Press "Enter" to skip to content

FAGFORBUNDET BÆRUM Posts

Bli millionær med din kunnskap om fagforeningsarbeid!

Hva vet du om fagforeningsarbeid? Vi i Fagforbundet Bærum har lyst til å utfordre lokalsamfunnet i en periode fremover!

Hver mandag frem til sommeren vil vi legge ut en quiz på vår nettside. Her er det bare å delta og sende inn svar, for hver uke vil det trekkes tre vinnere med riktig svar som vil få 10 Flax lodd i premie hver. Fristen for å sende inn svar vil være fredager innen midnatt. Vi regner selvsagt med at vi får noen nye millionærer i perioden fremover.

Det vil være mulig å finne ukens quiz ved å følge linken nedenfor, og ellers ved å trykke på fanen under logoen øverst på siden som heter «Ukens quiz!». Vinnere vil bli publisert når vi legger ut ny quiz mandag morgen.

Den første quizen finner dere her

Comments closed

Fagforeningen anker beslutning om nedbemanning. Tjenesteleder feilorienter ansatte.

Fagforeningen har registret flere alvorlige saksbehandlingsfeil i prosessen vedrørende nedbemanningen ved Botiltak for enslige mindreårige (BTEM). På det grunnlaget har fagforeningen anket beslutningen.

Etter vår oppfatning er feilene gjort av tjenesteleder som ikke har vært nøyaktig nok i kartleggingsarbeidet og at dette har fulgt saken hele veien. Flere av feilene ble først kjent etter at HTV og Kommunalsjefen fikk saken til behandling.

Likevel prøver tjenesteleder i en e-post til alle ansatte å skyve ansvaret for at prosessen har stoppet opp over på Fagforbundet, grunnet anken. Vi har fått flere tilbakemeldinger fra ansatte som reagerer på e-posten. Fagforeningen har derfor funnet det nødvendig å gi ansatte en redegjørelse av prosessen.

Les anken her…

Les tilsvaret fra fagforeningen her…

Comments closed

Utpeking av HVO i Bærum kommune for 2020-2022

Hovedsammenslutningene har utpekt hovedverneombudene for de neste to årene, gjeldende fra 1.8.2020.

Se hvem som er utpekt for hvilke områder her…
OmrådeNavn
K-HVO og OSU, møter i Hamu, 100 %Gøril Wang Larsen
Teknisk, PMK og Eiendom, 100 %Stein Kristian Wiik
HESO, 100 %Anne Kari Baarli
PLO, 100 %John-Kenneth Svendsen
PLO, 100 %Simon Weden
Oppvekst barnehage, 100 %Kimmy Scott
Oppvekst skole, 100 %Håvard Skulstad
Comments closed

Fagforbundet krever ekstern granskning

Kommunedirektøren har nå sendt ut sitt mandat om at det skal bli en intern gjennomgang av det som skjedd på Vallerhjemmet. I denne gruppen er det oppnevnt tre interne ansatte, hvorav den ene er kommunalsjef Syrdal som selv sitter i kommunens øverste koronaledelse.

Fagforbundet krever en ekstern granskning og dette er meldt inn til Kommunedirektøren. Samtidig anser vi kommunalsjef Syrdal som inhabil til å være med i denne gruppen. En slik liten gruppe som det her legges opp til vil ikke gi denne gjennomgangen legitimitet. Ansatte har krav på at det blir en ekstern granskning. Det kan ikke være slik at ledelsen skal granske seg selv. Det skaper ikke tillit.

Vi antar at mange ser problemet med en slik lederstyrt gjennomgang.  Fagforbundet håper på støtte fra andre miljøer til en slik ekstern granskning.

Comments closed

Sentral enighet om veileder for ferieavvikling i kommunene

Fagforbundet og de andre forbundene er blitt enige med KS om at ferieavviklingen i kommunene skal skje som normalt. Det kan imidlertid være behov for å gjøre endringer i helt spesielle tilfeller. Partene er nå enige om en veileder som beskriver spørsmål vedrørende ferieavviklingen.  Denne vil da gjelde for Bærum kommune.

Les veilederen her…

Comments closed

Fagforbundet vil ha nasjonal produksjon av smittevernutstyr

Fagforbundet mener Norge både må produsere selv, og ha beredskapslager av smittevernutstyr etter tilfeller i helsevesenet der ansatte har stått uten utstyr.

Fagforbundet er Norges største fagforbund og har med sine 395.000 medlemmer organiserte både i kommunale omsorgstjenester og helsevesenet, skriver Klassekampen.

Etter erfaringene fra koronautbruddet, hvor mange helsearbeidere har opplevd å måtte jobbe uten grunnleggende smittevernutstyr, mener leder Mette Nord at det trengs en ny nasjonal ordning hvor kritisk utstyr og medisiner må produseres og lagres.

– Det er ikke akseptabelt at folk må jobbe med livet som innsats. Selv om det ikke bedriftsøkonomisk sett er lønnsomt å ha ting på lager, kan vi ikke tenke slik når det gjelder samfunnet, sier hun til avisa.

Comments closed

Vallerhjemmet fortjener en oppmuntring

I disse dager hvor møter og sammenkomster hverken er tillatt eller ønsket, må hilsninger og oppmuntringer gjøres på avstand.

Fagforeningen har derfor sendt Vallerhjemmet fire store marsipankaker, en kake til hvert team, som et uttrykk for anerkjennelse av den jobben ansatte gjør og en oppmuntring i hverdagen.

Her står ansatte i stormen hver dag, noe vi andre bare kan følge på avstand. Dette er våre hverdagshelter. Takk for den jobben dere gjør!

Comments closed

Digital 1.mai feiring!

I disse tider er det vanskelig å skulle se for seg at vi kan markere arbeidernes dag slik vi tradisjonelt har gjort, men det flotte med tradisjoner er at de har en unik evne til å tilpasse seg de endringene som oppstår!

LO har organisert en landsdekkende markering av 1. mai – Arbeidernes dag. På nett! Direktesending starter 11.00, med åpning og kulturinnslag av Ole Paus. Det er et fullstappet program frem til 13.30. Gå i tog på nett fra klokken 14.00. Det vil være mulig å velge hvilket lokallag man ønsker å gå bak i toget, og også hvilke paroler man ønsker å vise sin støtte til.

Det er mulig å se oversikt over Oslo og Viken sine planer for dagen her.

LO Asker og Bærum har tilsluttet seg denne landsdekkende markeringen, men vil også legge ut sine taler og appeller på sin Facebookside parallelt med det nasjonale programmet.

Se program og bli med på landsdekkende markering her…

Følg LO Asker og Bærum sine innslag her…

Comments closed

Krisen på Vallerhjemmet – Kommunedirektørens svar på Budstikkas kritikk

Budstikka kom lørdag på lederplass med sterk kritikk av Bærum kommunes håndtering av koronasmitten ved Vallerhjemmet, hvor ti av beboerne nå er døde, alle påført smitten.   Kommunedirektør Kjeldstadli og kommunaldirektør Nilsen svarer på denne kritikken i et innlegg i samme avis i dag.

Kommunedirektøren starter sitt innlegg med:

«Koronapandemien har ført til lidelse og sorg for mange på Vallerhjemmet, og har rystet oss alle. Vi beklager at ti eldre pasienter døde. Vi beklager at pasienter, pårørende og medarbeidere er rammet.«

Han fortsetter med at kommunen har fulgt de sentrale rådene som er gitt og gir sin oppfatning av ledelsens håndteringen i et resyme av saksgangen. Og fortsetter «Hverken Budstikkas redaktør eller kommunedirektøren bør ikle seg legefrakk for å overprøve de råd som blir gitt».

Men noen innrømmelser finner Kommunedirektøren å gi:

«Vi er gjort oppmerksom på at ikke alt har vært helt bra på Vallerhjemmet; det har vært snakk om dårlig renhold, om at medarbeidere er kalt inn med symptomer og at smitteverntiltak ble satt inn sent m.m.«

Det sies ingenting om hva som ligger i «med mer (m.m.)» Det burde opplyses. For øvrig avslutter Kommuneledelsen innlegget sitt slik:

«Nødvendige og bedre rutiner for oppfølging av medarbeidere og beboere er kommet på plass. Det er mange ved Vallerhjemmet som har gjort en stor innsats.

Til slutt vil vi uttrykke vår dypeste medfølelse til alle som er rammet av denne krisen.«

Det som er forundrende med Kommunedirektørens innrømmelser, er at det skaper et inntrykk av at ledelsen først i ettertid ble kjent med forholdene på Vallerhjemmet. Ledelsen hadde imidlertid daglig interne møter om utviklingen av koronaviruset i kommunale institusjoner. Dermed kunne de ikke være ukjent med problemene som oppsto på Vallerhjemmet.

De innrømmer også at dårlig renhold, ansatte med smittesymptomer ble innkalt på jobb og at smittetiltak ble satt inn for sent. Her finner vi kanskje de viktigste årsakene til at viruset fikk spre seg på Vallerhjemmet med de katastrofale følger dette fikk.

Les hele innlegget til Kommunedirektøren og kommunaldirektøren her…

Comments closed

Vallerhjemmet: En av de største tragediene i Bærums historie

Lørdag ble det meldt at den tiende beboeren ved Vallerhjemmet var avgått ved døden

I en artikkel i Budstikka sist uke har ansatte og tillitsvalgte uttalt seg blant annet om mangel på ledelse ved sykehjemmet, at beboere med koronasmitte har fått bevege seg fritt rundt på avdelingen, og at ansatte pleiet smittede uten smittevernutstyr. Da er det ikke overraskende at hele 34 av de ansatte er smittet.  

Ansatte har nå ovenfor fagforeningen opplyst at de har vært redde for å gå på jobb, noe som er fullstendig forståelig. Hvem hadde ikke vært redd? Samtidig opplyser de som har vært i karantene om en mangel på oppfølging fra ledelsens side. Dette bidro til å gjøre en vanskelig situasjon enda vanskeligere.  

Noen ansatte melder om at de føler skyldfølelse. Det er en tung følelse å bære på, spesielt når ansvaret for denne tragedien ligger helt andre steder. Det må plasseres der hvor det hører hjemme: hos kommuneledelsen. De bør komme på banen.

Bærum kommune har tatt det nødvendige steget og anmodet Fylkesmannen om tilsyn ved Vallerhjemmet.  Dette er en tragedie vi må ta lærdom av, og en vi aldri må tillate å gjentas.

Les Kommunens brev til Fylkesmannen…

Comments closed

Konsert med Åge Aleksandersen for alle medlemmer!

I forbindelse med 1. mai-feiringa kan Fagforbundet by alle medlemmer på konsert med Åge Aleksandersen 30.april. Digitalt, så klart!

Gå ikke glipp av at rockelegende og Fagforbundet-venn Åge Aleksandersen holder egen konsert for Fagforbundet. Alle medlemmer vil få tilsendt informasjon på e-post snarlig, og på morgenen 30. april vil de få tilsendt en sms med lenke og passord til konserten.

Den begynner kl. 18.00 30. april og ligger tilgjengelig til og med 1. mai på den samme lenka, for de som ikke får sett premieren.

Se invitasjonen her!

Comments closed

Vallerhjemmet: «Kommuneledelsen bør beklage ovenfor etterlatte, beboere, ansatte og innbyggere,» skriver Budstikka på lederplass

Budstikka kommer på lederplass i lørsdagsavisen med sterk kritikk mot Bærum kommune. Avisen hadde tidligere i uken en stor artikkel om Vallerhjemmet hvor ansatte var blitt intervjuet. Denne artikkelen har vi lagt inn på vår forrige omtale av Vallerhjemmet som er lenger nede på siden.

I lørdagsutgavens leder viser redaktøren til denne artikkelen og skriver innledningsvis følgende:

Ansatte ved Vallerhjemmet tok denne uken bladet fra munnen og fortalte i Budstikka om den mangel på ledelse de opplevde, da det gjaldt. En beboer fikk 26. mars bekreftet koronasmitte ved hjemmet i Bærum. De ansatte visste at denne beboeren hadde beveget seg rundt i avdelingen sin. 

Så begynte en annen beboer på avdelingen å hoste, etter hvert flere. Ansatte som pleiet hostende pasienter hadde ikke smittevernutstyr, hvilket var et nasjonalt problem. Tiltak, som isolering på rommene i påvente av testing av alle, ble etterlyst. Men den virkelig uforståelige mangelen på effektiv ledelse skjer i det følgende:

På dette tidspunkt hadde andre norske bedriftsledere for lengst skilt vaktlag fra hverandre, for å unngå smitte på tvers i sine organisasjoner. Med samme informasjon tilgjengelig som andre norske ledere lar kommuneledelsen ansatte man vet er utsatt, jobbe på tvers av tre avdelinger. På et hjem med bekreftet koronasmitte lar man sent i mars utsatte ansatte på avdeling 1 vandre inn på to andre avdelinger for å pleie eldre – der det ennå ikke var påvist smitte. Dette er kritikkverdig.

Og redaktøren avslutter sin kommentar slik –

Vi deler ikke kommuneoverlegens synspunkt om at det er «etterpåklokskap» at man ikke iverksatte ekstraordinære tiltak tidligere. Tvert imot synes vi at dette er den gangen kommuneoverlegen, eller hans overordnede, i tillegg til å erkjenne, også bør beklage overfor etterlatte, beboere, ansatte og innbyggerne. Og deretter sørge for læring for fremtiden. 

Det er slett ikke vanskelig å være enig med de synspunkter Budstikkas redaktør her fremfører. 

Comments closed

Hovedverneombudet varslet om bruk av helseskadelig kjemikalier

Det var tenkt at lekeapparater i uteområdene i barnehage og skole skulle rengjøres med spyling to ganger daglig for å forhindre smitte i forbindelse med korona-situasjonen. Dette ville medført både søle og skitt og merarbeid for de ansatte. Det ble derfor foreslått å sette lekeapparatene inn med en type kjemikaler som skulle beskytte overflatene mot bakterier og virus. Behandlingen ville være virksom i 28 dager av gangen.

Problemet med kjemikalet er at dette inneholder stoffer som er helseskadelige. Med tanke på barn som leker og slikker på alt, ble dette en dårlig kombinasjon.

Hovedverneombudet tok derfor opp saken i møte i koronagruppen.

Nå trekker Folkehelseinstituttet tilbake kjemikalet, og skal finne andre tiltak for renhold av lekeapparater.

Dette viser at kommunen har en oppegående vernetjenestene, det er betryggende.

Comments closed

Ansatte ved Vallerhjemmet gjør en kjempejobb

Foto: Lise Åserud

Det har vært store utfordringer på Vallerhjemmet. Ni pasienter er døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset. Samtidig har 34 av de ansatte blitt smittet. I en artikkel i Budstikka vedgår Kommuneoverlegen at kommunen mistet kontrollen ved sykehjemmet.

Det har vært en svært anstrengende tid for de ansatte som melder tilbake til fagforeningen at de er redde for å gå på jobb. De har også savnet oppfølging. Det ble denne uken konstituert ny institusjonsleder ved sykehjemmet, noe vi håper vil bedre forholdene.

Kommunen kan vær stolt av den fremragende innsatsen som ansatte har gjort og gjør på Vallerhjemmet.

Les Budstikkas artikkel her…

Comments closed

Tilbud om Webinar kurs for tillitsvalgte

Da Fagforbundet Viken ikke får avholdt kurs i disse dager, får du som tillitsvalgt tilbud om å delta på webinar. Kurset varer i 45min, holdes av Ole Andre Bråten, og vil avholdes på to dager. Du kan selv velge hvilken av de to dagene du ønsker melde deg på, linkene finner du nedenfor.

På dette webinaret vil du få handlingsbasert kompetanse for å kunne forebygge og løse konflikter og krevende scenario i rollen som tillitsvalgt. Det vil være fokus på praktiske strategier, verktøy og metoder som du kan ta i bruk etter webinaret. Det vil være fokus på hvordan den enkelte tillitsvalgte kan vise både stødighet og fleksibilitet i møte med krevende scenario i dagens situasjon. 

Meld deg på en av disse dagene på linkene under her:

28 april kl 17:00 – 18:00
Påmelding dag 1

29 april kl 12:00 – 13:00
Påmelding dag 2

Comments closed

Smittevernveileder for skole og SFO

Nå har også de nasjonale veilederene for gjenåpning av skoler og SFO blitt offentliggjort. Dette er informasjon med råd og støtte til skolene under koronavirusutbruddet.
Det er viktig at både medlemmer og tillitsvalgte gjør seg kjent med rådene som her blir gitt.

Les veilederen her…

Fagforbundet har også utviklet en strategi for oppfølging på ulike nivå i forbindelse med gjenåpning av skole og SFO.

Les disse her…

Mange ansatte, foreldre og foresatte er også bekymret i forbindelse med gjenåpning av arenaer hvor barn skal oppholde seg. Fagbladet.no har samlet en rekke spørsmål og svar på de mest stilte spørsmålene.

Du kan lese disse her…

Comments closed

Hovedverneombudet respektløst behandlet av Kommunalsjef

«Som Hovedverneombud og fungerende øverste vernemyndighet i vår kommune, tar jeg nå kontakt med deg i forbindelse med respektløs kommunikasjon fra Kommunalsjef i HESO.» 
Slik starter HVO sitt brev til Kommunedirektøren.

Hun viser til en telefonsamtale med Kommunalsjef Syrdal samme dag og skriver videre:

Bakgrunnen var en innkalling på e-post til ekstra O-AMU i forbindelse med coronaviruset.  Kommunalsjefen var tydelig irritert og sur og sa: «Ja, beklager, jeg ble sur i går og blir sur når jeg snakker med deg nå». Det var kjefting og «hysjing», og høy stemmebruk og anklagende. Det var en utskjelling som er helt uakseptabelt, og i en svært nedlatende tone. Det viste også total mangel på respekt for den rollen jeg er valgt inn i.

Hun fortsetter:

Men slik respektløs kommunikasjon kan vi ikke ha i Bærum kommune. Jeg ble direkte lei meg etter samtalen med kommunalsjefen.

Etter nærmere tre uker etter å ha mottatt denne alvorlige bekymringsmeldingen, har Kommunedirektøren fremdeles ikke funnet henvendelsen verdt en tilbakemelding. Det virker som om det er nytteløst for ansatte-representanter å varsle oppover i systemet. La oss håpe at dette bedrer seg til høsten.

Les Hovedverneombudets brev til Kommunedirektøren her…

Comments closed

Krav til legeerklæring i oppdaterte retningslinjer for ansatte i Bærum kommune

Kommunens retningslinjer ifm koronaviruset har blitt oppdatert. Det spesielt nye i de oppdaterte retningslinjene fra administrasjonen datert 17.4.  gjelder omdisponering av ansatte.

De som har individuelle forhold som kan være til hinder for at de kan påta seg andre oppgaver, slik som at vedkommende selv er i en risikogruppe, vil bli tatt hensyn til så langt det er mulig. Arbeidstakere dette er aktuelt for må imidlertid ha legeerklæring. Dette gjelder også dersom arbeidstaker har nære familiemedlemmer i husstanden som er i en risikogruppe.

Les de nye retningslinjene her…

Comments closed