bærum kommune. Nytt organisasjonskart er tegnet.

Da kommunedirektør Aga ble ansatt, satte han i gang med å se på Bærum kommunes organisasjon. Etter en omfattende gjennomgang ble det gjort en betydelig forandring av lederkabalen, med utvidelse av direktører og betydelig flere kommunalsjefer. Samtidig ble seksjonsleder-nivået tatt bort noe som medførte at flere av seksjonslederne ble kommunalsjefer. Det nye organisasjonskartet viser hvilken kommunalsjef de forskjellige tjenestestedene er underlagt.

Les det nye organisasjonskartet her…

Comments closed

INNBOFORSIKRINGEN BLE JUSTERT FRA NYTTÅR

Forbedring av forsikringsvilkårene i innboforsikringen

Fra 1. januar 2023 ble det vilkårsendringer på innboforsikringen. Flere av erstatningssummene økes.

Samtidig er det viktig å være oppmerksom at innboforsikringen er en del av medlemskapet i Fagforbundet, med mindre du har reservert deg. Dersom du har en innboforsikring i et annet selskap i tillegg, bør du si opp denne. Selv om du har to innboforsikringer, vil du kun få én erstatning hvis noe skulle skje.

Fagforeningen sammenstilte endringene av vilkårene i innboforsikringen og de økte erstatningssummene.

Les forandringene her…

Comments closed

GRATIS ÅRSKALENDER

Årskalender for 2023 kan bestilles

Årskalender kan bestilles av alle medlemmer. Fagforbundet sender den direkte til deg og den er gratis, også frakten betales av forbundet. Perfekt start på det nye året!

Bestill kalender her…

Comments closed

JULEFEST FOR FLYKTNINGER OG FRIVILLIGE

Fagforbundet, sammen Flyktningkontoret, arrangerte den tradisjonelle julefesten for flyktninger.

Også i år hadde årsmøtet bevilget kr 15 000 til et samarrangement med Flyktningkontoret, hvor flyktninger og frivillige ble invitert til julefest som ble arrangert på Kunnskapssenteret.

På festen var det rundt 150 deltagere som hadde med seg mat fra sine hjemland. Det ble en flott julefest med mye god mat og fin underholdning med mange nasjonale danser fra de forskjellige landene. 

Dette var et svært vellykket arrangement hvor det var fokus på samhold og festligheter.

Comments closed

FAGFORENINGEN BEVILGET 10.000 KRONER TIL VARMESTUA

Fagforeningen sender også i år en varm julehilsen til Varmestua.

Fagforeningsstyret har bevilget kr 10.000.- til julefeiringen for Varmestuas brukere. Samtidig brakte vi også i år over marsipankaker og konfekt til julesammenkomstene.  

Frelsesarmeens Varmestua var våre naboer i mange år, og vi har fortsatt å holde kontakt etter at de flyttet til nye lokaler.

Varmestua gjør en imponerende innsats for lokale brukere og fagforeningen synes det er fint å kunne være med å bidra ved spesielle anledninger.

Comments closed

HØSTENS FASE 1 KURS GJENNOMFØRT

Fagforeningen har det siste halvåret fått mange nye plasstillitsvalgte.

Nye tillitsvalgte må få en grundig opplæring. Det er mange forventninger som stilles til dem, både fra medlemmene der ute og foreningen de har i ryggen. Derfor er det viktig at nye PTV får anledning til å få den informasjonen de trenger med en grundig gjennomgang, så tidlig som mulig i vervet sitt.

Det første kurset som gjennomføres er et Fase 1 kurs, som vi gjennomførte over to dager i slutten av november. Det var 16 deltagere og kurset ble holdt på Kunnskapsenteret i Sandvika. På kurset fikk de innføring i Fagforbundets vedtekter og handlingsplan, grunnlag for vervearbeid, Bærum kommunes medbestemmelsesordning og andre viktige rammeverk i kommunen.

De nye plasstillitsvalgte var både nysgjerrige, engasjerte og motiverte for å gjøre sitt beste i sitt nye tillitsverv, og det ble stilt mange gode og relevante spørsmål.

Comments closed

«TANKEN SOM TELLER 2022»

Fagforeningen bidrar til ungdomsrådets innsamlingsaksjon av gaver til trengende unge.

Bærum Ungdomsrådets aksjon «Tanken som teller 2022» tok også i år kontakt med Fagforbundet for å høre om vi ville bidra til deres innsamlingsaksjon av gaver til barn og unge som trenger ekstra hjelp i juletiden. I år var det 12 mindreårige flyktninger og 40 andre barn og unge som fikk gaver. Fagforbundet pakket 52 nett med hygieneartikler og godterier, slik at det ble en pakke til hver.

Fagforeningen synes dette er et veldig positivt tiltak som Ungdomsrådet står i spissen for og som vi synes det er fint å kunne være med å gi et bidrag til.   

Comments closed

NYE SATSER FOR BILGODTGJØRELSEN

Kjører du bil i tjenesten? Nye kilometersatser fra nyttår.

Godtgjørelsen for å bruke egen bil i jobbsammenheng for ansatte i stat og kommune får et hopp. Partene i staten har blitt enige om justeringer i satser for reiser både innenlands og utenlands.

Det er ikke store endringer som er gjort, bortsett fra på ett viktig område: Kilometergodtgjørelsen for bruk av egen bil økes med 45 øre per kilometer. Godtgjørelsen økes fra 4.03 til 4.48 kroner. Det er første gang på flere år at bilgodtgjørelsen øker.

Tall hentet fra Norges Bilbransjeforbund fra 2021 viser imidlertid at det koster i gjennomsnitt 5,30 kroner per kilometer å kjøre elbil. Bensinbiler koster 6,56 kroner. Dette innebærer alt av utgifter til bilen, som vedlikehold, forsikringer og drivstoff.

Fagforeningen mener at selv om satsene øker med over 10 %, har det vært betydelig økning i utgifter til bruk av bil de siste årene. Dette burde medført en enda større økning av bilgodtgjørelsen. Det er ikke tvil om at selv med de nye satsene, er det økonomisk besparende for arbeidsgiverne at ansatte bruker egen bil i tjenesten.

Comments closed

KOMMUNAL VIKARSENTRAL – BILLIGERE OG BEDRE ENN VIKARBYRÅER

Egne ansatte på tarifflønn er både billigere og bedre enn bruk av vikarbyråer, skriver vår tidligere fagforeningsleder i en artikkel i Budstikka. Han mener vikarpooler er en god løsning.

Fagforbundet Bærum har gjennom nærmere ti år anbefalt Bærum kommune å opprette sentrale vikarpool både innen PLO og i barnehagene. Høyrepartiene har derimot ikke vært villige til en gang å prøve ut ordningen på noen områder. Med et sykefravær på over 7 % som medfører at det er flere hundre fraværende hver dag, er det ingen fare for at vikarene skulle bli arbeidsledige.

Oslo kommune har skjønt det. De har de siste årene hatt et prøveprosjekt med vikarpool for barnehagene i noen bydeler. Formålet var å sikre faste, stabile og ikke minst kompetente vikarer og samtidig redusere bruken av vikarbyråer, skriver Bjørn M Johnsen i sin artikkel i Budstikka og skriver videre, evalueringen viste at denne prøveordningen har gitt tjenestestedene tilgang på dyktige fagpersoner. Prosjektet har vært så vellykket at denne ordningen nå utvides til å gjelde hele Oslo kommune.

Han mener dette er veien å gå. Ved å ansette faste vikarer med rett kompetanse vil vi få medarbeidere som kjenner kommunens rutiner og som går rett inn i tjenesten uten nødvendig opplæring. Dette er også noe som vil bidra til å redusere kostnadene.

Fagforeningen mener at det ikke er noen grunn til å ikke ansette faste vikarer. I dag brukes det vikarbyråer som koster betydelig mer enn hva egne faste vikarer vil gjøre. Her er det store penger å spare. Dette er i tillegg en ordning som både tjenesteledere og ansatte i kommunen etterspør.

Les hele artikkelen her…

Comments closed

BÆRUM HAR LANDETS BESTE ØKONOMIPLAN

Konsulentselskapet Framsikt har kåret Kommune-Norges beste økonomiplan. Bærum på topp.

Dette er femte år på rad at konsulentselskapet Framsikt deler ut prisen for Kommune-Norges beste økonomiplan. Prisen hedrer en kommune som har en handlings- og økonomiplan med en tydelig beskrivelse og vurdering av kommunens økonomiske handlingsrom.

Juryen la vekt på følgende om Bærum kommune: «Grundige vurderinger av den økonomiske situasjonen med enkle nøkkeltall som synliggjør den økonomiske utfordringen på en oversiktlige og tydelig måte. Enkel og ryddig sammenheng mellom overordnede mål fra samfunnsplanen og ned på det enkelte tjenesteområde med bruk av oppdrag knyttet til mål. Et godt styringsdokument i det videre arbeidet i kommunen.«

Comments closed

VELLYKKET PLASSTILLITSVALGT SEMINAR

Etter flere år med pandemi, fikk fagforeningen endelig arrangert en PTV samling.

På grunn av pandemien ble det for første gang på flere år arrangert en to dagers samling for våre plasstillitsvalgte. Den ble avholdt på Klækken hotell med et fyldig program, med nærmere hundre deltagere.

Første dag startet med at fagforeningsleder Zlata Ljubicic orienterte om driften i fagforeningen og de viktigste sakene som nå var til behandling. Det ble satt spesielt fokus på Kommunedirektørens forslag til kommunebudsjett. Etter gruppearbeid kom de tillitsvalgte med forslag til bruk for fagforeningens innspill til budsjettet. Pensjonskassens teamleder Elisabeth Sageng avsluttet ettermiddagen med et informativt innlegg om pensjon.  Hvoretter deltagerne etter en aperitiff , inntok en bedre middag med påfølgende sosialt samvær.

Annen dag startet med at kommunikasjonsrådgiver John Grimsby holdt et to timers foredrag om kommunikasjon, motivasjon og arbeidsglede. Etter lunsj hadde Sparebank1 Østlandet et lengre innlegg om LO favør tilbudene og banken serving av våre medlemmer. Her fikk deltagerne også svar på de mange spørsmål som ble stilt. Dagen ble avsluttet med en oppsummering og en nyttig evaluering.

Tilbakemeldingene fra deltagerne var udelt positive og alle ønsket en gjentagelse, med et nytt seminar til våren, noe som også ble lovet.

Comments closed