Press "Enter" to skip to content

FAGFORBUNDET BÆRUM Posts

ASKER VIL BLI SKATTEPARADIS

NEDSETTER UTVALG FOR Å VURDERE FORMUESKATTEN

Asker skal utrede en mulig reduksjon eller fjerning av den kommunale andelen av formuesskatten. Det har flertallspartiene Høyre, Venstre, KrF og Frp bestemt.

Skulle Asker fjerne formueskatten vil det medføre reduserte skatteinntekter på over 500 millioner kroner. Gruppeleder i Bærum Høyre, Morten Skauge, sier at Bærum ikke har noen planer om å kutte den kommunale delen av formueskatten. For Bærum ville et slikt tiltak koste kommunen betydelig mer enn de 500 millionene som Asker mister. Vi er nok da nærmere 1 milliard tapte skattekroner. I media har nå Asker kommune blitt til døpt skatteparadis-kommunen, ikke uten grunn.

Fagforeningen er helt uenig i dette Asker nå har startet på. En slik fjerning av formueskatten vil medføre betydelig reduserte skatteinntekter som vil gå utover kvaliteten på de kommunale velferdstjenestene, som i dag allerede er under sterkt press. Vi får nå inderlig håpe at de borgerlige politikerne i Bærum står ved sin uttalelse, om at dette er uaktuelt her i kommunen. Hvis Asker tror at dette tiltaket vil medføre at Røkke og andre millionærer som har flyttet til Sveits returnerer, så er nok det et bomskudd.

Comments closed

I DAG STARTER LØNNSFORHANDLINGENE I KOMMUNESEKTOREN

NÅ SKAL LØNNEN BESTEMMES FOR OVER 450.000 ANSATTE I KOMMUNENE

I dag starter det største lønnsoppgjøret i Norge. Da møter kommunenes organisasjon, KS, på arbeidsgiversiden til forhandlinger. For arbeiderne møter LO, YS, Unio og Akademikerne.Tariffavtalene utløper 30.april, dersom partene ikke er enige, starter meklingen noen dager senere og det er ventet at fristen for meklingen blir 23. mai.

Fagforbundet har vært tydelig på at de vil kreve økt kjøpekraft for alle sine medlemmer. Forbundsleder Mette Nord uttaler at alle blir rammet av økte renter og matvarepriser, men de med lave inntekter blir hardere rammet enn dem med høye inntekter. Derfor er LO kommune tydelig på at de med minst må få mest, slik at forskjellene i samfunnet ikke øker.

Nå har også KS lettet litt på sløret. Forhandlingsdirektør Gangsø sier i en uttalelse at mangel på helsepersonell gjør at KS vil ha fokus på helsesektoren. I denne sektoren konkurrerer kommunene med staten og helsefortagene om disse yrkesgruppene. Både staten og helseforetakene ga større tillegg enn kommunene både i fjor, og de siste fem årene sett under ett. Forhandlingslederen mener også at det er viktig å få inn flere helsefagarbeidere i helsesektoren for å løse bemanningsutfordringene.

Forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio uttaler at han synes lite om signalene fra KS om å prioritere helsepersonell og arbeidstid i årets hovedoppgjør. Når KS nå signaliserer at de vil gjøre det igjen, gir det ikke grunn til å håpe på en forhandlingsløsning, sier Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i en podkast på Unios nettsider.

Etter UNIOs sine kommentarer, synes dette å kunne bli forhandlinger med mange utfordringer.  Fagforeningen er enig med KS om at ett av de største problemene i kommunesektoren er mangel på helsepersonell. Det er her det også er størst konkurranse om arbeidskraften. Ikke bare fra statlige foretak, men også fra de private. Det er viktig at kommunene ikke taper denne konkurransen. Barnehagesektoren har også noen av de samme utfordringene.

Comments closed

STOPP KRIGEN I GAZA

I ET ÅPENT BREV SKRIVER FAGFORBUNDET OSLO: STOPP KRIGSFORBRYTELSENE

Gazas befolkning trenger en umiddelbar, permanent våpenhvile, slik åpner Fagforbundet Oslo sitt åpne brev om krigen i Gaza. I brevet fordømmer Fagforbundet Oslo Israels kollektive avstraffelse mot det palestinske folket. Vi gjør som generalsekretæren i FN og fordømmer Hamas terroraksjonen den 7. oktober. Men det legitimerer ikke Israels krigshandlinger, som til nå har ført til over 30.000 drepte palestinere og 73.000 sårede.

Fagforbundet Oslos representantskap observerer at det internasjonale samfunnet ikke har maktet å sette en stopper for krigen i Gaza. Vi oppfordrer Norge til å øke presset mot Israel, samt USAs støtte til krigføringen. Gazas befolkning trenger en umiddelbar, permanent våpenhvile nå!  Videre skriver de at de hensynsløse israelske krigshandlingene i Gaza resulterer i massive og tragiske tap. Israel har bombet flyktningleirer, angrepet sivile mål, og ifølge verdens matvareprogram er minst 576.000 mennesker i Gaza, en fjerdedel av befolkningen, ett skritt unna hungersnød.  De avslutter med: Stopp krigføringen nå!

Det er ikke vanskelig å støtte de synspunkter som fremkommer i brevet. Den intensive bombingen fører til massive drepte palestinere, hvorav mange er barn og kvinner. Dette må ikke få fortsette. Denne krigføringen må stoppes.

Comments closed

ENIGHET I FRONTOPPGJØRET

RESULTATET BLE EN LØNNSRAMME PÅ 5,2 %.  

Søndag kveld, over nitten timer på overtid, ble Fellesforbundet og Norsk Industri enige i årets lønnsoppgjør i frontfaget. Resultatet er ei økonomisk ramme på 5,2 prosent økning. Med en anslått prisvekst på 4,1 prosent betyr det at reallønna trolig øker med 1,1 prosent i år.

Jeg er stolt over at vi nå leverer et resultat som vil bidra til å løfte arbeidsfolk i Norge, etter tre år med reallønnsnedgang. Dette er også et rettferdig lønnsoppgjør, hvor lavtlønte løftes og vi sørger for mindre forskjeller, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum i en kommentar til forhandlingsresultatet.

Dette er et resultat som er i overkant av forventningene. En lønnsramme på 5,2 % blir dermed norm for årets sentrale lønnsoppgjør. Med et slikt resultat bør det være god mulighet å komme til enighet også i de forbundsvise lønnsforhandlingene.

Comments closed

PENSJONISTER MED ARBEIDSINNTEKT – HUSK SKATTEFRADRAG

PENSJONISTKONTINGENTEN ER FRADRAGSBERETTIGET FOR DE MED ARBEIDSINNTEKT.

Den som har gått av med pensjon, betaler selv sin pensjonistkontingent til Fagforbundet.

Pensjonistkontingenten trekkes ikke av arbeidsgiver, som er tilfelle med vanlig medlemskontingent, men betales direkte inn til forbundet.

Siden pensjonistkontingenten ikke går via arbeidsgiver, blir den ikke automatisk registrert hos skattemyndighetene slik som det er for yrkesaktive medlemmer som er på trekk. Fagforeningen har undersøkt dette med Skatteetaten. Den tilbakemeldingen vi fikk var at dersom du betaler fagforeningskontingent, så er den fradragsberettiget så lenge du har lønnsinntekt. Dette gjelder også pensjonistkontingenten

Her må pensjonister med lønnsinntekt følge opp dette selv. Den enkelte må gå inn på sin skattemelding og føre inn pensjonistkontingenten som i 2023 som var på kr 1 375 som fradrag under posten: Fagforeningskontingent. Har du ikke gjort dette tidligere kan du føre opp fradrag for kontingenten inntil tre år tilbake i tid.

Har du spørsmål om dette kan du kontakte fagforeningskontoret på telefon 916 84 913 eller på e-post bmj@fagforbundetbaerum.no.

Comments closed

BRUDD I FRONTFAGET

RIKSMEGLINGSMANNEN KALLER INN TIL MEKLING. FOR Å UNNGÅ STREIK MÅ PARTENE BLI ENIGE INNEN NATT TIL 7. APRIL.

Torsdag før påske ble det brudd i det såkalte frontfagsoppgjøret. Dette er oppgjøret der resultatet brukes som norm for de andre lønnsoppgjørene. Fellesforbundet og Norsk Industri ble ikke enige innen fristen i forhandlingene om Industrioverenskomsten.

Riksmeklingsmannen har innkalt partene til mekling 3. april. Meklingsfristen for å komme til enighet er midnatt mellom lørdag 6. og søndag 7. april. Det er vanlig at meklingen fortsetter utover fristen. Ved de siste oppgjørene har partene sittet så mye som et døgn på overtid. Skulle det ikke bli enighet innen fristen, vil bruddet være startpunktet for streik.

Siden dette oppgjøret setter norm for de andre lønnsoppgjørene, også for kommuneoppgjøret, er resultatet her viktig for fagforeningens medlemmer.

Comments closed

LO FYLLER 125 ÅR

GRATULERER MED DAGEN!

I dag fyller LO 125 år!  LO ble stiftet 1. april 1899 som en sammenslutning av allerede etablerte fagforbund og er den eldste hovedsammenslutningen i Norge. Det har vært 125 år med store og viktige arbeiderkamper, og mange seire som har tjent, ikke bare medlemmene, men hele Norges befolkning. 

LO har gjennom alle disse årene, vært landets største og viktigste arbeidstakerorganisasjon. Fra å gå fra noen få forbund i begynnelsen, er vi i dag en organisasjon med over en million medlemmer. Vi er på vei, men ikke i mål! 


Nå starter LO på de neste 125 årene, hvor vi må stå på barrikadene for å sikre frihet, solidaritet og likeverd. Vi må fortsette å kjempe for vanlig folks rettigheter. 
Fagforeningen gratulerer oss alle med dagen og er stolt over å være medlem av LO
.

Comments closed

VERVEKONKURRANSEN 2023

PREMIEUTDELING PÅ ÅRSMØTET

Fagforeningen har sin lokale vervekonkurranse. På årsmøtet ble de beste ververne gratulert, og i god tradisjon fikk vinnerne av vervekonkurransen sine velfortjente premier.

Beste verver i 2023 ble som i fjor Claudine Carta-Abenes som fikk et gavekort på 4.000 kroner. Imponerende å vinne to år på rad! Det ble også gavekort til de nest beste da Kari Trosholmen og Mirigise Gemada-Hundessa delte andreplassen og begge fikk gavekort på 2.000 kroner. Den neste plassen ble delt mellom Shamaila Gulnaz, Susan Baler og Deloris Fredriksen som alle fikk et gavekort på 1 000 kroner.

Premiene ble utdelt under stor applaus fra forsamlingen. Fagforeningslederen minnet om at årets vervekonkurranse allerede var godt i gang og håpet på et like stort engasjement også i inneværende år.

Comments closed

INGEN AVKORTING PÅ LESEDAGER FOR DELTIDSANSATTE


Krav til lesedager før eksamen, er uavhengig av stillingsstørrelse.


Fagforeningen fikk henvendelser fra medlemmer som skulle opp til eksamen, og som ikke fikk fri med lønn de to lesedagene som de hadde krav på. Begrunnelsen fra ledelsen var at lesedager skal avkortes i henhold til stillingsstørrelse.

Dette var etter Fagforbundets oppfatning ikke i samsvar hverken med Hovedtariffavtalen eller med kommunens personalhåndbok. På den bakgrunn ble saken tatt opp med kommunalsjefen uten å få aksept for fagforeningens synspunkt.

Saken ble deretter brakt opp på direktørnivå. Etter at ledelsen hadde tatt noen runder internt i kommunen, forandret de standpunkt.

Kommunen sier i sin tilbakemelding: «Bestemmelsen inneholder ingen regulering eller omtale av forholdsmessighet i forhold til stillingsstørrelse. HR foretar presisering i ordlyden i personalhåndboken kap. 10.2 knyttet opp mot HTAs bestemmelse, de har også hatt en gjennomgang slik at HR rådgivningen som gis er i tråd med lov- og avtaleverk.»

Fagforeningen noterer med tilfredshet at kommunen nå skal forandre praksis og etterleve HTAs bestemmelser – noe de for øvrig er forpliktet til. Det er viktig at medlemmer som får problemer med å få innvilget lesedager tar kontakt med fagforeningskontoret.

Comments closed

NYE HOVEDVERNEOMBUD FRA AUGUST

ORGANISASJONENE I BÆRUM KOMMUNE HAR OPPNEVNT HVO FOR KOMMENDE PERIODE.

Fagforeningene i kommunen har nå utpekt Hovedverneombud for perioden 01.08.24 – 31.07.26.

Organisasjonene har gjenoppnevnt: Thor Bernhard Hansen, Karianne Audahl Vik, Anne Kari Baarli, Gunn Elisabeth Morén og Kimmy Scott. I tillegg er det oppnevnt to nye HVO – Bård Risan og Elin Brathagen. Hovedverneombudene konstituerer seg selv.

Fagforbundet er godt fornøyd med oppnevnelsene og tror vernetjenesten nå har fått erfarne hovedverneombud til å ivareta funksjonens viktige oppgaver.

Les HVOs kommunalsjefsområder her…

Comments closed

LØNNSOPPGJØRET I FRONTFAGET STARTER I DAG

I DAG OVERLEVERER FELLESFORBUNDET SINE KRAV TIL ÅRETS LØNNSFORHANDLINGER

Frontfagsoppgjøret starter i dag med kravoverlevering fra Fellesforbundet til Norsk Industri. Det samme gjelder for YS-forbundet Parat til Norsk Industri.

Forhandlingsfrist i frontfagsoppgjøret mellom Fellesforbundet og Norsk Industri er 21. mars. Innen denne dato må partene enten komme til enighet eller så blir det brudd i forhandlingene. Dersom partene blir enige, settes den berømte lønnsrammen som blir retningsgivende for årets lønnsoppgjør. Partene i andre sektorer vil da kunne se til denne rammen som et utgangspunkt for sine egne forhandlinger. Blir partene i frontfaget ikke enige blir det oppstart for mekling 25. mars.  

Forhandlingsstart i kommunesektoren er 15. april, med forhandlingsfrist til 30. april. Eventuell mekling vil da starte 2. mai.

Comments closed

NY SOMMERAVTALE INNGÅTT

SOMMERAVTALEN GJELDER FOR PERIODEN 5. JUNI TIL 30.9.2024.

Etter at det den siste tiden har vært drøftinger mellom fagforeningene og arbeidsgiver om en ny sommeravtale, er partene endelig blitt enige om ny avtale . Ordningen gjelder for døgnkontinuerlige tjenestesteder i direktørområdene Aldring og mestring og Helse og Velferd.

Det blir videreført en ordning der fast ansatte sykepleiere, vernepleiere, paramedicmedarbeidere, miljøterapeuter og helsefagarbeidere, deriblant ansatte i vikariater og engasjement med varighet over 3 måneder, tilbys en sommerturnus med høyere helgebelastning enn i ordinær turnus, mot en lønnsmessig kompensasjon.

Ordningens formål er å sikre forsvarlig bemanning i døgnkontinuerlige tjenester i helse- og omsorgssektoren gjennom sommerperioden. Det er tjenesteleder beslutter hvorvidt tjenestestedet skal innlemmes i ordningen eller ikke, og hvilke ansatte som skal inkluderes i sommerturnusen. Ordningen omfatter ikke ledere.

Fagforeningen er svært godt fornøyd med at det nå er kommet på plass en sommerordning også for innværende år. Dette er med å trygge tjenestene også i sommermånedene.

Comments closed

PÅMELDING TIL LOs SOMMERPATRULJE

NÅ ER TIDEN INNE FOR Å MELDE SEG PÅ TIL LOs SOMMERPATRULJE.  

Årets sommerpatrulje går av stabelen fra 1. juli til 12. Juli – og nå er påmeldingen åpnet.

Sommerpatruljen er blant LOs viktigste verktøy for å nå ut til unge i arbeid og er noe som engasjerer svært mange. I fjor var det over 100 påmeldte som gikk rundt i sommersola og kontrollerte om sommervikarene hadde korrekte arbeidsavtaler. Over 50 % av de arbeidsgiverne som ble sjekket hadde mangelfulle avtaler med sine vikarer.

Alt du trenger for å gå i patrulje er å være medlem av et LO-forbund, og det spiller ingen rolle om du er ung eller gammel.

Har du spørsmål angående sommerpatruljen? Ta kontakt med en av LOs faglige ungdomssekretærer på telefon 99291050 eller 41400096

Comments closed

NÅ KOMMER SKATTEMELDINGEN

SKATTEFRADRAG FOR KONTINGENTTREKK

Nå starter Skatteetaten å sende ut skattemeldinger i puljer. Noen medlemmer har spurt fagforeningen om hvor mye de vil få i fradrag.

Som mange sikkert vet har regjeringen økt skattefradraget for fagforeningskontingenten. Fradraget for fagforeningskontingent økte fra 5800 til 7700 kroner for 2023. Dette vil Fagforbundet til å informere om via SMS i løpet av denne uken.

Har du betalt kontingenten via trekk fra arbeidsgiver skal de ha innberettet dette til skattemyndighetene. Det fremkommer på årsoppgaven fra arbeidsgiver og på skattemeldingen.

De yrkesaktive som ikke har kontingent trekk fra arbeidsgiver må selv korrigere skattemeldingen for å få skattefradraget. Er du i tvil kan du ta kontakt med fagforeningskontoret.

Comments closed

FAGFORBUNDET STØTTER BARNEHAGEOPPRØRET

FORELDREOPPRØRERNE KREVER ØKT GRUNNBEMANNING NÅ – DET ER HELT NØDVENDIG.

Fagforeningen har gjennom lang tid tatt opp med administrasjonen den anstrengende situasjonen som de barnehageansatte opplever i hverdagen. Senest i november sendte Fagforbundet et brev til Direktøren for Oppvekst, Brynhild Serine Farbrot, om forholdene. Bakgrunnen var alle de mottatte bekymringsmeldingene som kom fra de ansatte. De fleste av meldingene gikk på høyt sykefravær, dårlig bemanning og utfordringer med vikarer. 

På grunnlag av alle disse bekymringsmeldingene ønsket Fagforbundet et møte med administrasjonen for å drøfte situasjonen og hvilke tiltak som burde igangsettes. Fagforeningen ble aldri invitert til noe slikt møte.

En rapport om bemanningssituasjonen i barnehagene ble lagt frem i Utvalg for oppvekst og utdanning i formannskapssalen på tirsdag. Salen ble fylt av tilhørere både fra barnehager og skoler. Arbeidsgruppen bak rapporten foreslår blant annet å innføre to ekstra planleggingsdager i kommunale barnehager. De mener også at kommunen bør sikre «tilstrekkelig bemanning», gjennom bedre vikarbudsjett og ressursfordeling.

Opprørsleder for foreldrene, Helene Straith, uttalte til Budstikka at rapporten er i tråd med mye av det som allerede har blitt påpekt av foreldregruppen – blant annet at sykefraværet er for høyt, grunnbemanningen for lav og at forventningene har økt. Det at Kommunedirektøren har vurdert at økning av grunnbemanning med én person vil koste kommunen 28 millioner, når nye Nadderud har en prislapp på én milliard, er også et vesentlig poeng hun trekker frem.

Politikerne i sektorutvalget konkluderte til slutt med at det skal opprettes et rekrutteringsutvalg, som skal legge frem en sak i løpet av sommeren. I samtaler med Budstikka etter møtet var flere av foreldrene skeptiske og fortsatt bekymret. De mente at det ofte er mye prat med politikerne og at det brukes for mye tid på utredninger – de ønsker å se handling.

Fagforbundet støtter helhjertet opp om foreldreopprøret. Det er ofte slik at når politikerne vil utsette beslutninger – så nedsetter de et utvalg. I mellomtiden står barnehagene i situasjoner med 16 barn på én voksen. Behovet for å øke grunnbemanningen er prekær, og det er på tide at politikerne tar dette på alvor. Nå er det viktig at alle gode krefter holder trykket oppe. Både barna, foreldrene og de ansatte fortjener en bedre barnehage enn det de har i Bærum i dag.

Comments closed

DELTA PÅ MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

DU KAN SVARE PÅ KOMMUNENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE FREM TIL 11. MARS 

Bærum kommune har nå sin medarbeiderundersøkelse.  Alle som skal svare på undersøkelsen skal ha fått tilsendt denne på e-post. Har du ikke mottatt en slik e-post ta kontakt med din nærmeste leder. Du kan svare på medarbeiderundersøkelsen i perioden 26. februar til 11. mars 2024. 

Alle medarbeidere uansett stillingsprosent som er ansatt i kommunen pr. 1. januar 2024 med et fast eller midlertidig ansettelsesforhold har blitt tilsendt denne 10-faktorundersøkelsen. Medarbeidere som jobber på flere arbeidssteder, kan svare på alle arbeidsstedene. Lærlinger svarer på undersøkelsen ved sitt tjenestested.

Fagforbundet anbefaler alle å besvare denne undersøkelsen. Benytt anledningen til å gi arbeidsgiver nyttige tilbakemeldinger. Fagforeningen har fått noen spørsmål om det kan bli kjent hva den enkelte svarer. Du svarer på undersøkelsen anonymt. Den tekniske løsningen ivaretar anonymiteten din, og det vil ikke være mulig å se hvilken medarbeider som har svart på undersøkelsen.

Comments closed

BÆRUM LAVEST SYKEFRAVÆR I 2023

TALLENE FOR 2023 VISER AT BÆRUM HADDE LAVEST SYKEFRAVÆR AV ALLE KOMMUNENE I VIKEN

Nå er sykefraværstatistikken fra Nav for 2023 kommet. Det er gledelige tall for Bærum sammenlignet med de andre kommunene i Viken.

Viken hadde i snitt et sykefravær på 6,3 % i 2023, mens snittet for Bærum kommune var på 4,8 %.  Snittet på landet i sin helhet var på 6,0 %.

Statistikken viser at sykefraværet er noe høyere hos kvinner. Noe av grunnen til det er at det er høyt sykefravær innen barnehage og i PLO, som er kvinnedominerte yrker. Her er det også flest belastningskader. I disse yrkene bør arbeidsgiver også se på bemanningen som kan være noe av bakgrunnen til sykefraværet i disse sektorene.

Comments closed

KOMMUNEN VURDERER JOBB-GARANTI FOR LÆRLINGER

POLITIKERNE STØTTET FAGFORENINGENS FORSLAG

I Utvalg for Samarbeid tirsdag 27.02, foreslo Zlata at administrasjonen skulle utrede jobb-garanti for fagarbeiderlærlinger i Bærum kommune. Dette forslaget ble støttet av representantene fra de politiske partiene og ble enstemmig vedtatt.

Nylig innførte Alver kommune i Vestland en garanti om fast fulltidsjobb for helsefagarbeidere etter endt læretid. Formannskapet i Stavanger vedtok nå tidligere i februar at en jobbgaranti for fagarbeiderlærlinger skal utredes av kommunen.

Fagforeningen er svært fornøyd med at vårt forslag om jobb-garanti nå skal utredes også her i Bærum kommune. Det er stor etterspørsel etter både helsefagarbeidere og barn- og ungdomsarbeidere her i kommunen. Vi forventer nå en positiv sak i løpet av våren, slik at de lærlingene som starter opp til høsten, får en slik jobb-garanti. Så snart en slik garanti blir kjent blant ungdommen, vil det kunne være med på å øke rekrutteringen til fagarbeideryrkene.

Comments closed

FORBUNDSLEDEREN KOMMENTERER KOMMENDE LØNNSOPPGJØR

I FORRIGE UKE VEDTOK LO SIN TARIFFPOLITISKE UTTALELSE

I et langt intervju i Dagsavisen lørdag kommenterer forbundsleder Mette Nord vårens tariffoppgjør.

Hennes forventinger til lønnsoppgjøret er mer penger og økt kjøpekraft til medlemmene, uten at hun eksakt kan si hvor mye. Det skal det forhandles om. Hun er opptatt av at oppgjøret skal treffe hele laget og at de som har minst skal få mest. Hun mener det handler om god fordeling og at vi må forholde oss til en ramme i prosent, som vi må regne om til kroner og øre. Mette Nord er tydelig på at de som har de laveste inntektene merker prisøkningen mest, og må få en kompensasjon som står i stil til det. Derfor må vi sørge for å få løftet laget fra bunnen av.

Andre forbund har flere ganger, seinest i år, vært ute og kritisert frontfagsmodellen. Til det svarer forbundsleder Mette Nord: Frontfaget garanterer at offentlig ansatte får samme lønnsutvikling som privat sektor, altså de som tjener penger inn til landet. Den treffer bra, og bidrar til en koordinert lønnsdannelse som også sikrer arbeidsplasser. Det er jo bra, også for sykepleiere og lærere. Det handler også om å sikre en fordeling som gjør at ingen grupper stikker fra. Også lærere er avhengige av andre yrkesgrupper for å få gjort jobben sin. Det skaper dårlig stemning og dårlig arbeidsmiljø hvis det blir for store lønnsforskjeller på en arbeidsplass.

Fagforeningen støtter frontfagsmodellen. Samtidig er det viktig at kommunesektoren i år må få et godt oppgjør slik at det blir økt kjøpekraft. Etter at vi nå har fått beregninger, bør dette oppgjøret for kommunene ende med godt over 5 % lønnsøkning.

Comments closed

FAGFORENINGEN VISER SITT SOSIALE ENGASJEMENT

BEVILGET 135 000 KRONER TIL VELDEDIGE FORMÅL

På Fagforbundet Bærum sitt årsmøte ble det som tidligere år bevilget betydelige beløp til veldedige formål.

Som tidligere ble det bevilget 70 000 kroner til Fagforbundets barneby i Angola. Det ble gjentatt bevilgninger på 15 000 til juletilstelning for flyktninger og innvandrere i samarbeid med Flyktningkontoret og 10 000 til Frelsesarmeens varmestue her i Sandvika. Til Norsk Folkehjelp sitt humanitære arbeid i Gaza og Ukraina ble det bevilget 40 000 kroner. Utover disse bevilgningene har fagforeningsstyret også fullmakt til å delta i andre lokale tiltak. 

Med disse bevilgningene viser medlemmene i fagforeningen et stort sosialengasjement som er noe på siden av ordinært fagforeningsarbeid. Sammen ivaretar vi motto vårt om Omtanke, Solidaritet og Samhold. Her har andre fagforeninger noe å streke seg etter.

Comments closed