Press "Enter" to skip to content

FAGFORBUNDET BÆRUM Posts

”Arbeidslivet – nøkkelen til likestilling”

 

8. mars 2013 Kvinnedagen. Samfunnssalen kl. 14.00 – 17.45.

Stemmerettsjubileet 100 år

 

”Arbeidslivet – nøkkelen til likestilling”

 

Kl 14.00   Velkommen v/nestleder i LO, Gerd Kristiansen

 

Hilsen fra LO-leder Roar Flåthen

 

Hilsen fra Regjeringen v/statsråd Anniken Huitfeldt

 

Hilsen fra DEFS v/president i kvinnekomiteen, Karin Enodd

 

Kultur

Monolog: Fernanda Nissen

Skrevet av Barthold Halle

Fremført av skuespiller Grethe Ryen

 

Likestilling på 70-tallet

v/tidligere statsråd og leder i

Arbeiderpartiets kvinnebevegelse, Sissel Rønbeck

 

Kl 15.30   Pause – mingling/tapas

 

Kl 16.30   Løfte blikket fremover

v/1. sekretær i LO, Trine Lise Sundnes

 

Kultur

 

Damer i blues, Margit Bakken og Rita Engedalen

 

Avslutning

v/nestleder i LO, Gerd Kristiansen

 

Velkommen!

”Arbeidslivet – nøkkelen til likestilling”

 

Comments closed

Flest ufaglærte i private barnehager

 

Assistenter. Private barnehager har langt flere ufaglærte ansatte enn offentlige barnehager. – Private barnehager spekulerer i å ha ufaglært arbeidskraft, mener Bjørn Johnsen i Fagforbundet.

 

 

 

Ni av ti assistenter i de private barnehagene i Asker og Bærum, er ufaglært. I de kommunale barnehagene er tallet tre av fire.

Det viser en gjennomgang Budstikka har gjort av barnehagenes årsmeldinger for 2011.

Leder Bjørn M. Johnsen i Fagforbundet i Bærum mistenker at private barnehager forsøker å spare penger på å ansette ufaglærte assistenter.

 

Krav om lik lønn

– Jo lavere lønns- og pensjonskostnader i de private barnehagene, jo større blir overskuddet. Vi har sett før at private barnehager har tatt ut store utbytter, sier Johnsen.

Han synes det er galt at private og kommunale barnehager får like mye i offentlig tilskudd, så lenge lønns- og personalkostnadene er forskjellige.

– Det burde vært krav om likeverdige lønnsvilkår, dersom de private skal få like mye i tilskudd som de kommunale barnehagene, mener Johnsen.

 

Ler av Johnsen

Ved utgangen av 2011 jobbet det totalt 1.715 assistenter i barnehagene i Asker og Bærum. 1.429 av dem var ufaglært. Budstikkas gjennomgang viser at 144 av Askers og Bærums ordinære barnehager kun hadde ufaglærte assistenter i desember 2011. Fire av dem tilhørte barnehagekjeden Kanvas:

  • Stinaløkka Kanvas barnehage (8 av 8 assistenter var ufaglærte)
  • Reddiken Kanvas barnehage (19 av 19 assistenter var ufaglærte)
  • Bekkestua Kanvas barnehage (19 av 19 assistenter var ufaglærte)
  • Piruetten Kanvas barnehage (9 av 9 assistenter var ufaglærte).

Daglig leder Robert Ullmann i Kanvas ler av Fagforbundets påstand om at private barnehager spekulerer i ufaglært arbeidskraft.

 

«Ingen» tar utdanning

– Det er en helt ny idé for oss. Det har aldri falt oss inn å ha en slik tilnærming til rekruttering. Det eneste en barnehage har å tilby, er kompetansen hos de ansatte, sier Ullmann.

Ifølge Ullmann har Kanvas et mål om at halvparten av alle de ansatte som jobber med barna, skal ha førskolelærerutdanning innen 2014. For å nå målet, tilbyr kjeden sine ansatte ulike stipendog lønnskompensasjonsordninger.

– Hvordan har det seg da at samtlige av deres assistenter var ufaglært ved utgangen av 2011?

– Det finnes få faglærte assistenter. Så vidt jeg vet, er det en yrkesfaglig utdanning det er svært få i vår region som søker seg til. Da er det høyst naturlig at de nesten ikke er til stede i barnehagene, sier Ullmann.

 

144 fagbrev

Tall fra Akershus fylkeskommune viser at Ullmann har et poeng. Dette året er det 72 plasser på videregående kurs 2 i barne- og ungdomsarbeiderfag ved de videregående skolene i Asker og Bærum.

I 2010, 2011 og 2012 besto til sammen 144 personer fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfag i Asker og Bærum. 99 av dem var såkalte praksiskandidater med minst 5 års erfaring innen fagområdet.

 

Bjørn M. Johnsen

SVINGER PISKEN: Fagforbundets leder Bjørn M. Johnsen synes barnehager bør straffes økonomisk, dersom de prøver å spare penger på ufaglært arbeidskraft og dårlige lønns- og pensjonsvilkår. – Det er altfor lite fagutdanning i barnehagene, også i de kommunale, sier Johnsen.

 

 

TIPS OSS: Har du tips om din barnehage? Ta kontakt med journalist Andreas Bjørnstad Tlf: 928 53 937 eller journalist Hanne Wien Tlf: 995 15 493.

 

Følg saken på

www.budstikka.no

På Budstikka.no kan du sjekke din barnehage. I vårt barnehagesøk kan du se hvor mange ansatte alle barnehager har, hvor stor andel som er fagutdannet og sammenligne med snittet i Asker og Bærum.

 

Budstikka, Fredag 15. februar 2013. side 4

 

Comments closed

Fagforbundets årsmøte avholdt i fullstappet festsal i Rådhuset

 

Torsdag 24. januar avholdt vi vårt årsmøte i Rådhuset.  Festsalen var arena for møtet og svært mange hadde funnet veien dit.

Der ble beretningen, regnskap, budsjett og handlingsplan behandlet og vedtatt.

Zlata Ljubicic ble gjenvalgt som nestleder, Elisabeth Flaten som kasserer og Reidun Bjørdal som opplæringsansvarlig. Disse ble også valgt som hovedtillitsvalgte sammen med Christina Paulsen.

Valgkomiteens forslag til de forskjellige utvalgene ble enstemmig vedtatt.

Etter årsmøte ble det ble servert god mat og drikke og underholdning av Morten Grøtnes, en ekte Latter entertainer.  Dette til stor fornøyelse for de fremmøte medlemmene.

Festkomiteen gjorde som vanlig en stor jobb slik at det ble et svært vellykket arrangement.

Se bilder i galleriet.

 

Comments closed

Jakten på skattepenger

 

Konkurranseutsetting.

Fra tid til annen ramler det inn e-poster med tilbud som er for gode til å være sanne.

 

          De er gjerne fra en nigeriansk prinsesse som lover deg millionbeløp mot kun en liten innsats og etter hvert et aldri så lite bidrag fra deg. Identiske e-poster er sendt ut i store mengder i håp om at noen skal bite på.

For vel to år siden sendte NHO Service informasjon til kommunene om at de kunne spare millioner på å konkurranseutsette. Det ble påvist store mangler i tallene. Dette er en jakt på skattepenger, der NHO ønsker hånden ned i honningkrukken.

Nå forsøker de seg igjen. E-postene fra NHO Service inneholder «rapporter» som viser hvordan kommunene, blant annet Bærum, kan spare millionbeløp. Kommunene må bare slippe medlemsbedriftene i NHO Service inn i velferdsordningene sine.

En sammenligning av de 200 rapportene viser at 90 prosent er helt identiske. Til sammen skal norske kommuner kunne spare 15 milliarder kroner, om bare de private, kommersielle virksomhetene slipper til, påstår NHO. Samtidig påstår de at privatisering i seg selv gir mer effektive kommuner.

 

          Jeg synes Bærum kommunes varaordfører Ole Kristian Udnes traff spikeren på hodet da han i et innlegg i Budstikka nylig skrev at denne siste rapporten ikke kan tas altfor seriøst når det gjelder å måle Bærum kommunes reelle effektivitet. Han har helt rett i at NHO velger noen kriterier som passer godt med NHOs medlemsbedrifter. Rapporten viser tydelig at her er det selgerne som taler. Når medlemsbedriftene i NHO Service vil at kommunene skal privatisere og konkurranseutsette, handler det selvsagt ikke om å bistå kommunene til å bruke ressursene mer effektivt. De vil selge tjenestene sine, helst så dyrt som mulig.

Det finnes ikke noe i rapporten som godtgjør påstanden om at jo høyere andel tjenester som kjøpes av private, jo bedre effektivitet. Også her er varaordføreren og jeg på linje.

 

          For Fagforbundets medlemmer er det oppsiktsvekkende å lese påstandene fra NHO Service om lønns- og pensjonsforhold. De kommersielles inntog skal visstnok føre til «at det oppstår et press på lønns- og arbeidsvilkår til de ansattes fordel». Særlig siden de har nektet å inngå tariffavtale om likeverdig pensjon.

NHO har selvsagt rett i at det er mulig å kutte kostnader og tjene penger i omsorgssektoren, dersom det kuttes i bemanning og kvalitet på tjenestene og lønn, pensjon og andre arbeidsvilkår. Beregninger fra KLP (Kommunal Landspensjonskasse) viser for eksempel at en hjelpepleier på sykehjem kan tape en million kroner på at en NHO-bedrift overtar etter en anbudsrunde. Fordi de tilbyr dårligere pensjonsordninger enn den offentlige tjenestepensjonen.

Fagforbundet streiket i høst for at ansatte ved de private sykehjemmene skulle ha de samme pensjonsvilkårene som de i offentlig sektor. Det ville ikke NHO være med på.

 

          Det kan da ikke være riktig at lønns- og arbeidsvilkår skal være konkurransevridende, slik det er i dag. NHO må kunne klare å vise at de faktisk kan drive bedre med de samme lønns- og arbeidsvilkår. Ellers kan jeg ikke forestille meg at de vil kunne drive sykehjemmene bedre enn det kommunene selv kan. Jeg vil derfor oppfordre Bærum kommunene til å stille krav om de ansattes rettigheter når de kjøper tjenester av private.

For noen måneder siden lyste Bærum kommune ut en ny anbudsrunde på driften av Gullhaug bo- og behandlingssenter. Attendo som har drevet frem til nå, tapte for Norlandia. For de ansatte betyr det at pensjonsinnbetalingen blir redusert fra 5 til 4 prosent, som er Norlandias pensjonsvilkår. Kan det være årsaken til anbudsresultatet? Vant Norlandia på grunn av dårligere pensjonsbetingelser for de ansatte?

Er dette en ny form for «sosial dumping»? Er det slik vi vil ha det?

Gullhaug

ENDRET: – For noen måneder siden lyste Bærum kommune ut en ny anbudsrunde på driften av Gullhaug bo- og behandlingssenter. Attendo som har drevet frem til nå, tapte for Norlandia. Vant Norlandia på grunn av dårligere pensjonsbetingelser for de ansatte? spør innsenderen.

 

Bjørn M. Johnsen

 

Budstikka, Onsdag 23. januar 2013. side 3

 

Comments closed

LO`s medlemsdebatt

 

Gå inn på  http://debatt.lo.no/ og fyll ut skjema for å delta i LO`s medlemsdebatt foran LO-kongressen og stortingsvalget i 2013.

På det vedlagte spørreskjemaet kan du krysse av det som er viktigst for deg, eller føre opp egne forslag-og sende til LO.

 

Comments closed

Konferanse om offentlig pensjon

 

Organisasjonen «Forsvar Offentlig pensjon» arrangerer konferanse tirsdag 12. februar 2013 kl.09.00-16.00 i Håndverkeren konferansesenter i Oslo (Festsalen).

Temaene for konferansen er:

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon for dem som er født etter 1954?

Hvordan skal uførepensjonen i offentlig tjenestepensjon tilpasses ny Folketrygd?

Hva ble vunnet og hva tapt ved tariffoppgjøret i 2009?

Hvilke krav er de viktigste å fremme ved tariffoppgjøret i 2014?

Vi oppfordrer medlemmer til å melde seg på konferansen.

Les mer om konferanse:

http://www.elogit.no/id/14475.0
 

Comments closed

Hyggelig julehilsen til renholderne på Gullhaug

 
Norlandia har i sitt konsept brukt et eksternt renholdsbyrå. Noe de mente de hadde god erfaring med og som var standard hos dem. Attendo hadde egne renholdere. Fagforbundet var tidlig i desember i samtaler med Norlandia om renholderne, med krav om at disse fikk fortsette som renholdere på Gullhaug. Renholderne er blitt en integrert del av driften på Gullhaug og godt kjent med beboerne. De gjør også en del oppgaver utover renholdsarbeidet.

Vi hadde i dag en ny samtale med representant for Norlandia. De hadde drøftet saken internt og med Bærum kommune. Siden det er så gode erfaringer med egne renholdere på Gullhaug er de nå villig til å prøve ut denne ordningen. Det medfører at alle renholderne får beholde sine nåværende stillinger med arbeidsplass på Gullhaug. Dette er de svært godt fornøyd med og helt etter gruppens ønsker.

Dette er en hyggelig julehilsen til ansatte på Gullhaug i en ellers usikker tid.
 

Comments closed

Dekker autorisasjon for omsorgsabeidere

Bjørn M. Johnsen

 
Fagforbundet Bærum har en helt spesiell julegave til sine omsorgsarbeidere. Flere foreninger gjør det samme.

– I vårens tariffoppgjør gjorde Fagforbundet en formidabel innsats for å løfte helsefagarbeidernes pensjonsvilkår. Særlig gjelder dette reglene for særalderspensjon. Ved tilstrekkelig tjenestetid har de rett til å gå av allerede ved fylte 62 år i stedet for 67 år som det var tidligere, forteller Bjørn Johnsen, som er leder i Fagforbundet Bærum.

Faller utenfor

Han synes den nye avtalen for helsefagarbeidere er veldig god, men ser samtidig at det er en del omsorgsarbeidere som faller utenfor avtalen.

– Det blir jo ikke lenger utdannet omsorgsarbeidere, og mange av dem som jobber innen yrket nærmer seg pensjonsalder. For at de skal få samme pensjonsvilkår som helsefagarbeidere, trenger de en autorisasjon som koster 1430 kroner. Den avgiften har vi bestemt oss for å dekke, sier Johnsen.

Betyr mye

Regnestykket Johnsen har satt opp, sier at dette vil koste fagforeninga omtrent 100 000 kroner. Men for de av medlemmene som har mulighet til å pensjonere seg tidligere, dreier det seg om mange penger. Johnsen understreker at det her dreier som en yrkesgruppe som hele livet har hatt tunge jobber og i mange tilfeller virkelig kan trenge å gå av med tidligpensjon.

Fagforeningslederen mener det er viktig å vise at helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere er en ensartet gruppe. Nå håper han flere fagforeninger vil gjøre det samme.

– Det koster jo litt, men det betyr utrolig mye for våre omsorgsarbeidere.

Ikke bare Bærum

Også Fagforbundet Gran dekker dekker kostnadene ved ny autorisasjon for medlemmer som er omsorgsarbeidere. Det går fram på Fagforbundet Grans facebookside. Flere foreninger forteller på Fagforbundets facebookside at også de dekker kostnadene. Det gjelder Fagforbundet Sør-Fron, Ski, Ås, Nesodden og Os; mens Fagforbundet Lillehammer, Nord-Fron, Kvam og Fusa har forslag inne til behandling. Ann-Karin Thøring skriver at Lesja kommune har plassert omsorgsarbeidere med autorisasjon i stillingskode hjelpepleier, slik at de får særaldersgrense. Følg Fagforbundet på facebook for å se diskusjonen, og om din forening har svart på om den dekker kostnadene.

 

Fagforbundet, 18 desember 2012
 

Comments closed

Årsmøte

          FAGFORBUNDET BÆRUM

          INVITERER TIL ÅRSMØTE

           Dato: Torsdag 24. Januar 2013

           Tid: Klokken 18.00

           Sted: Festsalen i Rådhuset, Sandvika

 

PROGRAM:

1. Åpning

2. Valg av:

        2.1. Møteleder

        2.2. Referent

3. Beretning

4. Handlingsplan

5. Økonomi:

        5.1. Regnskap

        5.2. Budsjett

6. Innkomne forslag

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 7. Januar 2013

7. Valg av:

        7.1.Nestleder

        7.2.Studieleder

        7.3. Kasserer

        7.4. Fire hovedtillitsvalgte

Forslag på personer til verv som er på valg sendes til valgkomiteen v/ Christina Paulsen på e-post innen 7. Januar 2013.

 

Det vil bli servering med vin/øl/mineralvann.

Grunnet matbestillinger ber vi om påmelding innen
fredag 18. januar 2013.

Påmelding ringes eller sendes til kontoret.

Tlf: 67 50 31 27

e-post: christina.paulsen@baerum.kommune.no

 

Comments closed

Ny anbudskonferanse på Gullhaug – Norlandia vant anbudet

 

Bærum kommune har hatt en anbudsrunde på driften av Gullhaug bo og behandlingssenter.  Gullhaug har i flere har vært drevet av Attendo.  Det ble Norlandia som vant anbudet og de overtar driften fra 20. mars 2013. Dette blir da en virksomhetsoverdragelse.

Svært mange av de ansatte er medlem i Fagforbundet Bærum.  Flere har i den senere tid også meldt seg inn.  Vi ivareta våre medlemmer i prosessen. Overtagelsen har skapt mye usikkerhet blant de ansatte.  Vi har hatt flere møter med våre medlemmer der og informert om prosessen videre. Vi har til nå hatt et møte med Norlandia.  Det vil i januar ble avholdt et drøftingsmøte, samt nye informasjonsmøter for medlemmene.
 

Comments closed

Omsorgsarbeidere – autorisering som helsefagarbeider

 

Ved årets sentrale lønnforhandlinger fremforhandlet Fagforbundet en særaldersgrense for helsefagarbeidere.  Det medfører at reglene for alderspensjon blir likelydende for hjelpepleiere og helsefagarbeidere.  De gis dermed rett til å gå av med særalderspensjon ved 65 år istedenfor ved 67 år.  Ved tilstrekkelig tjenestetid  utvides denne retten til fratre med alderspensjon allerede ved 62 år.

Da omsorgsarbeidere ikke har noen særaldersgrense, anbefaler vi denne gruppen å søke autorisasjon som helsefagarbeider.  En slik autorisasjon koster kr 1.430.-.  Fagforbundet Bærum har vedtatt å dekke den enkeltes medlems autorisasjonsomkostninger.

Vi har sendt brev med skjema og veiledning til alle som vi har registrert som omsorgsarbeider.  De som ønsker å benytte seg av tilbudet må fylle ut  tilsendte skjema og levere eller sende det til Fagforbundet Bærum.  Som autorisert omsorgsarbeider har vi ikke behov for ytterligere dokumentasjon, med unntak hvis det er byttet navn.  Da må dette dokumenteres.  Vi vil videresende søknaden til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell og be om at faktura blir sendt fagforeningen.

Har du som omsorgsarbeider ikke mottatt et slikt brev fra oss, ta kontakt med kontoret og du vil da få den assistanse du trenger for å søke autorisasjon.

 

Comments closed

Lokale lønnsforhandlinger

 
Langt på overtid ble det i dag oppnådd enighet mellom Fagforbundet og Bærum kommune i de lokale lønnsforhandlinger. Det har denne gangen vært anstrengende forhandlinger, med mange utfordringer. Den endelige forhandlingsprotokollen vil bli underskrevet i neste uke.

De som har fått lønnstillegg ved disse forhandlingene vil få brev i posten fra oss. Ny lønn antar vi kommer fra desember. Etterbetalingen fra 1. august vil enten komme i en ekstrakjøring i slutten av desember eller sammen med januar lønnen.

Vi har allerede annonsert et temamøte i kommunegården den 10. desember angående den nye gruppelivsforsikringen. Vi vil på dette møtet også informere om de avsluttede lønnsforhandlingene.
 

Comments closed

Tillitsvalgt seminar

 
Vi avholdt den 20 og 21. november seminar for våre plasstillitsvalgte og seksjonstyrene.  Det var nærmere 90 tillitsvalgte tilstede på Klekken.

Her ble det gitt informasjon om de løpende sakene både fra sentralt og lokalt hold.  Deriblant de pågående lokale lønnsforhandlingene.  Det ble også diskutert flere problemstillinger som opptar våre plasstillitsvalgte.

Vi hadde vært så heldig å få forbundsadvokat Hans Christian Monsen til gjennomgå lovverk og praksis ved midlertidig ansettelser.  Han holdt et informativt foredrag.

De enkelte seksjonene gjennomgikk og evaluerte sine handligsplaner for i år og forslag til nye for 2013.  Disse forslagene vil bli fremlagt på seksjonenes årsmøter.

Tilbakemeldingene fra deltagerne viser at det var et vellykket seminar.

 

Se bilder fra seminaret
 

Comments closed

Temamøte

INVITERER TIL

TEMAMØTE

 

Tid:   10. desember 2012, kl 18 00 

Sted:  Kommunegården M2/3, Sandvika

Tema:      Ny forbedret gruppeforsikring fra 1. januar 2013

                 Sparebank 1 v/ Svein Skarhol

  

På møtet vil vi også orientere om de lokale lønnsforhandlingene som nå er avsluttet.

  

Enkel servering.

 

Vel møtt.

                

Comments closed

Lønnsforhandlinger i kap 4

 
Lønnsforhandlinger i kap 4 er fremdeles ikke avsluttet.  Vi håper at det avsluttes i løpet av neste uke (uke 47) .  Blir det oppnådd enighet antar vi at protokollen kan underskrives innen 1. desember.
 

Comments closed

Innkalling til årsmøte

 

SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON

INNKALLING TIL ÅRSMØTE!


26 November KL 16.30 I KOMMUNEGÅRDEN MØTEROM – M1

 

DAGSORDEN:

 1:         ÅPNING

 2:         VALG AV

             2.1 MØTELEDER

             2.2 REFERENT

 3:         BERETNING 2012

 4:         HANDLINGSPLAN 2013

 5:         INNKOMNE FORSLAG

 6:         VALG AV STYRET I SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON

FORSLAG TIL VALGKOMITEEN SENDES INNEN 20 NOVEMBER TIL Ingjerd Johnsrud, Inger Skansen Ruth Jørgensen.                        

7:         VALG AV VALGKOMITÉ

 

FORSLAG SOM ØNSKES TATT OPP PÅ ÅRSMØTET MÅ VÆRE STYRET I HENDE SENEST 20 NOVEMBER.

 

ÅRSMØTE SLUTT, MEDLEMSMØTE:

1:         MAT OG PRAT

2:         EVENTUELT

 

PÅ GRUNN AV SERVERING MÅ VI HA PÅMELDING INNEN 20.11.2012

NOVEMBER

  

Mail: maria.kristiansen@baerum.kommune.no tlf. 67 50 41 73/93439080

 

Comments closed

Seminar – 20-21. november 2012

INVITERER TIL

SEMINAR FOR PLASSTILLITSVALGTE OG SEKSJONSSTYRENE

 

Tid: 20. og 21. November

Sted: Klækken Hotell, Hønefoss

Tema:

  • Opplæring for tillitsvalgte
  • Handlingsplan
  • Lokale lønnsforhandlinger/særavtaler

Agenda ettersendes

Påmelding til Christina Paulsen, tlf 67 50 31 27 eller

e-post christina.paulsen@baerum.kommune.no innen 3. november

 

Vedlagt følger:

  1. Invitasjon til seminar 
  2. Permisjonssøknad

 

Vel møtt.

 

Comments closed

Tvungen lønnsnemd stoppet streiken på Gullhaug

 
Tvungen lønnsnemd stoppet streiken på Gullhaug. Arbeidsminister Bjurstrøm grep inn i streiken ved private sykehjem med tvungen lønnsnemd. Alle de streikende ved Gullhaug vil være tilbake på jobb i morgen tidlig. Streiken på Gullhaug var ikke årsak til tvungen lønnsnemd. Vi hadde innvilget de disposisjons søknader som var nødvendig for ikke å sette liv og helse i fare. Vi takker alle som har bidratt i arbeid før og under streiken.
 

Comments closed

Kamp om pensjoner

 
Streik. Fagforbundet og NHO service kom ikke til enighet om en ny tariffavtale, og derfor er Fagforbundets medlemmer i de private, kommersielle sykehjemmene i streik.

 

 
RAMMES: Fra onsdag blir konflikten ytterligere opptrappet ved at ansatte ved Gullhaug også er tatt ut i streik. Dette er en viktig streik ikke bare for de ansatte, men også for resten av samfunnet, skriver innsenderen
 
ANSATTE VED RISENGA har vært i streik snart en måned, og fra onsdag blir konflikten ytterligere opptrappet ved at ansatte ved Gullhaug også er tatt ut i streik.
Hvorfor streiker vi? Det er for å få de samme pensjonsrettigheter, lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i de kommunale og ved de ideelle drevet sykehjem og omsorgssentre har. Disses rettigheter er forankret i tariffavtaler. Det vil ikke NHO akseptere.
I dag har sykepleierne ved de private, kommersielle sykehjemmene den samme pensjonsordningen som det offentlige. Det er det de øvrige ansatte nå også krever å få. De øvrige ansatte det her er tale om er stort sett hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og pleieassistenter. Det vil si de med de laveste lønningene og de tyngste oppgavene.
Dette er et rettferdig og rimelig krav. Det er en uholdbar situasjon at de som daglig arbeider sammen for å ivareta de eldres ulike behov skal ha helt forskjellige
pensjonsbetingelser. Fagforbundet streiker nå for å få en likebehandling av pensjonsrettighetene for de som er ansatte i samme bedrift og samme bransje.
 
DETTE ER EN VIKTIG streik ikke bare for de ansatte, men også for resten av sam-funnet. Den gruppen som nå er i streik er en helt uunnværlig ressurs ved våre sykehjem i dag. Om noen få år kommer også eldrebølgen til å slå inn med full tyngde med alle de utfordringene det innebærer.
Prognosene viser at det er et økende behov for å utdanne mer helsepersonell. Betydelig flere enn det som gjøres i dag. Spesielt gjelder det helsefagarbeidere. Men det har vist seg å være vanskelig. Altfor få søker seg til en slik utdannelse, og svært mange av dem som faktisk begynner faller fra underveis. Statistikken sier at så mange som 80 prosent ikke fullfører påbegynt helsefagutdanning.
De fleste av oss som har vært innom en pleieinstitusjon, vet at dette er et slitsomt yrke. Skal vi kunne rekruttere ungdommen, må vi gi disse gruppene lønns-og arbeidsvilkår som gjør det attraktivt å pleie gamle og syke.
Det som nå skjer på private sykehjem med hensyn til pensjonsordningen for disse lavlønnede er realiteten en form for sosial dumping som er helt uakseptabelt i vårt samfunn.
 
STREIKEN HAR VÆRT en utfordring for Fagforbundet. Det viser seg at bemanningen ved de private sykehjemmene til daglig er urovekkende lav. Selv med et beskjedent uttak viser det seg at driften ikke kan opprettholdes. For å unngå fare for liv og helse, har Fagforbundet derfor innvilget en mengde dispensasjoner. Bemanningen på disse stedene er en erfaring som vi alle bør ta med oss videre.
De kommunale sykehjemmene, de som er drevet av ideelle organisasjoner og de private kommersielle drives av offentlige midler. Det kan da ikke være riktig at lønns- og arbeidsvilkår skal være konkurransevridende, slik det er i dag. NHO må kunne klare å vise at de faktiskt kan drive bedre med de samme lønns- og arbeidsvillkår. Ellers kan jeg ikke forestille meg at de vil kunne drive sykehjemmene bedre enn det komunnene selv kan. Jeg vil derfor oppfordre komunnene, i dette tilfellet Bærum komunne, om å stille krav om det ansattes rettigheter når de kjøper tjenester av private.
 
SÅ ER DET MITT HÅP at NHO service etter hvert ser nytten av at de ansatte på «gulvet» også får rettferdige lønns- og persjonsvilkår og at streiken dermed kan avsluttes.

 
Innspill
Bjørn M. Johnsen
Leder av Fagforbundet Bærum

 

Budstikka, Tirsdag 18.september 2012. side 3
 

Comments closed

Streik på Gullhaug fra onsdag

Varsel. 12 pleiere på Gullhaug bo- og behandlingssenter i Bærum kan være i streik fra onsdag morgen.

 

Fagforbundet varslet om plassfratredelse for de 12 i et møte med NHO fredag formiddag. Fra før er 19 ansatte ved Risenga bo- og omsorgsdrift i Asker tatt ut i streik i våre to kommuner.

– I første omgang tas det ut 12 på Gullhaug. Det er halvparten av våre medlemmer der oppe. Det er så knapt med folk der at vi er engstelig for å ta ut flere, sier Bjørn M. Johnsen, leder av Fagforbundet i Bærum.

De 12 er hovedsakelig hjelpepleiere, men også noen ufaglærte. Alle jobber innen pleie.

Streiker for pensjon

Streiken blant Fagforbundets medlemmer har vart siden 22. august, etter at forbundet og NHO Service ikke ble enige om pleie- og omsorgsoverenskomsten.

Fagforbundets medlemmer i kommersielle sykehjem streiker for å få de samme pensjonsrettighetene og lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i kommunale og andre private, ideelle sykehjem.

– Viktig streik

Gullhaug bo- og behandlingssenter drives av selskapet Attendo Care AS på oppdrag fra Bærum kommune.

– Dette er en viktig streik for arbeidslivet. Det er store penger det er snakk om. En pleier kan tape opptil 1 million kroner i pensjon i løpet av pensjonstiden, sammenlignet med en pleier i kommunalt sykehjem, sier Johnsen.

Før det siste streikeuttaket ble varslet fredag, var 117 av Fagforbundets medlemmer tatt ut i streik i Oslo, Asker og Hordaland. Fredag la 1.461 av forbundets medlemmer i Oslo kommune ned arbeidet i sympati med kollegaene i privat sektor.

Streik på Gullhaug fra onsdag – Nyheter  – Budstikka

 

STREIKEVARSEL: Leder Bjørn Johnsen i Fagforbundet i Bærum forbereder seg på streik på Gullhaug bo- og behandlingssenter fra onsdag av.

FOTO: JOHANNE THORSETH

Comments closed