Press "Enter" to skip to content

FAGFORBUNDET BÆRUM Posts

Valgnytt 2021

I forkant av Stortingsvalget 2021 har vi som vanlig sendt ut en ekstra utgave av Fagnytt til alle våre medlemmer. Her kan dere lese hva fagforeningsleder Bjørn M Johnsen, forbundsleder Mette Nord og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har å si til medlemmene i forkant av valget. I tillegg kan dere lese noen av svarene som partiene har gitt på de mest sentrale spørsmålene som angår Fagforbundets medlemmer.

Les valgutgaven av Fagnytt her…

Comments closed

HVA STÅR PÅ SPILL?

Offentlig sektor – viktig del av den Norske modellen

Svekke eller bygge offentlig sektor?  Fagforbundet, Sykepleierforbundet, FO, LO og UNIO inviterer til en konferanse på teams torsdag 26. august kl 15.00-18.00 hvor noen av spørsmålene som skal diskuteres er:

  • Hva skjer med tryggheten og tilliten om du fjerner noen steiner i grunnmuren?
  • Hva skjer når politikk overstyrer fag og utførelse?
  • Hva skjer når de ansatte ikke har medinnflytelse?

Alle medlemmene av disse fagforbundene inviteres til å delta.

Se invitasjonen og meld deg på her…

Comments closed

DISSE PARTIENE VIL GJØRE DET BILLIGERE Å VÆRE FAGORGANISERT

Å øke fagforeningsfradraget til minst det dobbelte er en av LOs viktigste saker. Nå kan du sjekke hva partiene mener.

Alle som betaler kontingent til en fagforening kan trekke fra deler av dette på skatten. Slik blir det billigere å være fagorganisering.

Fagforeningsfradraget har stått stille på 3.850 kroner siden regjeringsskiftet i 2013. Dermed har fradraget reelt sett falt i verdi siden den gang. Fradraget skulle i dag vært på over 4.500 kroner dersom det hadde vært hevet i takt med priser og lønninger. Mange betaler også en del mer enn 3.850 kroner årlig for sitt medlemskap.

LO krever at fradraget blir doblet for å oppmuntre til at flere organiserer seg i en fagforening.

Sjekk hva partiene mener her…

Comments closed

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER KAP 4.

I de sentrale tarifforhandlingene i våres ble det avsatt en lokal pott på 1 % av lønnsmassen til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4.

Det blir forhandlinger i september. Individuelle lønnskrav til disse forhandlingene må sendes inn til fagforeningskontoret innen 26. august. Dette står det også omtalt om i juniutgaven av Fagnytt på side 8.

Comments closed

I DAG ÅPNER FORHÅNDSTEMMINGEN TIL STORTINGSVALGET

Åtte av ti medlemmer av Fagforbundet vil stemme for en ny regjering til høsten, viser forbundets medlemsundersøkelse.

Faktisk utgjør Fagforbundets medlemmer over ti prosent av de stemmeberettigede ved høstens valg. Det betyr at vi kan avgjøre dette valget. Hvis du går og stemmer kan du få ei regjering som setter dine og arbeidsfolks interesser først.  

Dette valget vil både bli jevnt og spennende. Hver stemme vil telle. Det er viktig å bruke stemmeretten.

Comments closed

REGJERINGEN VIL IKKE GI EN KRONE MER TIL AFP-ORDNINGEN

Erna Solberg svarer på direkte spørsmål fra FriFagbevegelse at det er uaktuelt å legge mer penger på bordet for å sikre partene i arbeidslivet en ny AFP-avtale. AFP (avtalefestet pensjon) er enkelt sagt arbeidslivets pensjonsordning for de som står i arbeid til de har fylt 62 år eller lenger.

Samtidig lover H, V og KrF nye kutt i formueskatten hvis de vinner valget. Her følger de opp kravet fra flere av de absolutt rikeste her i landet som har gått ut i media og krevd at formueskatten må fjernes – noe som vil føre til enda flere nullskatteytere.

Regjeringen ønsker altså ikke å bidra til en bedre AFP ordning for folk flest, men de kan kutte skatten for de med store formuer.

Dette viser denne regjeringens prioriteringer.  Er det rart at Fagforbundet ønsker seg en ny regjering etter valget? Husk å benytte stemmeretten, forhåndstemmingen begynner allerede 10. august.

Les mer om saken i FriFagbevegelse her…

Les LO lederens kommentar til saken her…

Comments closed

FAGNYTT JUNI 2021

Nå skal alle fagforeningens medlemmer fått sommerens medlemsblad i postkassen.  

Det er også mulig å lese denne utgaven på nett her…

Comments closed

DET VIKTIGSTE TIÅRET SIDEN KRIGEN

Vi er utvilsomt på vei inn i det viktigste politiske tiåret siden 2. verdenskrig. Vi skal løse både en ulikhetskrise og en klimakrise. Det er like mye et norsk og nordisk problem som det er et globalt problem, sier Trygve Svensson, leder for Tankesmien Agenda, til FriFagbevegelse.

Youngstorget er også utgangspunktet for denne artikkelen. Trygve Svensson skuer utover folkene som beveger seg over brosteinen. Han lar blikket falle på Folkets Hus og hovedkvarteret til LO.

Les hele artikkelen her…

Comments closed

MINNEMARKERING FOR 22.JULI I SANDVIKA

Torsdag 22. juli 2021 skal hele landet markere at det er ti år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya.  

Den offisielle markeringen i Asker og Bærum vil finne sted torsdag klokken 17:30, ved minnesmerket «Menneske som mangler» på Kjørbo i Sandvika.

Markeringen er åpen for alle og fagforeningen anbefaler alle som har anledning til møte opp

Comments closed

GOD FERIE – MEN DET HAR IKKE ALLTID VÆRT SLIK

Du kan takke fagbevegelsen for ferien.

De første som fikk en avtale om ferie i Norge, var typografene i Oslo. Tre dagers sommerferie ble framforhandlet på slutten av 1890-tallet.

Fagbevegelsen gikk stadig foran i kampen for ferie til alle. De ønsket at retten til sammenhengende fri skulle slås fast i loven, og kampen gikk i takt med den økende industrialiseringen i Norge. Resultatet var at flere yrkesgrupper etterhvert fulgte etter typografene. I 1915 ble en ukes ferie innført i trykkeriene, i bokbinderiene, i kjemigrafisk industri, og hos baker- og konditorfaget.

I 1916 ble retten til fire dagers ferie med lønn lovfestet. Statens tjenestemenn fikk lovfestet rett til to ukers ferie i 1918. Den første ferieloven kom 1947, den ga rett til tre ukers ferie, minst to uker skulle være sammenhengende. Etter hvert økte kravet om enda lengre ferie og i dag har vi 5 ukers ferie, med en ekstra uke for de over 60 år.

Les den historiske utvikling av ferieordningen her…

Comments closed

ÅPENT FOR Å BOOKE LEILIGHET I ELVIRIA

Det er nå igjen mulig å søke om tid i Fagforbundets leilighet i Elviria. Her vil «først til mølla» prinsippet gjelde så langt det lar seg gjøre ut året, og medlemmer bes ta kontakt direkte med bookingansvarlig på epost:
fagforbundetbaerum@gmail.com

Vi minner om at det er gjeldende nasjonale retningslinjer som følges, og dersom det oppstår noen endringer i disse så er dette noe medlemmer må være forberedt på. Medlemmer reiser også på eget ansvar, da dette ikke er noe forbundet kan legge seg opp i.

Vi ber dere være trygge og ikke ta unødvendige risikoer. Utover dette håper vi dere forsiktig kan kose dere litt i varmere strøk.

Comments closed

BRAKSEIER FOR FAGFORBUNDET I LAGMANNSRETTEN

Viktig sak – viktig seier for Fagforbundet. Millionutbetalinger til de ansatte.

Borgarting lagmannsrett har gitt de 22 omsorgsarbeiderne i Stendi medhold i at de hele tiden har vært arbeidstakere, til tross for at de har blitt behandlet som selvstendige næringsdrivende/oppdragstakere.

Fagforbundet har kjørt saken for de ansatte og forbundsleder Mette Nord sier i en uttalelse at «dette er en brakseier for våre medlemmer som har kjempet denne kampen i to rettsinstanser. Men det er også en uhyre viktig seier for Fagforbundet og andre som arbeider for et anstendig og regulert arbeidsliv«.

De 22 omsorgsarbeiderne mottar betydelige etterbetalinger, og avslutningen av deres kontrakter er satt til side som ugyldig. Borgarting lagmannsrett utmåler også erstatning og oppreisningserstatning. Stendi blir dømt til å betale omsorgsarbeiderne 24,1 millioner kroner, pluss betydelige forsinkelsesrenter. De tilkjennes også sakens omkostninger, på 17,5 millioner kroner.

Les Fagforbundets uttalelse i saken her…

Les omtale av saken i Aftenposten/NTB her…

Comments closed

LO spør – les hva partiene svarer

For å gjøre det enklere å orientere seg foran stortingsvalget har LO plukket ut 17 spørsmål som tydeliggjør forskjellen mellom partiene. Disse er tatt med i en egen brosjyre som sendes ut blant medlemmene og andre. Dette er spørsmål som er viktige for deg og meg, både som innbygger og som ansatt. Du kan lese brosjyren digitalt her.

Frp har ikke villet svare på noen av spørsmålene. Kan det være at de skjønner at de svarene de ville gitt, ikke vil bli likt av folk flest? Derfor gir vi honnør til de andre partiene som har gitt ærlige svar. Dette er spørsmål som det er viktig å vite partienes synspunkter på før vi går til valgurnene.

Les hva partiene svarer på spørsmålene her…

Comments closed

90 ÅR SIDEN MENSTADSLAGET

Menstadslaget: Historisk milepæl i kampen for et organisert arbeidsliv.

Menstadslaget fant sted under storlockouten i 1931, da mer enn 60 000 arbeidere ble utestengt fra arbeidsplassene sine. Det er nå 90 år siden dette slaget som ble en milepæl i den norske arbeiderbevegelsens historie. Det kom til å symbolisere fagbevegelsens evne og vilje til å stå imot lønnsnedslag og streikebryteri.

Det var disse tapre menn, for det var stort sett bare menn, som gikk i front i fagforeningskampen for organisasjonsfrihet og bedre lønns- og arbeidsvilkår. For mange fikk deltagelsen i demonstrasjonen drastiske følger. Noen mistet jobben og andre måtte møte i retten.  De var klar over hvordan de kunne bli behandlet i ettertid, likevel var deltagelsen enorm.  Uten slike tapre fagforeningskjemper, hadde vi ikke vært der vi er i dag.

Les mer om Menstadslaget her…

Comments closed

TARIFFKRAV 2022

Vi er omtrent ikke ferdig med det ene tariffoppgjøret, før vi begynner å arbeide med neste års hovedforhandlinger. Fagforbundet har nå laget et debatthefte for tarifforhandlingene 2022, hvor forhandlingene for KS området starter i april neste år.

Tariffoppgjørene er blant de viktigste virkemidlene i kampen mot økt ulikhet. De bidrar til å sikre at folk får en anstendig lønn å leve av, og ta del i den verdiskapningen både offentlig og privat sektor bidrar til.

Både våre tillitsvalgte og medlemmer har anledning til å komme med forslag til disse forhandlingene. Vi anbefaler at dere leser debattheftet og dersom dere har forslag, må de sendes til fagforeningen innen 10. oktober 2021.

Les debattheftet her…

Comments closed

VI MÅ SLÅ RING OM STREIKERETTEN

Regjeringen stoppet to streiker på kort tid. Vi må nå passe på streikeretten. Den må ikke bli illusorisk.

Foto: Leif Martin Kirknes

Vi ser at regjeringen bruker tvungen lønnsnemd så snart de ser en mulighet for det. I den senere tid har grunnlaget vært svært omdiskutert. Senest i UNIO streiken. Vi i Fagforbundet Bærum merket dette i januar i år da fagforeningen var i streik om tariffavtalen NHO 453. Her grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemd , uten at det etter vår oppfatning var noe grunnlag for det.

Fagforbundet har flere ganger vært i en lignende situasjon. Både i 2019 og tidligere i 2021 endte streiker Fagforbundet var involvert i, med tvungen lønnsnemnd, uttaler Fagforbund-leder Mette Nord.

Les mer om saken her…

Comments closed

RESULTATET AV VERVEKONKURRANSEN 2020

På årsmøtene blir vanligvis vinnerne av årets vervekonkurranse hedret og premiene overlevert til de dyktigste ververne.

Grunnet pandemien er årsmøtet i år utsatt og vi har derfor nå besluttet å annonsere resultatet av vervekonkurranse 2020.

Vi fikk to vinnere. Det er Michelle Buri Cabusao og Anne Mari Sandvoll som begge får et gavekort på kr 4.000. Denne gangen ble det også to på tredjeplass, Elin Eikevik og Rune Heien, som får gavekort på kr 2.000. Fagforeningen gratulerer vinnerne med strålende innsats.

Vi minner samtidig om årets vervekonkurranse som startet ved nyttår. Medlemsverving er viktig. Skal vi gjenta bedriften fra i fjor da vi var den fagforeningen i Viken som fikk flest nye medlemmer, har vi alle en jobb å gjøre.  

Comments closed

OPPROP FOR Å BEVARE SÆRALDERSGRENSER

Bli med på opprop for å bevare særaldersgrensen

Mange av Fagforbundets medlemmer har særaldersgrense. Det gjelder helsefagarbeidere, hjelpepleiere, vernepleiere, renholdere, sykepleiere, barnepleiere, hjemmehjelpere, miljøterapeuter, fysioterapeuter, sjåfører, brannvesenet, politi m.fl. Disse vil nå få betydelig reduserte pensjoner med det forslaget som regjeringen har fremmet for Stortinget.

Fagforbundet har nå satt i gang et organisert digitalt opprop mot dette forslaget og fagforeningen anbefaler våre medlemmer blir med og sier at dette ikke er greit.  

Les mer og bli med på underskriftskampanjen her…

Comments closed

REGJERINGEN OG FrP KUTTER KRAFTIG I PENSJONEN TIL 250.000 ARBEIDSTAKERE

Mandag 7 juni vedtar Stortinget endringer som i realiteten vil bety at retten til å gå av tidlig for de med farlige eller fysisk krevende yrker forsvinner.  Et svik og et løftebrudd sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Høyreregjeringa og Frp svikter rundt 250.000 arbeidstakere som har særaldersgrense. Disse arbeidstakerne opplever nå stor usikkerhet om egen framtid og frykt for å miste store summer i pensjon, fortsetter forbundslederen.

Les hele uttalelsen fra forbundet her …

Comments closed

NEDSTENGINGEN VIDEREFØRES FREM TIL 23. AUGUST

Kommunedirektøren har besluttet å videreføre nedstengingen av kontorlokalene frem til 23. august.

Kommunedirektøren meddeler at, med forbehold om at smittesituasjonen ikke forverrer seg, det er realistisk å tro at dette er siste forlengelse av stengingen. Det jobbes med en plan om å gjenåpne kontorene fra mandag 23. august, både for ansatte og folkevalgte.

Det er mange hensyn å ivareta ved en slik gjenåpning og det er derfor nedsatt et eget tilbakekomstprosjekt for ansatte i regi av kommunedirektøren.

Videreføringen medfører dermed at fagforeningskontoret fortsetter dagens praksis. Hovedtillitsvalgte kan kontaktes enten på e-post eller på telefon. De HTV er delt inn i kohorter, slik at kontoret alltid er bemannet. Post kan også legges i postkassen ved ytterdøren i Bakgården eller ringe på for levering. HTV som ikke er på kontoret arbeider hjemmefra.

Vi gleder oss til forhåpentligvis å kunne gjenoppta normal virksomhet igjen den 23. august.

Comments closed