Press "Enter" to skip to content

FAGFORBUNDET BÆRUM Posts

Stort oppmøte på Fagforeningens årsmøte

Fagforeningslederen ønsket en fullsatt sal velkommen til årsmøtet og uttrykte en stor glede over at forbundets nestleder Odd Haldgeir Larsen også i år hadde funnet anledning til å være tilstede.  Larsen hilste også årsmøtet og holdt et innlegg om sentrale saker.

Innledningsvis orienterte fagforeningslederen forsamlingen om de aktuelle sakene som fagforeningen i disse dager hadde øverst på sin agenda.  Blant dem var saken om konkurranseutsettingen av Lindelia sykehjem, organisasjonenes bekymringsbrev til Rådmann/Ordfører om problemene med ledelsen i Helse- og Sosial, ververesultatet og Fagforbundets Viken organisering, AMU saker og de hovedtillitsvalgtes problemer med å bli hørt og tatt på alvor. Han orienterte også medlemmene om sitt politiske engasjement som ble applaudert av forsamlingen.

Etter åpningen ble en fyldig beretning for 2018 gjennomgått og vedtatt, sammen med regnskap, budsjett og handlingsplan for 2019.  Vedlagt årsmeldingen fulgte også Fagforbundets etikkplakat og fagforeningslederens innspill i Budstikka om konkurranseutsetting.  Årsmøtet bevilget kr 63.000 til Fagforbundets barneby i Angola og kr 15.000 til julefest for flyktninger.
Valgkomiteens innstilling ble også enstemmig vedtatt.

Det ble deretter hyggelig sosialt samvær hvor det ble servert god mat og godt drikke og hvor «Elvis» underholdt med flere av de kjente sangene til stor begeistringen.

 

Se flere bilder i galleriet…

Comments closed

H og FrP snudde – Lindelia reddet fra privatisering

VANT FREM: Bjørn M Johnsen i Fagforbundet fikk det som han ville for Lindelia sykehjem.

Dette er en gladmelding til alle de berørte ansatte. De har hatt vonde dager over lang tid, med privatiseringsspøkelset hen­gende over seg. Nå kan de se frem til flytting over til det nye syke­hjemmet på Lindelia, sier Bjørn M Johnsen, som er leder i Fagfor­bundet i Bærum i et intervju i Budstikka.

Fagforbundet håper Høyre og FrP i frem­tiden tenker seg nøye om før de kommer med forslag som de tyde­ligvis ikke kjenner konsekvensene av.

Les hele intervjuet her…

Comments closed

Organisasjonene sender brev til Ordføreren


 

Ni fagforeninger sendte 18. desember brev til Rådmannen og ba om et møte, grunnet mistillit til kommunalsjef Syrdal. Siden det ikke kom noen møteinvitasjon fant organisasjonene det nødvendig å orientere det politiske miljø om forholdene.  Det ble derfor den 18. januar sendt et brev til Ordføreren om saken.

 

Les hele brevet til Ordføreren her…

Comments closed

Bærum kommune hindrer vernetjenesten innsyn

Bærum kommune hindrer oss å få full oversikt over saker der ansatte blir utsatt for vold og trusler sier hovedverneombudene Anne Kari Baarli og Jan Harald Eek i et intervju med Budstikka. Ledelsen i kommunen nekter oss innsynsrett, fortsetter de.  HR direktør Erdal er ikke enig i kritikken.

Hovedverneombudene får imidlertid full støtte av Bjørn M Johnsen i Fagforbundet som sier til avisen at innsyn er noe de har krav på.  Som ny AMU leder lover han å følge opp saken.

Les hele intervjuet her …

 

Budstikkas leder støtter også fullt opp om vernetjenesten.

Les Budstikkas leder her…

Comments closed

Ikke for sent å snu!

Etter felles-forslag fra H og Frp vedtok hovedutvalg for bistand og omsorg i Bærum i april 2018 at Rådmannen skulle starte arbeidet med å konkurranseutsette det nye sykehjemmet på Lindelia, samt ytterligere ett sykehjem og en omsorgsbolig.

Fagforbundet Bærum reagerer kraftig på dette.

«Gjennom alle mine år som tillitsvalgt for kommunale ansatte har jeg aldri opplevd et mer arbeidstagerfiendtlig vedtak enn det som Høyre og Frp nå har fått gjennom i hovedutvalg for bistand og omsorg i Bærum«, skriver leder av Fagforbundet Bærum, Bjørn M. Johnsen. «Bruk og kast-mentaliteten som her kommer til syne, vitner om en uforståelig og uansvarlig personalpolitikk«.

Les hele innlegget her…

Comments closed

Arbeidsorganisasjonene har ikke tillit til Kommunalsjef Syrdal

 

Ni arbeidstakerorganisasjoner (Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Sykepleierforbundet, Delta, Fellesorganisasjonen, Legeforeningen, Ergoterapeutforbundet, Fysioterapeutforbundet og Akademikerforbundet) sendte brev til Rådmannen den 14. desember, hvor de opplyser at de ser seg nødt til å rette en sterk bekymring rundt de prosessene som foregår i Helse- og sosial. De viser også tidligere bekymringsmelding til kommunaldirektøren og påpeker at det virker som om dette ikke har blitt tatt på alvor.

I brevet omtales de siste tids hendelser og avsluttes med at organisasjonene nå ikke kan ha tillit til at det vi har blitt enige om i medbestemmelse og område AMU blir fulgt opp. Vi ser oss derfor nødt til å vurdere samarbeidet med kommunalsjefen.

 

Les hele brevet fra fagforeningene her…

Comments closed

Julefest og språkkafe

Flyktningkontoret og Fagforbundet Bærum arrangerte også i år en førjulsfest for flyktninger, innvandrere og frivillige i Kunnskapssenteret den 21. desember.

Det ble en koselig samling med mange oppmøtte. Tjenesteleder Camilla Bildsten ønsket velkommen og det var også hilsninger fra Fagforbundets fagforeningsleder Bjørn M Johnsen, Rådmann Erik Kjeldstadli og velferdsdirektør Kristin Nilsen. 

Det var kaker og annet godt å spise. Det var også folkedans fra de forskjellige landene, hvor de inviterte også deltok. Representanter for flere av de frivillige var også til stede. Julefesten var et godt arrangement i arbeidet for å styrke samholdet i integreringsarbeidet.

I tillegg til julefesten på Kunnskapssenteret, har Fagforbundet Bærum også i år bidratt til Frelsesarmeens varmestue sin julefeiring.

Comments closed

Fagnytt desember 2019

 

Alle våre medlemmer skal nå ha mottatt desemberutgaven av Fagnytt i postkassen.

Det er også mulig å lese denne utgaven på nett her…

Comments closed

Budstikka på sitt beste

 

 

 

I sitt innlegg i Budstikka roser fagforeningslederen avisens spalte på side 2 i mandagsutgavene.

Her informerer avisen om hvilke saker som kommer til politisk behandling i Kommunestyret, Formannskapet og de forskjellige utvalgene i den kommende uke. Slik informasjon blir ellers stort sett formidlet gjennom kommunens egne nettsider. 

Spalten er lettlest og informativ, noe som gjør at leseren på noen få minutter får god oversikt over disse sakene. Mange av de sakene som kommer til politisk behandling har også stor betydning for de ansatte i Bærum kommune. Derfor er spalten å anbefale.

Les hele innlegget her…

Comments closed

HP 2019-2022 Bekymret over store investeringer

I et innspill i Budstikka kommenterer fagforeningslederen Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019-2022.

Rådmannen legger opp til et svært ekspansivt investeringsprogram for de kommende fire årene på rundt 10 000 millioner kroner. Foruten at noe av dette blir lånefinansiert, vil mye av disse investeringene tas over driftsbudsjettet. Dette bekymrer Fagforbundet.

Alle disse investeringene vil på sikt også medføre høyere driftsutgifter, noe som kan føre til ytterligere kutt i dagens kommunale tjenester.  Fagforeningen mener at bemanningen allerede i dag, innen både barnehager og i bistand og omsorg, er på et urovekkende lavt nivå, noe som også fremkommer i vårt innspill til Handlingsprogram som er sendt politikerne.

Les hele innspillet i Budstikka her… 

 

Comments closed

PTV seminar på Thon Hotell Oslofjord

Den 12. november var det nok en gang duket for PTV seminar, denne gangen på Thon Hotell Oslofjord i Sandvika.
De over 100 tillitsvalgte som var påmeldt tok sine plasser hvor nye sekker ventet på dem. Sammen fylte de salen og det var klart for en full dag med aktuelle temaer.

Dagen ble åpnet ved fagforeningsleder Bjørn M Johnsen, som informerte om lokale saker som har vært på agendaen den siste tiden. Samtidig problematiserte han resten av temaene som var satt opp for dagen inn i en lokal setting. Etter dette tok kommuneadvokat Camilla Selman over, og snakket om ytringsfrihet og kommunens nye varslingsordning. Etter lunsj gikk ordet videre til Steinar Fuglevaag som la frem de mulige konsekvensene ved privatisering. Til slutt fulgte Bjørn M Johnsen opp med oppsummering av fagforeningsnytt, før de tillitsvalgte kunne kose seg med middag.

Det var stort engasjement under seminaret, og terskelen var lav for å ta ordet og stille spørsmål og diskutere problemstillingene som kom opp. De oppmøtte virket godt fornøyd med både innhold og lokalet, så vi ser frem til å ha flere samlinger her i fremtiden.

Comments closed

Forbundsleder Mette Nord gjestet Folkets hus

Bærum AP inviterte til medlemsmøte den 23.oktober for å diskutere konkurranseutsetting og re-kommunalisering.

Forbundsleder Mette Nord og Fagforeningsleder Bjørn M Johnsen var invitert til å innlede om emnene og legge grunnlaget for samtalene som ville komme utover kvelden. Mette Nord tok opp problemstillingen på et nasjonalt nivå, mens Bjørn M Johnsen tok for seg de lokale problemstillingene som er aktuelle i Bærum kommune. Det ble en fruktbar debatt i hovedsalen til Folkets Hus, og engasjementet blant de tilstedeværende var på høyt nivå.

Konklusjonen fra møtet var ikke til å ta feil av:
Privatiseringsforslagene som var vedtatt av Høyre og Fremskrittspartiet var ikke holdbare!

 

Comments closed

Fagforeninger sender bekymringsmelding

Har kommunens ledelse i Helse og sosial (HESO) kontroll spør Fagforbundet, Sykepleierforbundet, Legeforeningen, Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen og Vernetjenesten i et felles skriv til kommunedirektør Kristin Nilsen.

I brevet skriver fagforeningene at beslutninger blir tatt uten nødvendig samarbeid og at resultatet er at deler av HESO preges av store utfordringer på svært mange områder. Det nevnes spesielt fem tjenestesteder hvor problemene er ekstra store.

Les hele brevet her…

Comments closed

Enighet i tariffoppgjøret med PBL barnehagene

PBL er en landsomfattende arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Nær en tredel av alle norske barnehager er medlemmer i PBL. Fellesbestemmelser og lønnssystem følger i hovedsak kommunale bestemmelser. Fagforbundet Bærum har mange medlemmer i disse barnehagene.

Forhandlingene for hovedoppgjøret 2018 kom i mål i går 10. september.

Partene i tariffoppgjøret for Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har kommet til enighet om en ny tariffavtale.

Det økonomiske resultatet er i tråd med frontfaget. Partene avtalte en videre prosess om ny pensjonsordning.

Se den nye lønnen som har virkningsdato fra 1.5.2018 her…

Comments closed

Fagnytt sommeren 2018

 

Alle våre medlemmer skal ha mottatt sommerens Fagnytt i postkassen.

Det er også mulig å lese denne utgaven på nett her…

Comments closed

FAGFORBUNDET KREVER EN EKSTERN VARSLINGSKANAL

Budstikka har over to dager beskrevet noe avisen kaller taushetskultur i Bærum kommune. 

Eksemplene er tatt fra barnehagesektoren.  I saken har også fagforeningsleder Bjørn M Johnsen blitt intervjuet. Han meddeler at Fagforbundet er bekymret for ansattes mulighet til å varsle og at de vil ha en ekstern advokat inn i et eget varslingsutvalg.  Det er viktig at ansatte får igjen tilliten til varslingssystemet.  Da kreves det at det åpnes for en ekstern varslingskanal.  Han mener også at bemanningen i barnehagene må styrkes etter at arbeidstiden er blitt redusert.

 

Les hele Budstikkas reportasje her…

Comments closed

Sommermøte 2018

Fagforeningens medlemmer fylte tradisjonen tro nok en gang kantinen i Kommunegården for vårt årlige sommermøte.

Møtet ble åpnet med flott musikalsk innslag fra Stein Vidar Larsen og Øystein Rian som spilte kjente og kjære låter fra Simon and Garfunkel, til alles store glede.

Fagforeningsleder Bjørn M Johnsen tok talerstolen for å informere om lokale saker, resultatet fra lønnsforhandlingene, samt orientering om kommende lokale forhandlinger som vil finne sted til høsten. I tillegg ble temaet privatisering og dens potensielle konsekvenser også tatt opp.

Møtet ble avsluttet i godt sosialt samvær, med noe kaldt å drikke og noe godt å spise.

Klikk her for å se flere bilder i galleriet

 

Comments closed

Seksjonene avholder årsmøte

Mandag 07 Mai ble det avholdt årsmøte for alle seksjonene, med påfølgende medlemsmøte på Kunnskapssenteret i Sandvika.

Det var mange medlemmer tilstede i salen da Fagforbundet Bærum sin leder Bjørn M Johnsen tok talerstolen for å informere om aktuelle lokale saker. Han snakket blant annet om reportasjen som har vært i Budstikka, samt utfallet av de sentrale lønnsforhandlingene. Han avsluttet møtet med en rask gjennomgang av den offentlige tjenestepensjonen.

 

Comments closed